Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/60/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach Rady i jej Komisji


UCHWAŁA Nr VIII/60/07r/

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach Rady i jej Komisji

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Radny otrzymuje przysługujące mu diety za udział w posiedzeniach:

  1. sesji rady, której jest członkiem,

  2. stałej komisji powołanej przez Radę Gminy, której jest członkiem oraz w posiedzeniach podkomisji lub zespołu wyłonionego ze składu tej komisji,

  3. niestałej komisji lub zespołu kontrolnego powołanego przez Radę Gminy

do spraw o charakterze doraźnym lub do zbadania określonych spraw.

§ 2. 1. Radny otrzymuje dietę za każdy dzień, w którym brał udział w posiedzeniach

wymienionych w § 1.

2. W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu radny otrzymuje tylko jedną

dietę, bez względu na to, w ilu posiedzeniach uczestniczył.

§ 3. Ustala się wysokość diety w wysokości 120 zł obejmującej również ekwiwalent

za koszty dojazdu.

§ 4. Podstawę do wypłacenia diety stanowi podpis radnego na liście obecności

lub inne potwierdzenie uczestnictwa.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr III/8/2002 Rady Gminy w Przelewicach z dnia

12 grudnia 2002 roku w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet

przysługujących radnym za udział w posiedzeniach Rady i jej Komisji.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 04-06-2007 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 04-06-2007 11:25