herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Wyniki głosowań


Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Przelewicach. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15

Nr Imię i nazwisko Głos
Anna Magdalena Benka za
Agnieszka Barbara Czogała za
Zyta Durka za
Krzysztof Margiel za
Ewa Jadwiga Migdalska za
Henryk Nawój za
Grzegorz Paplicki za
Waldemar Pender za
Ewa Połczyńska za
Bogusław Artur Pokorski za
Emilian Skwarek za
Józef Swat za
Marian Świderski za
Franciszek Zenon Trzaskowski za
Krzysztof Grzegorz Żywicki za

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na 2018r. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
Anna Magdalena Benka za
Agnieszka Barbara Czogała za
Zyta Durka za
Krzysztof Margiel za
Ewa Jadwiga Migdalska za
Henryk Nawój za
Grzegorz Paplicki za
Waldemar Pender za
Ewa Połczyńska za
Bogusław Artur Pokorski za
Emilian Skwarek za
Józef Swat za
Marian Świderski za
Franciszek Zenon Trzaskowski za
Krzysztof Grzegorz Żywicki za

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
Anna Magdalena Benka za
Agnieszka Barbara Czogała za
Zyta Durka za
Krzysztof Margiel za
Ewa Jadwiga Migdalska za
Henryk Nawój za
Grzegorz Paplicki za
Waldemar Pender za
Ewa Połczyńska za
Bogusław Artur Pokorski za
Emilian Skwarek za
Józef Swat za
Marian Świderski za
Franciszek Zenon Trzaskowski za
Krzysztof Grzegorz Żywicki za

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 ,,Posiłek dla dzieci i młodzieży". przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
Anna Magdalena Benka za
Agnieszka Barbara Czogała za
Zyta Durka za
Krzysztof Margiel za
Ewa Jadwiga Migdalska za
Henryk Nawój za
Grzegorz Paplicki za
Waldemar Pender za
Ewa Połczyńska za
Bogusław Artur Pokorski za
Emilian Skwarek za
Józef Swat za
Marian Świderski za
Franciszek Zenon Trzaskowski za
Krzysztof Grzegorz Żywicki za

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości z obrębu Przelewice oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
Anna Magdalena Benka za
Agnieszka Barbara Czogała za
Zyta Durka za
Krzysztof Margiel za
Ewa Jadwiga Migdalska za
Henryk Nawój za
Grzegorz Paplicki za
Waldemar Pender za
Ewa Połczyńska za
Bogusław Artur Pokorski za
Emilian Skwarek za
Józef Swat za
Marian Świderski za
Franciszek Zenon Trzaskowski za
Krzysztof Grzegorz Żywicki za

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy. (uchwała Nr II/8/2018). przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 0 7

Nr Imię i nazwisko Głos
Anna Magdalena Benka za
Agnieszka Barbara Czogała przeciw
Zyta Durka za
Krzysztof Margiel za
Ewa Jadwiga Migdalska przeciw
Henryk Nawój za
Grzegorz Paplicki za
Waldemar Pender przeciw
Ewa Połczyńska za
Bogusław Artur Pokorski przeciw
Emilian Skwarek przeciw
Józef Swat za
Marian Świderski za
Franciszek Zenon Trzaskowski przeciw
Krzysztof Grzegorz Żywicki przeciw

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania i ustalenia liczbowego i osobowego składu stałych Komisji Rady Gminy przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
Anna Magdalena Benka za
Agnieszka Barbara Czogała za
Zyta Durka za
Krzysztof Margiel za
Ewa Jadwiga Migdalska za
Henryk Nawój za
Grzegorz Paplicki za
Waldemar Pender za
Ewa Połczyńska za
Bogusław Artur Pokorski za
Emilian Skwarek za
Józef Swat za
Marian Świderski za
Franciszek Zenon Trzaskowski za
Krzysztof Grzegorz Żywicki za

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
Anna Magdalena Benka za
Agnieszka Barbara Czogała za
Zyta Durka za
Krzysztof Margiel za
Ewa Jadwiga Migdalska za
Henryk Nawój za
Grzegorz Paplicki za
Waldemar Pender za
Ewa Połczyńska za
Bogusław Artur Pokorski za
Emilian Skwarek za
Józef Swat za
Marian Świderski za
Franciszek Zenon Trzaskowski za
Krzysztof Grzegorz Żywicki za

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącej Rady Gminy. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
Anna Magdalena Benka za
Agnieszka Barbara Czogała za
Zyta Durka za
Krzysztof Margiel za
Ewa Jadwiga Migdalska za
Henryk Nawój za
Grzegorz Paplicki za
Waldemar Pender za
Ewa Połczyńska za
Bogusław Artur Pokorski za
Emilian Skwarek za
Józef Swat za
Marian Świderski za
Franciszek Zenon Trzaskowski za
Krzysztof Grzegorz Żywicki za

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
Anna Magdalena Benka za
Agnieszka Barbara Czogała za
Zyta Durka za
Krzysztof Margiel za
Ewa Jadwiga Migdalska za
Henryk Nawój za
Grzegorz Paplicki za
Waldemar Pender za
Ewa Połczyńska za
Bogusław Artur Pokorski za
Emilian Skwarek za
Józef Swat za
Marian Świderski za
Franciszek Zenon Trzaskowski za
Krzysztof Grzegorz Żywicki za

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
Anna Magdalena Benka za
Agnieszka Barbara Czogała za
Zyta Durka za
Krzysztof Margiel za
Ewa Jadwiga Migdalska za
Henryk Nawój za
Grzegorz Paplicki za
Waldemar Pender za
Ewa Połczyńska za
Bogusław Artur Pokorski za
Emilian Skwarek za
Józef Swat za
Marian Świderski za
Franciszek Zenon Trzaskowski za
Krzysztof Grzegorz Żywicki za

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr II/8/2018 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy. przyjeto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
Anna Magdalena Benka za
Agnieszka Barbara Czogała za
Zyta Durka za
Krzysztof Margiel za
Ewa Jadwiga Migdalska za
Henryk Nawój za
Grzegorz Paplicki za
Waldemar Pender za
Ewa Połczyńska za
Bogusław Artur Pokorski za
Emilian Skwarek za
Józef Swat za
Marian Świderski za
Franciszek Zenon Trzaskowski za
Krzysztof Grzegorz Żywicki za

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy. (uchwała Nr II/15/2018) przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 6

Nr Imię i nazwisko Głos
Anna Magdalena Benka przeciw
Agnieszka Barbara Czogała za
Zyta Durka przeciw
Krzysztof Margiel za
Ewa Jadwiga Migdalska za
Henryk Nawój za
Grzegorz Paplicki przeciw
Waldemar Pender za
Ewa Połczyńska przeciw
Bogusław Artur Pokorski za
Emilian Skwarek za
Józef Swat przeciw
Marian Świderski przeciw
Franciszek Zenon Trzaskowski za
Krzysztof Grzegorz Żywicki za

Głosowanie nad zmianą porządku obrad. przyjeto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
Anna Magdalena Benka za
Agnieszka Barbara Czogała za
Zyta Durka za
Krzysztof Margiel za
Ewa Jadwiga Migdalska za
Henryk Nawój za
Grzegorz Paplicki za
Waldemar Pender za
Ewa Połczyńska za
Bogusław Artur Pokorski za
Emilian Skwarek za
Józef Swat za
Marian Świderski za
Franciszek Zenon Trzaskowski za
Krzysztof Grzegorz Żywicki za

Głosowanie nad wnioskiem formalnym zgłoszonym przez Radnego Emiliana Skwarka w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 0 6

Nr Imię i nazwisko Głos
Anna Magdalena Benka przeciw
Agnieszka Barbara Czogała za
Zyta Durka przeciw
Krzysztof Margiel za
Ewa Jadwiga Migdalska za
Henryk Nawój za
Grzegorz Paplicki przeciw
Waldemar Pender za
Ewa Połczyńska przeciw
Bogusław Artur Pokorski za
Emilian Skwarek za
Józef Swat przeciw
Marian Świderski przeciw
Franciszek Zenon Trzaskowski za
Krzysztof Grzegorz Żywicki za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu:
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:
Ostatnia aktualizacja: