Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR VI/31/2003 r.

Untitled

UCHWAŁA NR VI/31/2003 r.

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Przelewice na 2003 rok

Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 oraz 214 poz. 1806/ art.124, art. 128

ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155 poz. 1014

z późniejszymi zmianami / uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy /załącznik Nr 1/

w wysokości 8.073.306 zł

z tego:

1/ dochody związane z realizacją zadań własnych /załącznik Nr 2/ 7.260.486 zł

w tym :

  • dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń /załącznik Nr 3/

2/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami /załącznik Nr 4/ 812.820 zł

§2. Ustala wydatki budżetu gminy /załącznik Nr 5/

w wysokości: 7.563.306 zł

z tego:

1/ wydatki związane z realizacją zadań własnych /załącznik Nr 6/ 6.750.486 zł

z tego:

  • wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /załącznik Nr 7/ 55.000 zł

2/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /załącznik Nr 8/ 812.820 zł

§3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości: 510.000 zł

z przeznaczeniem na spłatę kredytów na inwestycje w wysokości 510.000 zł

§4. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 510.000 zł

Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę kredytów inwestycyjnych.

§5. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone

w załączniku Nr 9 do uchwały.

§6. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§8. Ustala się dotacje dla zakładu budżetowego w wysokości 50.000 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownicze.

§9. Prognoza długu publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§10. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 200.000,- zł przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§11. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 500.000,- zł.

§12. Upoważnia się Wójta do:

1/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2/ przekazywania niektórych uprawnień do wykonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Podpisał

Przewodniczący

Rady Gminy

Marek Kibała

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 10-05-2003 10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2003 10:15