Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 czerwca 2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2022 rok
2 Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2022 rok
3 Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice znak GK.6220.6.2022 z dnia 29.06.2022 r. zawiadamiające, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą Wydobycie kredy jeziornej ze złoża Lubiatowo na działkę nr 191 obręb Lubiatowo, gmina Przelewice, powiat pyrzycki tut. organ zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpił do właściwych organów (Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
4 Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice znak GK.6220.6.2022 z dnia 29.06.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Wydobycie kredy jeziornej ze złoża Lubiatowo na działkę nr 191 obręb Lubiatowo, gmina Przelewice, powiat pyrzycki
5 Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice znak GK.6220.6.2022 z dnia 29.06.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Wydobycie kredy jeziornej ze złoża Lubiatowo na działkę nr 191 obręb Lubiatowo, gmina Przelewice, powiat pyrzycki
6 Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Przelewice z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ? prowadzenie w 2022 r. placówki wsparcia dziennego dzieci i młodzieży na terenie Gminy Przelewice.
7 Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Przelewice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia przerwy wakacyjnej w punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych w Przelewicach
8 Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice dot. podania do wiadomości publicznej, że w dniu 24.06.2022 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Jesionowo PV o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii, w okolicach miejscowości Jesionowo w granicach działek nr ew. 305/1 i 305/2 obręb Jesionowo, gmina Przelewice, woj. zachodniopomorskie.
9 Decyzja Wójta Gminy Przelewice znak GK.6220.5.2022 z dnia 24.06.2022 r.o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Jesionowo PV o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii, w okolicach miejscowości Jesionowo w granicach działek nr ew. 305/1 i 305/2 obręb Jesionowo, gmina Przelewice, woj. Zachodniopomorskie.
10 Obwieszczenie zawiadające strony postępowania o wydanej w dniu 24.06.2022 r. decyzji Wójta Gminy Przelewice znak GK.6220.5.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Jesionowo PV o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii, w okolicach miejscowości Jesionowo w granicach działek nr ew. 305/1 i 305/2 obręb Jesionowo, gmina Przelewice, woj. zachodniopomorskie