Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne gminy Przelewice do zrealizowania w 2005 r.


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIE PUBLICZNE

GMINY PRZELEWICE DO ZREALIZOWANIA W 2005 R.

I. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy Przelewice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w programie współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi na rok 2005. Konkurs obejmuje następujące zadania:

1) ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

  1. Propagowanie uprawiania piłki nożnej, sekcji tenisa stołowego, prowadzenie Klubu Sportowego LKS „WICHER” Przelewice;

  2. Propagowanie uprawiania piłki nożnej, prowadzenie Klubu Sportowego LZS „Błyskawica” Kluki;

  3. Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży (plenerowe imprezy sportowe);

  4. Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży (imprezy sportowo-rekreacyjne);

  5. Propagowanie i organizacja zawodów sportowych dla szkół podstawowych, gimnazjum w różnych dyscyplinach.

2) ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

  1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży;

  2. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

II. Do złożenia oferty uprawnione są podmioty działające statutowo na rzecz kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Przelewice, o których mowa w art.3 ust.2 tj. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu (Dz.U. nr 96 z 2003r. poz.1891).

III. Na realizację zadań w konkursie Wójt Gminy Przelewice przeznacza kwotę:

  1. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 54.000,

  2. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 5.000.

IV. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 30 dni od jego ogłoszenia, tj. do dnia 20.V.05r. godz.15.00, oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 29.10.2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego (Dz.U. nr 193 poz. 1891).

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przelewicach nr 75.

V. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1. Formalne:

- kompletne oferty, prawidłowo i czytelnie wypełnione, złożone w określonym terminie.

2. Znaczenie zadania do realizacji celów i zadań gminy.

3. Cykliczność przedsięwzięcia.

4. Cenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów zadania.

5. Własny wkład finansowy w realizację zadania.

VI. Oferty opiniowane są przez komisję konkursową. Skład komisji oraz regulamin jej pracy ustanawia zarządzeniem wójt gminy. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje wójt po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadomieni zostaną pisemnie. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

VII. Warunkiem przekazania dotacji jest:

- zawarcie umowy przed datą rozpoczęcia realizacji zadania,

- posiadanie rachunku bankowego do przekazania dotacji.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu/REGULAMINEM/ można zapoznać się w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy w Przelewicach, pok. Nr 2, tel. (091) 5643 392 (w.32); lub na stronie internetowej www.przelewice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Formularze ofert można odebrać na miejscu lub w wersji elektronicznej pisząc na adres e-mail: gmina@przelewice.pl oraz na stronach: www.przelewice.pl.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.

1

3

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 20-04-2005 09:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 20-04-2005 09:26