herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Transport dzieci po zajęciach dodatkowych w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce + 2019-01-08 20:01 Zakończone
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce +" 2019-01-04 09:58 Zakończone
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce +" 2018-12-07 10:12 Zakończone
Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice 2018-11-27 16:00 Zakończone
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce +" 2018-11-15 11:15 Zakończone
Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice 2018-11-08 08:51 Zakończone
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce+" 2018-10-17 10:12 Zakończone
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce+" 2018-09-27 15:05 Zakończone
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę sprzętu gimnastycznego w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +. 2018-09-20 15:33 Zakończone
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę mebli w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +. 2018-09-20 15:32 Zakończone
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę mebli w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +. 2018-09-12 14:32 Zakończone
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +. 2018-09-12 14:27 Zakończone
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę sprzętu gimnastycznego w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +. 2018-09-12 14:25 Zakończone
Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia zajęć dla dzieci w ramach KS "Pyrzyce +" 2018-08-29 15:28 -
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7011.10.2015/2018 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną". 2018-04-25 14:20 Zakończone
Zapytanie oferowe na świadczenie usługi pn. Odwóz dzieci z dodatkowych zajęć edukacyjnych. 2018-03-28 15:34 Zakończone
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7011.10.2015/2018 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną". 2018-03-06 14:57 Zakończone
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.2.2014/2018 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w m. Przelewice". 2018-03-06 14:36 Zakończone
Zaproszenie do złożenia oferty IP.041.8.2016/2017 na: usługę pełnienia funkcji koordynatora projektu pt.: "Wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Przelewice w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+". 2017-12-08 15:40 Zakończone
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi ułożenia kostki brukowej wraz z obrzeżani i krawężnikami w Przelewicach dz. 132 obręb Przelewice. 2017-12-05 14:52 Zakończone
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. "Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach". 2017-11-06 15:19 Zakończone
Zapytanie ofertowe na wybór biegłego rewidenta w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn: Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Przelewice do roku 2023. 2017-10-12 14:45 Zakończone
Zapytanie o cenę 2017-09-29 08:04 Zakończone
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołdowo". 2017-08-23 15:25 Zakończone
Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przelewice do 2023 roku. 2017-08-10 15:06 Zakończone
Zapraszenie do złożenia oferty na dostawę kostki brukowej, krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych do miejscowości Laskowo, Kluki, Karsko i Jesionowo, gmina Przelewice, powiat pyrzycki. 2016-03-17 14:37 Zakończone