herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXX/248/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. Katarzyna Jarosz 2017-10-05 09:21:52
Uchwała Nr XXX/247/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomosci, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Katarzyna Jarosz 2017-10-05 09:14:26
Uchwała Nr XXX/246/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Gminy Przelewice do roku 2026". Katarzyna Jarosz 2017-10-05 09:07:47
Uchwała Nr XXX/245/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018". Katarzyna Jarosz 2017-10-05 08:47:54
Uchwała Nr XXX/244/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przelewicach. Katarzyna Jarosz 2017-10-05 08:40:03
Uchwała Nr XXX/243/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Rady społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przelewicach. Katarzyna Jarosz 2017-10-05 08:34:33
Uchwała Nr XXX/242/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby, rodzajów i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy. Katarzyna Jarosz 2017-10-05 08:31:03
Uchwała Nr XXX/241/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Jesionowie. Katarzyna Jarosz 2017-10-05 08:21:25
XXX SESJA Katarzyna Jarosz 2017-10-05 08:16:25
Renata Bochan-Bochanowicz Katarzyna Jarosz 2017-10-05 07:53:36
Zarządzenie nr 80/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-10-04 08:04:30
Zarządzenie nr 79/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-10-04 08:02:35
Komisja Rewizyjna 28.09.2017r. Katarzyna Jarosz 2017-10-02 08:28:01
Zapytanie o cenę Katarzyna Jarosz 2017-09-29 08:06:09
Zapytanie o cenę Katarzyna Jarosz 2017-09-29 08:05:38
Zapytanie o cenę Katarzyna Jarosz 2017-09-29 08:04:59
Zapytanie o cenę Katarzyna Jarosz 2017-09-29 08:04:51
Zapytanie o cenę Katarzyna Jarosz 2017-09-29 08:04:38
Przebudowa drogi w miejscowości Płońsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-09-28 15:13:42
Zarządzenie nr 78/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-09-28 15:09:49
Zarządzenie nr 77/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-09-28 15:08:38
Zarządzenie nr 76/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-09-28 15:07:12
Zarządzenie nr 75/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-09-28 15:02:53
Zarządzenie nr 74/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-09-28 14:23:28
Obwieszczenie o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia raportu o odziaływaniu inwestycji na środowisko - przedsięwzięcie polegające na budowie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Gardziec na działce nr 19/1 obręb Gardziec, gmina Przelewice, powiat pyrzycki. Katarzyna Jarosz 2017-09-28 14:21:20
Obwieszczenie o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia raportu o odziaływaniu inwestycji na środowisko - przedsięwzięcie polegające na budowie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Gardziec na działce nr 19/1 obręb Gardziec, gmina Przelewice, powiat pyrzycki. Katarzyna Jarosz 2017-09-28 14:20:52
Regina Wieczorkiewicz Katarzyna Jarosz 2017-09-28 13:52:36
Komisja Rolnictwa 26.09.2017r Katarzyna Jarosz 2017-09-27 12:38:16
Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Przelewice w kadencji 2015-2019 Katarzyna Jarosz 2017-09-26 15:19:04
Zarządzenie nr 73/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-09-25 13:36:22
Zarządzenie nr 72/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-09-25 13:30:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania ws.przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na terenie działki nr 134/2 obręb Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-09-25 12:44:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania ws.przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na terenie działki nr 134/2 obręb Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-09-25 12:43:37
Komisja Budżetowa 21.09.2017r Katarzyna Jarosz 2017-09-25 10:23:53
Zarządzenie nr 71/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-09-22 11:52:18
Zarządzenie nr 70/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-09-22 11:51:11
Komisja Społeczna 19.09.2017r Katarzyna Jarosz 2017-09-21 08:33:39
Nagranie ze spotkania Rady Gminy z Wójtem z dnia 6 września 2017 Katarzyna Jarosz 2017-09-21 08:32:50
Nagranie ze spotkania Rady Gminy z Wójtem z dnia 6 września 2017 Katarzyna Jarosz 2017-09-20 13:14:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Jesionowo. Katarzyna Jarosz 2017-09-18 15:18:08