Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/85/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.


UCHWAŁA NR XI/85/2007 r.

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) Rada Gminy Przelewice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 480.940

w tym:

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 480.940 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 480.940

w tym:

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 250.000 zł

rozdział 80110 Gimnazja

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75.940 zł

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3110 Świadczenia społeczne 20.000 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40.000 zł

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty

chronionej przyrody

rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 95.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 30-11-2007 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 30-11-2007 12:28