Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 czerwca 2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2022 rok Zbigniew Kupisz 2022-06-29 15:22:35
Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2022 rok Zbigniew Kupisz 2022-06-29 15:21:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice znak GK.6220.6.2022 z dnia 29.06.2022 r. zawiadamiające, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą Wydobycie kredy jeziornej ze złoża Lubiatowo na działkę nr 191 obręb Lubiatowo, gmina Przelewice, powiat pyrzycki tut. organ zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpił do właściwych organów (Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Anna Wolniakowska 2022-06-29 13:57:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice znak GK.6220.6.2022 z dnia 29.06.2022 r. zawiadamiające, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą Wydobycie kredy jeziornej ze złoża Lubiatowo na działkę nr 191 obręb Lubiatowo, gmina Przelewice, powiat pyrzycki tut. organ zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpił do właściwych organów (Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Anna Wolniakowska 2022-06-29 13:56:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice znak GK.6220.6.2022 z dnia 29.06.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Wydobycie kredy jeziornej ze złoża Lubiatowo na działkę nr 191 obręb Lubiatowo, gmina Przelewice, powiat pyrzycki Anna Wolniakowska 2022-06-29 13:53:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice znak GK.6220.6.2022 z dnia 29.06.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Wydobycie kredy jeziornej ze złoża Lubiatowo na działkę nr 191 obręb Lubiatowo, gmina Przelewice, powiat pyrzycki Anna Wolniakowska 2022-06-29 13:50:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice znak GK.6220.6.2022 z dnia 29.06.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Wydobycie kredy jeziornej ze złoża Lubiatowo na działkę nr 191 obręb Lubiatowo, gmina Przelewice, powiat pyrzycki Anna Wolniakowska 2022-06-29 13:50:03
Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Przelewice z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ? prowadzenie w 2022 r. placówki wsparcia dziennego dzieci i młodzieży na terenie Gminy Przelewice. Zbigniew Kupisz 2022-06-29 08:25:39
Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Przelewice z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia przerwy wakacyjnej w punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych w Przelewicach Zbigniew Kupisz 2022-06-29 08:24:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice dot. podania do wiadomości publicznej, że w dniu 24.06.2022 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Jesionowo PV o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii, w okolicach miejscowości Jesionowo w granicach działek nr ew. 305/1 i 305/2 obręb Jesionowo, gmina Przelewice, woj. zachodniopomorskie. Anna Wolniakowska 2022-06-24 13:55:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice dot. podania do wiadomości publicznej, że w dniu 24.06.2022 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Jesionowo PV o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii, w okolicach miejscowości Jesionowo w granicach działek nr ew. 305/1 i 305/2 obręb Jesionowo, gmina Przelewice, woj. zachodniopomorskie. Anna Wolniakowska 2022-06-24 13:53:31
Decyzja Wójta Gminy Przelewice znak GK.6220.5.2022 z dnia 24.06.2022 r.o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Jesionowo PV o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii, w okolicach miejscowości Jesionowo w granicach działek nr ew. 305/1 i 305/2 obręb Jesionowo, gmina Przelewice, woj. Zachodniopomorskie. Anna Wolniakowska 2022-06-24 13:49:57
Obwieszczenie zawiadające strony postępowania o wydanej w dniu 24.06.2022 r. decyzji Wójta Gminy Przelewice znak GK.6220.5.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Jesionowo PV o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii, w okolicach miejscowości Jesionowo w granicach działek nr ew. 305/1 i 305/2 obręb Jesionowo, gmina Przelewice, woj. zachodniopomorskie Anna Wolniakowska 2022-06-24 13:47:14
Obwieszczenie zawiadające strony postępowania o wydanej w dniu 24.06.2022 r. decyzji Wójta Gminy Przelewice znak GK.6220.5.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Jesionowo PV o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii, w okolicach miejscowości Jesionowo w granicach działek nr ew. 305/1 i 305/2 obręb Jesionowo, gmina Przelewice, woj. zachodniopomorskie Anna Wolniakowska 2022-06-24 13:46:11
Zapytanie ofertowe: Zakup wraz z dostawą i montażem elementów placów zabaw Anna Wolniakowska 2022-06-24 13:19:35
Zapytanie ofertowe: Zakup wraz z dostawą i montażem elementów placów zabaw Anna Wolniakowska 2022-06-24 13:19:02
Zapytanie ofertowe: Zakup wraz z dostawą i montażem elementów placów zabaw Anna Wolniakowska 2022-06-24 13:16:45
Komisja Rolnictwa 22.06.2022r. - Audio Marcin Tinelt 2022-06-24 12:24:39
Komisja Budżetowa 23.06.2022r. - Audio Marcin Tinelt 2022-06-24 12:24:11
Komisja Społeczna 21.06.2022r. - Audio Marcin Tinelt 2022-06-22 11:34:09
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Przelewice. Zbigniew Kupisz 2022-06-20 14:02:42
Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Przelewice z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Przelewice. Zbigniew Kupisz 2022-06-20 14:01:21
Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Przelewice z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania incydentami cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Przelewice. Zbigniew Kupisz 2022-06-20 13:59:43
Komisja Rewizyjna 20.06.2022r. - Audio Marcin Tinelt 2022-06-20 13:12:35
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NR 1/2022 Anna Wolniakowska 2022-06-10 08:05:24
Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2022 rok Zbigniew Kupisz 2022-06-08 11:01:13
Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2022 rok. Zbigniew Kupisz 2022-06-08 11:00:24
Zarządzenie Nr 52/2022 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Urzędu Gminy Przelewice na 2022 rok Zbigniew Kupisz 2022-06-08 10:59:24
Informacja w sprawie debaty. Zbigniew Kupisz 2022-06-06 12:59:12
Zgłoszenie do debaty o stanie Gminy Przelewice za 2021 rok. Zbigniew Kupisz 2022-06-06 12:58:10
RAPORT O STANIE GMINY ZA 2021 ROK. Zbigniew Kupisz 2022-06-06 12:57:22
Raport o stanie Gminy Przelewice za 2021 rok. (zakładka menu) Zbigniew Kupisz 2022-06-06 12:54:23
Komisja Rewizyjna 30.05.2022r. - Audio Marcin Tinelt 2022-06-06 09:05:57
Informacja z działalności międzysesyjnej z dnia 18.05.2022 r. Zbigniew Kupisz 2022-06-03 15:34:51
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021 Zbigniew Kupisz 2022-06-03 15:24:36
Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy ?Obywatelom Ukrainy? przebywającym na terenie gminy Przelewice Zbigniew Kupisz 2022-06-03 14:11:29
Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Przelewice na 2022 rok. Zbigniew Kupisz 2022-06-03 14:10:49
Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2022 rok. Zbigniew Kupisz 2022-06-03 14:10:05
Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Przelewice z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy Przelewice Zbigniew Kupisz 2022-06-03 14:08:58
Zapytanie ofertowe : Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Zbigniew Kupisz 2022-05-30 11:37:19