Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI/131/08 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Przelewice oraz Pyrzyce, Lipiany, Kozielice, Bielice, Warnice o utworzeniu Straży Międzygminnej


UCHWAŁA NR XVI/131/08 r.

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Przelewice

oraz Pyrzyce, Lipiany, Kozielice, Bielice, Warnice o utworzeniu Straży Międzygminnej

Na podstawie art. 7 pkt 14, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 ) oraz art. 3 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 2002 roku Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz.1190) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, Rada Gminy w Przelewicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminami Pyrzyce, Lipiany, Kozielice, Bielice, Warnice w celu przejęcia przez Gminę Pyrzyce zadania własnego, polegającego na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty dotyczących porządku publicznego na terenie Gmin Pyrzyce, Przelewice, Lipiany, Kozielice, Bielice, Warnice poprzez utworzenie straży międzygminnej na warunkach określonych w „Porozumieniu o utworzeniu straży międzygminnej”.

2. Projekt Porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania Porozumienia, o którym mowa w §1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 03-10-2008 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Rogowicz 03-10-2008 15:19