Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXX/211/2006 w sprawie przystąpienia Gminy Przelewice do Stowarzyszenia pn. „Lider Pojezierza”.


UCHWAŁA NR XXX/211/2006r.

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 18 kwietnia 2006 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Przelewice do Stowarzyszenia pn. „Lider Pojezierza”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz.128)Rada Gminy uchwala się, co następuje:

* 1. Gmina Przelewice przystępuje jako członek wspierający do Stowarzyszenia pn. „Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku.

§ 2. Celem Stowarzyszenia jako Lokalnej Grupy Działania (LGD) w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (Dz. U. Nr 207 poz.2117 z późniejszymi zmianami), jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

1) opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) w rozumieniu przepisów SPO, dla obszaru gmin: Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Krzęcin, Pełczyce, Lipiany i Przelewice,

2) wspieranie działań na rzecz realizacji ZSROW dla obszaru gmin, o których mowa w pkt 1,

3) promocja obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,

4) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1),

5) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1).

2.1. Ponadto Stowarzyszenie zostało powołane w celach:

  1. stymulowania i wspierania lokalnych i regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych,

  2. wspomagania inicjatyw lokalnych i regionalnych w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej oraz informacji, doradztwa i szkolenia,

  3. wspierania przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, oświatowych mających na celu rozwój i aktywizację gmin,

  1. skupiania wokół idei Fundacji osób zainteresowanych rozwojem gmin i regionu inicjatywami w dziedzinie przedsiębiorczości, zgodnych z lokalnymi i regionalnymi potrzebami.

  2. działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.

3. Stowarzyszenie nie będzie prowadziło działalności gospodarczej.

§ 3. Szczegółowe prawa i obowiązki Gminy jako członka Stowarzyszenia określa Statut Stowarzyszenia, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kibała

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 25-04-2006 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2006 13:15