Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr 71


UCHWAŁA Nr XI/71/2003r.

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 28 października 2003 r.

o zmianie uchwały o ustaleniu stawek opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717) oraz art.19 pkt.1a i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84, zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz.1683,z 2003 r. Nr 110, poz.1039) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/36/2003 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 54 poz.939) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Opłaty targowe na terenie Przelewic pobiera pracownik Urzędu Gminy w Przelewicach w pozostałych miejscowościach - sołtysi oraz pracownik Urzędu Gminy zajmujący się dostarczaniem poczty. W sołectwie Płońsko inkasa dokonywać będzie Pani Ewa Gąsiorowska.

2. Za inkaso sołtysi i pracownik zajmujący się dostarczaniem poczty otrzymują wynagrodzenie w wysokości 20% wpływów z opłaty targowej. Wynagrodzenie za inkaso pracownika Urzędu Gminy, pobierającego opłaty targowe na terenie Przelewic, objęte jest wynagrodzeniem za pracę”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kibała

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 19-11-2003 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 19-11-2003 13:38