Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr 35


UCHWAŁA Nr VI/35/2003

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży i zasad ich usytuowania.

(Szczecin, dnia 16 września 2003 r.)

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie gminy ustala się 40 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.

§ 2. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 24 marca 2003 r., znak: PN.2.B.0911-62/03 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 2 uchwały)

§ 3. Ustala się zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych:

1) punkty sprzedaży napojów alkoholowych mogą być usytuowane w budynkach (obiektach budowlanych trwale związanych z gruntem) i w tymczasowych obiektach budowlanych (nie połączonych trwale z gruntem) w pomieszczeniach spełniających wymagania samodzielnego lokalu bądź obiektu przeznaczonego na prowadzenie działalności.

Obiekt budowlany trwale związany z gruntem jest to budynek trwale związany z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach,

2) punkty prowadzące sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych nie mogą być usytuowane w budynkach mieszkalnych.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/226/2001 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz warunków ich sprzedaży.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kibała

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 11-02-2005 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 11-02-2005 13:27