Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2020 r. Izabela Kolańczyk-Michałko 2020-02-19 15:12:51
Sprzedaż drewna wraz z wycinką drzewa rosnącego na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 66 obręb Przywodzie stanowiącą własność Gminy Przelewice. Marcin Tinelt 2020-02-19 11:51:40
Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Przelewice z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Zastępcy Wójta Zbigniew Kupisz 2020-02-18 14:39:30
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Przelewice z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta i udzielenia mu upoważnień. Marcin Tinelt 2020-02-17 15:58:04
Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach Izabela Kolańczyk-Michałko 2020-02-17 14:46:02
Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach Izabela Kolańczyk-Michałko 2020-02-17 14:45:17
Dane teleadresowe Zbigniew Kupisz 2020-02-14 15:48:57
Referaty Zbigniew Kupisz 2020-02-14 15:47:58
Zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Przelewice z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Przelewice. Anna Wolniakowska 2020-02-14 08:10:34
Zarządzenie nr 115/2019 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku Anna Wolniakowska 2020-02-13 09:33:35
Uchwała Nr XLV.121.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przelewice. Zbigniew Kupisz 2020-02-13 08:13:12
Uchwała Nr CDXLIV.849.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2020-2037. Zbigniew Kupisz 2020-02-13 08:12:16
Uchwała Nr CDXLIV.848.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Przelewice na 2020 r. Zbigniew Kupisz 2020-02-13 08:11:17
Uchwała nr XIV/91/2020 Rady Gminy Przelewice z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2020-2037. Zbigniew Kupisz 2020-02-13 08:09:23
Uchwała Nr XIV/90/2020 Rady Gminy Przelewice z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2020. Zbigniew Kupisz 2020-02-12 15:53:13
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZELEWICE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Izabela Kolańczyk-Michałko 2020-02-07 14:26:15
Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Przelewice z dnia 04 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 182/2015 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej przy Urzędzie Gminy w Przelewicach. Anna Wolniakowska 2020-02-05 11:26:41
Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice. Anna Wolniakowska 2020-02-05 11:23:06
Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników gminy do podejmowania czynności związanych ze zwrotem podatku akcyzowego. Anna Wolniakowska 2020-02-05 11:15:10
Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. Marcin Tinelt 2020-02-03 08:34:38
Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Przelewice w kadencji 2019-2024 Katarzyna Jarosz 2020-01-31 08:44:20
Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach Izabela Kolańczyk-Michałko 2020-01-30 13:52:45
Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach Izabela Kolańczyk-Michałko 2020-01-30 13:52:31
Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Przelewice z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Przelewicach d/s realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Przelewice. Anna Wolniakowska 2020-01-29 13:53:49
Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Przelewice z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Przelewicach d/s realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Przelewice. Anna Wolniakowska 2020-01-29 13:19:31
Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Przelewice z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Gminy Przelewice na 2020 r. Anna Wolniakowska 2020-01-29 08:42:19
Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Przelewice z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Gminy Przelewice na 2020 r. Anna Wolniakowska 2020-01-29 08:40:36
Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Przelewice z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Gminy Przelewice na 2020 r. Anna Wolniakowska 2020-01-28 15:32:42
Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach Izabela Kolańczyk-Michałko 2020-01-28 15:04:32
Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach Izabela Kolańczyk-Michałko 2020-01-28 15:03:38
Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach Izabela Kolańczyk-Michałko 2020-01-28 15:02:57
Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach Izabela Kolańczyk-Michałko 2020-01-28 15:02:18
Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach Izabela Kolańczyk-Michałko 2020-01-28 15:01:32
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZNAK AP-1.7840.1.214-10.2019.PM, INFORMUJĄCE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA GAZOCIAGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA MOP 8,4 MPa O ŚREDNICY DN 1000 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI W TYM ZESPÓŁ ZAPOROWO - UPUSTOWY ZLOKALIZOWANY W OBREBIE EW. KICZAROWO, GM. STARGARD ORAZ ZESPÓŁ ZAPOROWO - UPUSTOWY W OBR. PRZYWODZIE, GM. PRZELEWICE, W RAMACH ZADANIA: ,,BUDOWA GAZOCIĄGU GOLENIÓW - LWOWEK DN 1000 - PROGRAM BALTIC PIPE". Anna Wolniakowska 2020-01-28 08:55:45
Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach Izabela Kolańczyk-Michałko 2020-01-22 14:56:26
Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach Izabela Kolańczyk-Michałko 2020-01-22 14:55:56
Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach Izabela Kolańczyk-Michałko 2020-01-22 14:55:44
Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach Izabela Kolańczyk-Michałko 2020-01-22 14:55:27
Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach Izabela Kolańczyk-Michałko 2020-01-22 14:51:03
Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Przelewice z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Przelewicach d/s realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Przelewice. Anna Wolniakowska 2020-01-21 11:23:56