Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXII/158/2005 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.


Uchwała Nr XXII/158/2005

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 01 marca 2005 roku.

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153 poz. 1271Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 233, poz. 1957 z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i poz. 721, Nr 175, poz. 1693, Nr 162, poz. 1568, Nr 190, poz. 1865 z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 121, poz. 1263, Nr 49, poz. 464, Nr 91, poz. 875) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w kwocie 28.219 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zatwierdza się wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie 28.100 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Ryszard Niewiadomski

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Rady Gminy NrXXII/158/2005

z dnia 01.03.2005 r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.

  1. PRZYCHODY

1. Stan środków na początek roku 23.369 zł

2. Przychody z tytułu przelewów dokonanych w ciągu roku przez

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Dział 900 rozdz. 90095 § 0690 4.850 zł

RAZEM PRZYCHODY: 28.219 zł

  1. WYDATKI

a) 90011 § 4210 Sprzątanie świata 1.000 zł

b) 90011 § 4210 Edukacja - konkursy szkolne, nagrody 8.000 zł

c) 90011 § 4210 Prenumerata czasopism 1.000 zł

d) 90011 § 4210 Ochrona i konserwacja pomników przyrody 2.000 zł

e) 90011 § 4300 Delegacje 100 zł

f) 90011 § 4300 Realizacja projektów z zakresu ochrony przyrody

- ochrona i konserwacja zadrzewień ogrodu dendrologicznego 5.000 zł

g) 90011 § 4300 Wycinka chorych, obumarłych drzew 2.000 zł

h) 90011 § 4210 Przeciwdziałanie powstawaniu ,,dzikich'' wysypisk

śmieci - zakup worków dla najuboższych 2.000 zł

i) 90011 § 4300 Zapobieganie bezdomności zwierząt 1.000 zł

j) 90011 § 4300 Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień - 6.000 zł

- zbiór nasion z okazałych drzew w Ogrodzie Dendrologicznym

RAZEM WYDATKI: 28.100 zł

STAN ŚRODKÓW NA KONIEC 2005 ROKU: 119 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 04-03-2005 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 04-03-2005 11:39