Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 25/04


ZARZĄDZENIE NR 25/04

WÓJTA GMINY PRZELEWICE

z dnia 07.05.2004r.

w sprawie: ogłoszenia ustnego nieograniczonego przetargu oraz przyjęcia jego regulaminu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) - Wójt Gminy Przelewice zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż zespołu silosów na zboże - do demontażu, usytuowanych na działce Nr 75/2 z obrębu Przywodzie, zgodnie z ogłoszeniem przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 2. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż w/w silosów. Regulamin stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Nr 25/04 Wójta Gminy Przelewice

z dnia 07.05.2004r.

REGULAMIN

publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zespołu 12 silosów - do demontażu, usytuowanych na działce nr 75/2 z obrębu Przywodzie.

 1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie podane w ogłoszeniu przetargu.

 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej nie mniej niż o jedno postąpienie.

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy Przelewice Nr 66 9393 1010 2600 1140 2000 0120 w Banku Spółdzielczym Wolin Filia Przelewice do dnia 24.05.2004r. /poniedziałek/ do godz. 9.00., /za datę wpłaty uznawana będzie data wpływu środków na konto Gminy/.

 4. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia zespołu 12 silosów - do demontażu.

 5. Wielkość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych 10 zł.

 6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby obecne podczas przetargu w charakterze urzędowym oraz osoby bliskie tym osobom.

 7. Uczestnik, który przetarg wygrał nabywa obiekty będące przedmiotem przetargu na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

 8. Termin uiszczenia ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej na dzień przed datą zawarcia umowy sprzedaży.

 9. Wadium ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

 10. Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.

 11. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 12. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy.

Przelewice, dnia 07.05.2004r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 25/04 Wójta Gminy Przelewice

z dnia 07.05.2004r.

WÓJT GMINY PRZELEWICE

ogłasza publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż zespołu 12 silosów - do demontażu, usytuowanych na działce nr 75/2 z obrębu Przywodzie.

I. Charakterystykę obiektów podlegających sprzedaży przedstawiono poniżej:

 1. Silosy - 12 szt. - o konstrukcji stalowej w kształcie walca o pojemności 150 ton każdy. Usytuowane szeregowo po sześć sztuk tworząc baterię połączoną pomostem. Linia technologiczna nie dokończona, pomosty i korytka podajne, zespół przenoszenia poziomego typu Redler oraz pionowego - podajniki kubełkowe niekompletne.

 2. Sprzedaży podlega całość linii silosów zbożowych do demontażu, jako złom użytkowy.

 3. Cena wywoławcza przetargu wynosi 30.000,00 zł i uwzględnia wszystkie koszty demontażu. Koszty wyceny obiektów do sprzedaży ponosi nabywca.

II. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Przelewicach, w sali Nr 1, w dniu 24.05.2004r. /poniedziałek/, o godz. 10.00.

III. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy Przelewice Nr 66 9393 1010 2600 1140 2000 0120 w Banku Spółdzielczym Wolin Filia Przelewice do dnia 24.05.2004r. /poniedziałek/ do godz. 9.00. - /za datę wpłaty uznawana będzie data wpływu środków na konto Gminy/.

IV. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia zespołu 12 silosów do demontażu.

V. Uczestnik, który przetarg wygra nabywa obiekty na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

VI. Termin uiszczenia ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej na dzień przed datą zawarcia umowy sprzedaży.

VII. Wadium ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

VIII. Wielkość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych 10 zł.

IX. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Przelewicach lub telefonicznie pod numerem (091) 5643- 392 lub 5643-393.

Przelewice, dnia 07.05.2004r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 11-02-2005 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 11-02-2005 14:13