Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn. ,,Budowa gazociągu średniego ciśnienia 63 PE w drodze dz. 232/1 zlokalizowanym w miejscowości Przelewice"


OS. 7624/12/10 Przelewice, dnia 27.10.2010 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Przelewice

 

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

 

 

Stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 29, art. 30 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm )

 

z a w i a d a m i a m

 

iż, na wniosek Instal Planet Piotr Wiśniewski ul. Sanatoryjna 30/9, 70-775 Szczecin działającego w imieniu Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE w drodze dz. 232/1 zlokalizowanym w miejscowości Przelewice, gmina Przelewice, powiat pyrzycki.

 

W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Przelewice.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm ) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, przy łącznym uwzględnieniu  środowiskowych uwarunkowań stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach.

Na podstawie art. 79 w/w ustawy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach, którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z art. 29 przysługuje każdemu.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Przelewicach, 74 -210 Przelewice 75 - pok. 17, w godzinach 7. 30 - 15. 30,  w terminie 21 od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przelewice.
 
Informację powyższą podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przelewicach oraz poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.przelewice.pl.  

Wójt Gminy

mgr Marek Kibała

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Wolniakowska 29-10-2010 15:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Wolniakowska 29-10-2010 15:39