herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 99/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 01 października 2018r. w sprawie procedur związanych z zasadami rozliczeń podatku od towarów i usług za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności. Katarzyna Jarosz 2018-10-17 15:18:33
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce+" Katarzyna Jarosz 2018-10-17 14:38:12
Zarządzenie nr 98/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 01 października 2018r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. Katarzyna Jarosz 2018-10-17 12:30:27
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce+" Katarzyna Jarosz 2018-10-17 10:14:22
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce+" Katarzyna Jarosz 2018-10-17 10:14:14
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce+" Katarzyna Jarosz 2018-10-17 10:13:49
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce+" Katarzyna Jarosz 2018-10-17 10:13:18
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce+" Katarzyna Jarosz 2018-10-17 10:12:16
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, inspektora do spraw projektów i środków unijnych. Zbigniew Kupisz 2018-10-16 10:02:25
Informacja Wójta Gminy Przelewice z dnia 15 października 2018 r. o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. projektów i środków unijnych w Urzędzie Gminy Przelewice. Zbigniew Kupisz 2018-10-16 10:01:25
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 8 października 2018 r. zmieniające postanowienia w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-10-15 07:55:50
Komisja Budżetowa 11.10.2018r. Katarzyna Jarosz 2018-10-12 08:35:31
Obwieszczenie w sprawie w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót genealogicznych w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich dla budowy gazociągu o średnicy DN1000 w powiecie pyrzyckim, stargardzkim oraz choszczeńskim w województwie zachodniopomorskim". Katarzyna Jarosz 2018-10-12 08:07:36
Obwieszczenie w sprawie w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót genealogicznych w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich dla budowy gazociągu o średnicy DN1000 w powiecie pyrzyckim, stargardzkim oraz choszczeńskim w województwie zachodniopomorskim". Katarzyna Jarosz 2018-10-12 08:07:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 11 października 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o planie zbiorowych polowań Koła Łowieckiego Nemrod Lipiany w obwodzie 257 Zbigniew Kupisz 2018-10-11 15:28:45
Komisja Rolnictwa 10.10.2018r. Katarzyna Jarosz 2018-10-11 09:04:45
Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej na działce 4/22 w obrębie Myśliborki. Zbigniew Kupisz 2018-10-10 15:05:34
Komisja Społeczna 09.10.2018r Katarzyna Jarosz 2018-10-10 08:20:29
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, inspektora do spraw projektów i środków unijnych. Zbigniew Kupisz 2018-10-09 15:26:59
Informacja Wójta Gminy Przelewice z dnia 09 października 2018 r. w sprawie naboru na stanowisko inspektora ds. projektów i środków unijnych w Urzędzie Gminy w Przelewicach. Zbigniew Kupisz 2018-10-09 15:25:33
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót genealogicznych w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich dla budowy gazociągu o średnicy DN1000 w powiecie pyrzyckim, stargardzkim oraz choszczeńskim w województwie zachodniopomorskim". - dokument usunięty Zbigniew Kupisz 2018-10-09 15:22:07
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót genealogicznych w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich dla budowy gazociągu o średnicy DN1000 w powiecie pyrzyckim, stargardzkim oraz choszczeńskim w województwie zachodniopomorskim". Zbigniew Kupisz 2018-10-09 15:21:42
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót genealogicznych w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich dla budowy gazociągu o średnicy DN1000 w powiecie pyrzyckim, stargardzkim oraz choszczeńskim w województwie zachodniopomorskim". - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-10-09 13:50:49
Ogłoszenie z dnia 09 października 2018 r. dotyczące spisu wyborców Katarzyna Jarosz 2018-10-09 08:34:14
Ogłoszenie z dnia 09 października 2018 r. dotyczące spisu wyborców Katarzyna Jarosz 2018-10-09 08:32:41
Informacja z dnia 09 października 2018 r. dot. szkolenia obwodowych komisji wyborczych Katarzyna Jarosz 2018-10-09 08:08:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-10-08 15:27:01
Zarządzenie nr 97/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 01 października 2018r. w sprawie Instrukcji Kasowej w Urzędzie Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2018-10-08 15:15:42
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce+" Katarzyna Jarosz 2018-10-08 15:12:49
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę mebli w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +. Katarzyna Jarosz 2018-10-08 15:10:48
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę sprzętu gimnastycznego w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +. Katarzyna Jarosz 2018-10-08 15:09:07
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę sprzętu gimnastycznego w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +. Katarzyna Jarosz 2018-10-08 15:07:20
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Pyrzyckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-10-08 15:03:36
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-10-08 14:55:28
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-10-08 14:46:44
Zarządzenie nr 96/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2018-10-06 14:57:34
Zarządzenie nr 95/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2018-10-06 14:56:52
Uchwała nr XL/333/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 25 września 2018r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-10-05 12:48:31
Uchwała nr XL/332/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 25 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości z obrębu Laskowo. Katarzyna Jarosz 2018-10-05 12:48:20
Uchwała nr XL/331/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 25 września 2018r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Ślazowo oraz o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Katarzyna Jarosz 2018-10-05 12:48:05