herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Marek Kibała Janusz Wójtowicz 2004-07-08 11:24:17
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnych z obrębu Żuków i Przywodzie z przeznaczeniem na cele rolne" Janusz Wójtowicz 2004-07-06 09:49:13
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż tymczasowego garażu blaszanego - do demontażu na działce nr 399/1 z obrębu Przelewice" Janusz Wójtowicz 2004-07-06 09:48:48
Zarządzenie nr 50/04 Janusz Wójtowicz 2004-07-06 09:47:57
Monika Hinc Janusz Wójtowicz 2004-07-01 14:32:05
Marian Świderski Janusz Wójtowicz 2004-07-01 14:31:29
Tadeusz Przelazły Janusz Wójtowicz 2004-07-01 14:30:52
Zdzisław Pijewski Janusz Wójtowicz 2004-07-01 12:29:30
Ryszard Niewiadomski Janusz Wójtowicz 2004-07-01 12:16:54
Henryk Nawój Janusz Wójtowicz 2004-07-01 11:55:40
Ireneusz Golonka Janusz Wójtowicz 2004-06-30 12:02:51
Henryka Kaczalska Janusz Wójtowicz 2004-06-30 11:54:01
Wanda Jałoszyńska Janusz Wójtowicz 2004-06-30 11:43:29
Zuzanna Dymek Janusz Wójtowicz 2004-06-30 11:41:15
Henryka Gąsiorowska Janusz Wójtowicz 2004-06-30 11:13:11
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zespołu silosów do demontażu na działce 75/2 obręb Przywodzie Janusz Wójtowicz 2004-05-18 11:29:24
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnych z obrębu Przywodzie Janusz Wójtowicz 2004-05-18 11:28:53
Komisje - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2004-04-30 09:39:41
Referaty Janusz Wójtowicz 2004-04-29 14:38:19
Obwieszczenie o przystąpieniu do tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2007 Janusz Wójtowicz 2004-04-28 13:25:19
Ogłoszenie o przetargu według procedur programu Phare na wykonanie zadania "Botaniczne Centrum Badawczo Wdrożeniowe w Przelewicach" Janusz Wójtowicz 2004-04-27 15:20:02
Ogłoszenie o publicznym ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnych z obrębu Przywodzie z przeznaczeniem na cele rolne Janusz Wójtowicz 2004-04-23 10:28:28
Ogłoszenie o przetargu według procedur programu Phare na wykonanie zadania "Botaniczne Centrum Badawczo Wdrożeniowe w Przelewicach" - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2004-04-23 10:27:20
Ogłoszenie o przetargu według procedur programu Phare na wykonanie zadania "Botaniczne Centrum Badawczo Wdrożeniowe w Przelewicach" Janusz Wójtowicz 2004-04-23 10:26:48
Zarządzenie nr 17 Janusz Wójtowicz 2004-04-09 12:57:29
Zarządzenie nr 14 Janusz Wójtowicz 2004-04-09 12:57:06
Ogłoszenie o przetargu w procedurze uproszczonej SAPARD "Modernizacja stacji wodociągowej zlokalizowanej w m. Płońsko wraz z budową sieci wodociągowej przesyłowej z hydroforni Płońsko do m.Gardziec or Janusz Wójtowicz 2004-03-12 11:09:54
Zarządzenie nr 10 Janusz Wójtowicz 2004-03-11 11:26:46
Zarządzenie nr 11 Janusz Wójtowicz 2004-03-11 11:26:12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno–Wychowawczego w Nowielinie" Janusz Wójtowicz 2004-03-11 11:25:43
Ogłoszenie o wyniku postępowania "Dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie" Janusz Wójtowicz 2004-03-09 15:20:26
Ogłoszenie o wyniku postępowania "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego" Janusz Wójtowicz 2004-03-03 09:35:24
Ogłoszenie o wyniku postępowania "Dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie" Janusz Wójtowicz 2004-02-20 12:16:52
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno–Wychowawczego w Nowielinie" Janusz Wójtowicz 2004-02-20 12:16:24
Komisja rewizyjna - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2004-02-19 14:25:01
Komisja gospodarki i rolnictwa - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2004-02-19 14:24:00
Komisja ds. Publicznych - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2004-02-19 14:16:42
Zarządzenie Nr 16 z 2004 roku w sprawie "sprawie zwołania zebrania wiejskiego i wyboru sołtysa we wsi Suchowo - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2004-02-19 14:16:13
Zarządzenie Nr 15 z 2004 roku (z załacznikiem) w sprawie "powołania Komisji Przetargowej mającej na celu wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa drogi osiedlo - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2004-02-19 14:15:42
Komisja Rewizyjna - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2004-02-19 14:14:57