herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr IX/70/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 r. 2007-06-27 13:16
Uchwała Nr IX/69/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie Statutu Gminy Przelewice 2007-06-27 13:16
Uchwała Nr IX/68/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłodzinie 2007-06-27 13:16
Uchwała Nr IX/67/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłodzinie 2007-06-27 13:15
Uchwała Nr IX/66/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przelewice 2007-06-27 12:30
Uchwała Nr IX/65/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 czerwca 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej 2007-06-27 12:29
Uchwała Nr IX/64/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatury osób zgłoszonych do wyboru ławników 2007-06-27 12:29
Uchwała Nr IX/63/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 r. 2007-06-27 12:29
Uchwała Nr IX/62/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. 2007-06-27 12:28