Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 08.11.2018.08.51.10_Zapytanie_ofertowe.pdf 2018-11-08 08:51:10
2 08.11.2018.08.51.38_za_O_1._Harmonogram_bada__-1.pdf 2018-11-08 08:51:38
3 08.11.2018.08.52.04_za_O_1a_Badane_parametry-2.pdf 2018-11-08 08:52:04
4 08.11.2018.08.52.23_za_O_2_Harmonogram_bada____Eciekaiw-1.pdf 2018-11-08 08:52:23
5 08.11.2018.08.52.42_za_O_3_Formularz_ofertowy-1.pdf 2018-11-08 08:52:42
6 08.11.2018.08.53.04_za_O._4_projekt_umowy-1.pdf 2018-11-08 08:53:04
7 08.11.2018.08.53.25_Za_O._5_O_Ewiadczenie_-klauzula_informacyjna.pdf 2018-11-08 08:53:25
8 16.11.2018.08.45.15_20181116075307459.pdf 2018-11-16 08:45:15
Wynik postępowania
1 27.11.2018.15.57.46_20181127152920518.pdf 2018-11-27 15:57:46