herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

UCHWAŁA NR XXXIII/297/10 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 01 lipca 2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Przelewice na 2010 rok.


UCHWAŁA NR XXXIII/297/10

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 01 lipca 2010

w sprawie zmian w budżecie gminy Przelewice na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Gminy w Przelewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.385.648,00 zł

w tym:

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 922.845,00 zł

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł

rozdział 92116 Biblioteki

§ 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 462.803,00 zł

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.385.648,00

w tym:

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 1.385.648,00 zł

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 06-07-2010 16:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Wójtowicz 06-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2010 16:12