Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr 36


UCHWAŁA Nr VI/36/2003

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.

(Szczecin, dnia 4 lipca 2003 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 19 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku w podanych niżej wysokościach w zależności od formy sprzedaży oraz zajętego placu:

1) sprzedaż z samochodu dostawczego - 10 zł,

2) sprzedaż z samochodu osobowego - 8 zł,

3) sprzedaż ze stanowiska, płyty, murku, stolika od 1 m2 powierzchni - 2 zł,

4) sprzedaż z namiotu o powierzchni do 6 m2 - 10 zł.

§ 2. 1. Opłaty targowe na terenie Przelewic pobiera pracownik Urzędu Gminy w Przelewicach, na terenach pozostałych miejscowości Gminy Przelewice - sołtysi.

2. Za inkaso sołtysi otrzymują wynagrodzenie w wysokości 20% wpływów z opłaty targowej. Wynagrodzenie za inkaso pracownika Urzędu Gminy objęte jest wynagrodzeniem za pracę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przelewice.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/208/2001 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie targowiska i opłaty targowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kibała

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 11-02-2005 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 11-02-2005 13:27