herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXVIII/312/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Przelewice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Katarzyna Jarosz 2018-07-04 09:56:35
Uchwała Nr XXXVIII/310/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2018-07-04 09:54:29
Uchwała Nr XXXVIII/311/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2018-07-04 09:54:20
Uchwała Nr XXXVIII/311/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2018-07-04 09:52:18
Uchwała Nr XXXVIII/310/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2018-07-04 09:48:18
XXXVIII Sesja Katarzyna Jarosz 2018-07-04 09:45:36
Uchwała Nr XXXVII/309/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ślazowo. Katarzyna Jarosz 2018-07-04 09:42:30
Uchwała Nr XXXVII/308/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Przelewice na rok 2018. Katarzyna Jarosz 2018-07-04 09:29:57
Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Przelewicach d/s realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-07-04 09:18:34
Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Przelewice na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Katarzyna Jarosz 2018-07-04 09:18:10
XXXVII Sesja Katarzyna Jarosz 2018-07-04 09:03:15
Marian Świderski - Przewodniczący Rady Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2018-07-03 15:15:18
Mieczysław Mularczyk - Wójt Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2018-07-03 15:10:50
Mieczysław Mularczyk - Wójt Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2018-07-03 15:10:29
Zarządzenie nr 59/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Biblioteki - Gminne Centrum Kultury "Ogród Kultury" w Przelewicach za rok 2017. Katarzyna Jarosz 2018-07-03 14:57:50
Zarządzenie nr 59/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Biblioteki - Gminne Centrum Kultury "Ogród Kultury" w Przelewicach za rok 2017. Katarzyna Jarosz 2018-07-03 14:57:30
Zarządzenie nr 43/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/6 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-07-03 14:48:29
Protokół z I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/6 z obrębu Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-07-03 14:47:57
Protokół z I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/5 z obrębu Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-07-03 14:45:57
Zarządzenie nr 42/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/5 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-07-03 14:45:09
Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/4 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-07-03 11:11:59
Protokół z I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/4 z obrębu Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-07-03 11:11:13
Protokół z I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/3 z obrębu Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-07-03 11:06:48
Zarządzenie nr 40/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/3 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-07-03 11:05:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 3/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej kontenerowej stanowiącej jednocześnie zaplecze socjalne dla boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną instalacji zewnętrznej i przyłączy wod. kan. energia na terenie części działek nr: 4/11, 4/12, 4/20 położonych w Myśliborkach, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-07-02 14:03:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 3/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej kontenerowej stanowiącej jednocześnie zaplecze socjalne dla boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną instalacji zewnętrznej i przyłączy wod. kan. energia na terenie części działek nr: 4/11, 4/12, 4/20 położonych w Myśliborkach, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-07-02 14:02:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 4/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 86, położonej w Topolinku, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-07-02 13:55:44
Informacja z działalności międzysesyjnej z dnia 14.06.2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-06-29 15:29:03
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół na terenie Gminy Przelewice w 2018 r. Zbigniew Kupisz 2018-06-28 14:29:26
Komisja Budżetowa 21.06.2018r. Katarzyna Jarosz 2018-06-27 09:49:11
Zarządzenie nr 57/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia przerwy wakacyjnej w Punkcie Przedszkolnym w Przelewicach. Katarzyna Jarosz 2018-06-26 15:06:26
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-26 13:14:27
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-26 13:14:03
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-26 13:13:34
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-26 13:13:13
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-26 13:13:01
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-26 13:12:50
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-26 13:12:39
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-26 13:12:28
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-26 13:12:08