Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnych z obrębu Żuków i Przywodzie z przeznaczeniem na cele rolne"


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 48/04 Wójta Gminy Przelewice

z dnia 01. 07. 2004 r.

WÓJT GMINY PRZELEWICE

Ogłasza publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnych z obrębu Żuków i Przywodzie z przeznaczeniem na cele rolne.

I. Charakterystyka nieruchomości podlegających sprzedaży przedstawia się:

  1. Nieruchomość rolna Nr 100 o pow. 0,30 ha z obrębu Żuków, gmina Przelewice, powiat pyrzycki, woj. zachodniopomorskie, posiadająca księgę wieczystą kw. 2114. W skład nieruchomości wchodzą: SR III a- 0,08 ha, Ps III - 0,17 ha, BpR III a - 0,05 ha. Cena wywoławcza przetargu wynosi- 4. 920,00 zł.. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży- 244,00 zł .

  2. Nieruchomość zabudowana Nr 218/2 o pow. 1,1004 ha (po byłej oczyszczalni ścieków) z obrębu Żuków, gmina Przelewice, powiat pyrzycki, woj. zachodniopomorskie, posiadająca księgę wieczystą kw. 3622. W skład nieruchomości wchodzą: BR II- 1,1004 ha. Cena wywoławcza przetargu wynosi- 7. 483,00 zł. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży- 244 zł .

  3. Nieruchomość rolna Nr 48/5 o pow. 7,9241 ha z obrębu Przywodzie, gmina Przelewice, powiat pyrzycki, woj. zachodniopomorskie, posiadająca księgę wieczystą kw. 3247. W skład nieruchomości wchodzą: R III b- 0,1826 ha, R IV a- 0,1679 ha, R IV b- 1,3760 ha, Ł IV - 5,4827ha, Ps VI - 0,0775 ha, Ps V - 0,0228 ha, W-0,6146 ha. Cena wywoławcza przetargu wynosi- 27.436,00 zł. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży- 1704 zł.

II. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy w Przelewicach, w sali Nr

1, od godz. 1000 w dniu 30.07.2004 r. i prowadzone będą w kolejności

wynikającej z ogłoszenia.

III. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy Przelewice Nr 66 9393 1010 2600 1140 2000 0120 w Banku Spółdzielczym Wolin Filia Przelewice do dnia 26. 07. 2004 r.- /za datę wpłaty uznawana będzie data wpływu środków na konto Gminy/ oraz przedłożyć organizatorowi przetargu dowody spełniające warunki podane w ogłoszeniu przetargu, a mianowicie:

  1. dowodu potwierdzającego posiadane kwalifikacje rolnicze co najmniej zasadnicze, lub wykształcenie średnie, lub wyższe lub osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego, lub praca w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat, ewentualnie wyciąg z właściwego rejestru sądowego (KRS-dla osób prawnych).

  2. zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego, którego powierzchnia łącznie z nieruchomością wystawioną do przetargu nie przekroczy 300 ha użytków rolnych będących własnością rolnika lub dzierżawionych (dotyczy osób fizycznych).

  3. zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.

IV. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

V. Uczestnik, który przetarg wygra nabywa nieruchomość na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

VI. Termin uiszczenia ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa najpóźniej na dzień przed datą zawarcia aktu notarialnego.

VII. Wadium ulega przepadkowi w wypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy (aktu notarialnego).

VIII. Wielkość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych 10 zł.

IX. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

X. Granice nabywanej nieruchomości, wygrywający przetarg ustali na koszt własny.

XI. Wejście na dz. nr 48/5 z obrębu Przywodzie: po zbiorach 2004r.

XII. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia warunkowej umowy notarialnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Przelewicach lub telefonicznie pod numerem (091) 5643- 393.

Przelewice, dn. 2004. 07. 01

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 06-07-2004 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2004 09:49