Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 60/04


Zarządzenie Nr 60/04

Wójta Gminy Przelewice

z dnia 21 września 2004r.

w sprawie: ogłoszenia ustnego nieograniczonego przetargu oraz przyjęcia jego regulaminu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) art.38 i 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 46, poz. 543 z póź. zm.), oraz § 2, § 6, § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (Dz.U.Nr. 9, poz. 30 z póź. zm.)

 • Wójt Gminy Przelewice zarządza co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych z obrębu Przelewice, oznaczonych numerami działek: 1/4 o pow. 1027m2, 1/7 o pow. 1177m2 i 1/8 o pow. 1027m2, zgodnie z ogłoszeniem przetargu, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 2. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 60/04 Wójta Gminy Przelewice

z dnia 21 września 2004.

Wójt Gminy Przelewice

ogłasza publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych z obrębu Przelewice, z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością wprowadzenia usług

 1. Charakterystyka nieruchomości podlegających sprzedaży przedstawia się następująco:

  1. Nieruchomość niezabudowana Nr. 1/4 o pow. 1027 m2 z obrębu Przelewice, Gmina Przelewice, posiadająca księgę wieczystą kw 1900.

Cena wywoławcza przetargu wynosi - 6213,00 zł.

  1. Nieruchomość niezabudowana Nr. 1/7 o pow. 1177 m2 z obrębu Przelewice, Gmina Przelewice, posiadająca księgę wieczystą kw 642.

Cena wywoławcza przetargu wynosi - 6803,00 zł.

  1. Nieruchomość niezabudowana Nr. 1/8 o pow. 1027 m2 z obrębu Przelewce, Gmina Przelewce, posiadająca księgę wieczystą kw 643.

Cena wywoławcza przetargu wynosi - 6213,00 zł.

 1. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy w Przelewicach, w sali Nr 1 od godz. 1000 w dniu 08.10.2004 i prowadzone będą w kolejności wynikającej z ogłoszenia.

 2. Przystępujacy do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy Przelewice Nr. 66-93931010-2600-1140-2000-0120 w banku Spółdzielczym Wolin Filia Przelewice do dnia 04.10.2004r. (za datę wpłaty uznawana będzie data wpływu środków na konto Gminy).

 3. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

 4. Uczestnik, który przetarg wygra nabywa nieruchomość na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

 5. Termin uiszczenia ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej na dzień przed datą zawarcia aktu notarialnego.

 6. Wadium ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

 7. Wielkość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych 10 zł.

 8. Granice nabywanej nieruchomości, wygrywający przetarg ustali na koszt własny.

 9. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

 10. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółwe informacje można uzyskąć w siedzibie Urzędu Gminy w Przelewicach lub telefonicznie pod numerem 9091)5643 393.

Przelewice, dnia 2004.09.21.

Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.60/04 Wójta Gminy Przelewice

z dnia 21 września 2004r.

REGULAMIN

publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Nr. 1/4, 1/7, 1/8 położonych w obrębie Przelewice z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością wprowadzenia usług.

 1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie.

 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 3. Wielkość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych 10 zł.

 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy Przelewice Nr. 66-93931010-2600-1140-2000-0120 w Banku Spółdzielczym Wolin Filia Przelewice do dnia 04.10.2004r.(za datę wpłaty uznawana będzie data wpływu środków na konto Gminy).

 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

 6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby obecne podczas przetargu w charakterze urzędowym oraz osoby bliskie tym osobom.

 7. Uczestnik, który przetarg wygrał nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 8. Termin uiszczenia ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej na dzień przed datą zawarcia umowy notarialnej.

 9. Wadium ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

 10. Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

 11. Granice nabywanej nieruchomości, wygrywający ustali na koszt własny.

 12. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

 13. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 21-09-2004 10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2004 10:29