herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XI/83/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach 2007-11-30 12:42
Uchwała Nr XI/88/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Jadwigi Pieniążek 2007-11-30 12:29
Uchwała Nr XI/87/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie nazwy miejscowości Podlesie 2007-11-30 12:29
Uchwała Nr XI/86/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 r.. 2007-11-30 12:28
Uchwała Nr XI/85/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. 2007-11-30 12:28
Uchwała Nr XI/84/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok 2007-11-30 12:27
Uchwała Nr XI/82/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określania wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, spółkach nie mających osobowości prawnej 2007-11-30 12:26
Uchwała Nr XI/81/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Przelewice na rok podatkowy 2008 r. 2007-11-30 12:25