herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

UCHWAŁA NR XXXIII/299/10 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przelewice na 2010 rok.


UCHWAŁA NR XXXIII/299/10

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 01 lipca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przelewice na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Gminy w Przelewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 123.770,00 zł

w tym:

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 123.770,00 zł

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 123.770,00 zł

w tym:

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 3117 Świadczenia społeczne 58.610,00 zł

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.500,00 zł

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 zł

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy 90,00 zł

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 42.600,00 zł

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3.200,00 zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych 15.000,00 zł

§ 4417 Podróże służbowe krajowe 90,00 zł

§ 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 180,00 zł

i urządzeń kserograficznych

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 123.770,00 zł

w tym:

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 2328 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 123.770,00 zł

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 123.770,00 zł

w tym:

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 3118 Świadczenia społeczne 58.610,00 zł

§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.500,00 zł

§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 zł

§ 4128 Składki na Fundusz Pracy 90,00 zł

§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 42.600,00 zł

§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 3.200,00 zł

§ 4308 Zakup usług pozostałych 15.000,00 zł

§ 4418 Podróże służbowe krajowe 90,00 zł

§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 180,00 zł

i urządzeń kserograficznych

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 06-07-2010 16:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Wójtowicz 06-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2010 16:13