herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

UCHWAŁA NR XXXIII/294/10 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Przelewice na 2010 rok.


UCHWAŁA NR XXXIII/294/10

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 01 lipca 2010 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Przelewice na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Gminy w Przelewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł

w tym:

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich 42.500,00 zł

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich 7.500,00 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 50.000,00

w tym:

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 4117 Składka na ubezpieczenia społeczne 2.295,00 zł

§ 4119 Składka na ubezpieczenia społeczne 405,00 zł

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy 370,00 zł

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy 65,00 zł

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 18.500,00 zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3.265,00 zł

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 7.650,00 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1.350,00 zł

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.800,00 zł

§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.200,00 zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych 6.673,00 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych 1.177,00 zł

§ 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 212,00 zł

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

§ 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38,00 zł

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 06-07-2010 16:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Wójtowicz 06-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2010 16:09