Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr 134


UCHWAŁA Nr XIX/134/2004 r.

RADA GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 30 listopada 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, /Dz. U. 2003r. Nr 80 poz717, Nr 162, poz. 1568,/Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ i art. 30 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717) oraz art.18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, nr 203 poz. 1966, z 2004r. Nr 92 poz. 880 i poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się na terenie Gminy Przelewice opłatę administracyjne za czynności urzędowe:

1. Za wypis z miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego gminy:

1. do 5 działek w jednej miejscowości - 40,00 zł

2. powyżej 5 działek w jednej miejscowości - 60,00 zł

2. Za wyrys z miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego gminy:

1. za każdą odbitkę - 40,00 zł

3. Za wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

1. do 5 działek w jednej miejscowości - 40,00 zł

2. powyżej 5 działek w jednej miejscowości - 60,00 zł

4. Za wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

1. za każdą odbitkę - 40,00 zł

§ 2

Opłata za czynności urzędowe określone w § 1 wnosi się do kasy Urzędu Gminy przed wykonaniem powierzonego zadania.

§ 3

Z wyżej wymienionych opłat zwalnia się jednostki organizacyjne gminy oraz komórki organizacyjne Urzędu Gminy w zakresie ich działania.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr IV/22/2002r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 11-01-2005 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 11-01-2005 14:49