herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Katarzyna Jarosz 2018-08-16 09:36:39
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-08-16 09:35:16
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-08-16 09:33:42
Wybory samorządowe zarządzone na dzień 21 października 2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-08-16 09:29:11
Zakup i dostawa pomocy dydakycznych oraz sprzętu i narzędzi technologii informacyjnej w ramach projektu pn ,,Pyrzyce+" Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-08-14 13:42:17
Zarządzenie nr 76/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenia zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Przelewice w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS Pyrzyce+ Katarzyna Jarosz 2018-08-13 10:12:02
Zarządzenie nr 76/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenia zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Przelewice w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS Pyrzyce+ Katarzyna Jarosz 2018-08-13 10:11:49
Zarządzenie nr 76/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenia zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Przelewice w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS Pyrzyce+ Katarzyna Jarosz 2018-08-13 10:11:38
Zarządzenie nr 76/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenia zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Przelewice w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS Pyrzyce+ Katarzyna Jarosz 2018-08-13 10:10:57
Zarządzenie nr 76/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenia zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Przelewice w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS Pyrzyce+ Katarzyna Jarosz 2018-08-13 10:10:13
Zarządzenie nr 76/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenia zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Przelewice w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS Pyrzyce+ Katarzyna Jarosz 2018-08-13 10:09:29
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-08-10 15:27:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 09.08.2018 r. w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej na działce nr 4/22 obręb Myśliborki. Zbigniew Kupisz 2018-08-09 10:59:55
Zarządzenie nr 65/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent do spraw obsługi kasowej. Zbigniew Kupisz 2018-08-07 09:25:30
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent do spraw obsługi kasowej. Zbigniew Kupisz 2018-08-07 09:22:36
- dokument usunięty Zbigniew Kupisz 2018-08-07 09:21:46
- dokument usunięty Zbigniew Kupisz 2018-08-07 09:21:25
- dokument usunięty Zbigniew Kupisz 2018-08-07 09:15:42
- dokument usunięty Zbigniew Kupisz 2018-08-07 09:14:34
Zarządzenie nr 75/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 3 sierpnia 2018r. W sprawie ogłoszenia IV ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 234/4 z obrębu Żuków oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-08-03 10:24:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Nr 6/2018 z dnia 30 lipca 2018r. Katarzyna Jarosz 2018-08-03 10:23:27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Nr 6/2018 z dnia 30 lipca 2018r. Katarzyna Jarosz 2018-08-03 08:58:52
Zarządzenie nr 75/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 3 sierpnia 2018r. W sprawie ogłoszenia IV ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 234/4 z obrębu Żuków oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-08-03 08:55:58
Zarządzenie nr 74/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 3 sierpnia 2018r. W sprawie ogłoszenia II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/6 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-08-03 08:55:03
Zarządzenie nr 73/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 3 sierpnia 2018r. W sprawie ogłoszenia II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/5 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-08-03 08:54:17
Zarządzenie nr 72/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 3 sierpnia 2018r. W sprawie ogłoszenia II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/3 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-08-03 08:52:35
Zarządzenie nr 71/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 3 sierpnia 2018r. W sprawie ogłoszenia IV ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-08-03 08:51:27
Zarządzenie nr 70/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie: zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2018-08-03 08:48:12
Zarządzenie nr 70/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie: zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2018-08-03 08:46:12
Zarządzenie nr 70/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie: zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2018-08-03 08:44:57
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Katarzyna Jarosz 2018-08-03 08:43:06
Katarzyna Jarosz 2018-08-01 10:38:28
Katarzyna Jarosz 2018-08-01 10:31:54
Zarządzenie nr 69/2018 z 31.07.2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy hodowli i chowu trzody chlewnej na działce nr 4/22 obręb Myśliborki Katarzyna Jarosz 2018-08-01 10:31:26
Katarzyna Jarosz 2018-08-01 10:29:30
Decyzja środowiskowa - budowa chlewni Katarzyna Jarosz 2018-08-01 10:28:32
Komisja Rewizyjna 31.07.2018r. Katarzyna Jarosz 2018-08-01 10:05:33
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Planowania w Urzędzie Gminy Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-07-30 15:01:06
Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Planowania w Urzędzie Gminy Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-07-30 14:59:50
Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Przelewice w kadencji 2015-2019 Katarzyna Jarosz 2018-07-30 08:34:50