Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/83/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach


U C H W A Ł A Nr XI/83/2007r.

RADY GMINY w PRZELEWICACH

z dnia 27 listopada 2007r. 
 

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / z 2001r. Dz U Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175.poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181,poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 / w związku z art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz U z 2006r. Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847) Rada Gminy w Przelewicach uchwala, co następuje:  

§ 1 Określa się stawki podatku od środków transportowych w sposób następujący:  

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 500,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 923,00 zł

c) powyżej 9 ton - 1.031,00 zł  

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawki podatku ( w złotych )

 

nie mniej niż

 

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

13

1.325,00

1.378,00

13

14

1.378,00

1.484,00

14

15

1.431,00

1.590,00

15

 

1.484,00

1.696,00

3 osie

15

17

1.484,00

1.696,00

17

19

1.537,00

1.802,00

19

21

1.590,00

1.908,00

21

23

1.643,00

1.962,00

23

25

1.696,00

2.014,00

25

 

1.749,00

2.067,00

4 osie i więcej

23

25

1.696,00

2.014,00

25

27

1.715,00

2.067,00

27

29

1.802,00

2.226,00

29

31

1.669,00

2.475,00

31

 

1.669,00

2.475,00

 3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.520,00zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:  

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

 

Stawki podatku ( w złotych )

 

 

nie mniej niż

 

 

mniej niż

 

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

18

1.484,00

1.537,00

18

25

1.537,00

1.590,00

25

31

1.590,00

1.696,00

31

 

1.595,00

1.907,00

3 osie i więcej

12

40

1.325,00

1.739,00

40

 

1.739,00

2.311,00

 5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 326,00 zł

 6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach )

 

 

Stawki podatku ( w złotych )

 

nie mniej

niż

 

mniej

niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12

18

371,00

424,00

18

25

424,00

477,00

25

 

477,00

566,00

2 osie

12

28

212,00

312,00

28

33

619,00

858,00

33

38

858,00

1.303,00

38

 

1.159,00

1.715,00

3 osie i więcej

12

38

683,00

950,00

38

 

950,00

1.293,00

7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia

a) do 15 miejsc włącznie - 920,00 zł

b) od 16 miejsc do 29 miejsc włącznie - 1.194,00 zł

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.302,00

§ 2 Stawki określone w § 1 pkt 1, pkt 3, pkt 5 oraz pkt 7 obniża się o 5 % dla pojazdów wyprodukowanych po 1995 roku.  

§ 3 Zwalnia się z płacenia podatku od środków transportowych środki transportowe jednostek organizacyjnych gminy.  

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 5 Traci moc Uchwała Nr II/6/2006 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku /Dz Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 118, poz. 2376/

 § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 30-11-2007 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Rogowicz 30-11-2007 12:42