herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie płyty obornikowej o powierzchni 17,3 m2 i podziemnego zbiornika na gnojowicę o pojemn Dawid Rogowicz 2006-04-13 11:40:48
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch płyt obornikowych o łącznej powierzchni 85,0 m2 i dwóch podziemnych zbiorników Dawid Rogowicz 2006-04-13 11:39:52
Zarządzenie nr 19/06 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania Dawid Rogowicz 2006-04-12 10:47:05
Zarządzenie nr 18/06 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnyc Dawid Rogowicz 2006-04-12 10:46:26
Lista kandydatów na stanowisko "administrator sieci informatycznej" spełniających wymogi formalne, określone w ogłoszeniu o naborze Dawid Rogowicz 2006-04-11 11:00:08
Zarządzenie nr 17/06 w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia i przekazania nieruchomości Dawid Rogowicz 2006-04-05 13:29:32
Zarządzenie nr 16a/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2006 r. oraz ustalenia układu wykonawczego Dawid Rogowicz 2006-04-05 13:28:57
Zarządzenie nr 16/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2006 r. oraz ustalenia układu wykonawczego Dawid Rogowicz 2006-04-05 13:28:20
Zarządzenie nr 15/06 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr XXIX/208/2006 r. z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Przelewice na 2006 r Dawid Rogowicz 2006-04-05 13:27:48
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy "główny księgowy" Dawid Rogowicz 2006-04-04 11:14:40
Zarządzenie nr 5/2006 Dyrektora Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy. Dawid Rogowicz 2006-04-04 11:09:47
Informacja o wynikach naboru na stanowisko "Sekretarz - recepcjonista" Dawid Rogowicz 2006-03-29 11:54:40
Informacja o wynikach naboru na stanowisko "Specjalista d/s projektów" Dawid Rogowicz 2006-03-29 11:54:09
Lista kandydatów na stanowisko "biolog" spełniających wymogi formalne, określone w ogłoszeniu o naborze Dawid Rogowicz 2006-03-28 12:32:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wiaty na maszyny, budynek murowany o wymiarach 20,0 x 12,0 wysokość do 9m w kalenicy, Dawid Rogowicz 2006-03-28 12:21:14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie magazynu zbożowego o wymiarach 20,0m x 18 0m, powierzchnia zabudowy 360m², dach Dawid Rogowicz 2006-03-28 12:19:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu mieszkalnego, jednorodzinnego (bliźniak), podpiwniczonego z poddaszem użytkowym Dawid Rogowicz 2006-03-28 12:18:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego, niepodpiwniczonego z poddaszem użytkowym wraz z przyłączami na Dawid Rogowicz 2006-03-28 12:17:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalno-szkolnego na budynek mieszkalno-usługowy na dz Dawid Rogowicz 2006-03-28 12:17:18
Lista kandydatów na stanowisko "chemik" spełniających wymogi formalne, określone w ogłoszeniu o naborze Dawid Rogowicz 2006-03-28 10:52:20
Lista kandydatów na stanowisko "specjalista d/s mikropropagacji" spełniających wymogi formalne, określone w ogłoszeniu o naborze Dawid Rogowicz 2006-03-28 10:20:29
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy "administrator sieci informatycznej" Dawid Rogowicz 2006-03-21 11:44:38
Zarządzenie nr 4/2006 Dyrektora Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy. Dawid Rogowicz 2006-03-21 11:43:18
Lista kandydatów na stanowisko "Specjalista d/s projektów", spełniających wymogi formalne, określone w ogłoszeniu o naborze. Dawid Rogowicz 2006-03-17 14:46:09
Lista kandydatów na stanowisko "Sekretarz - recepcjonista", spełniających wymogi formalne, określone w ogłoszeniu o naborze. Dawid Rogowicz 2006-03-17 14:45:25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO na zadanie "Dostawa bielizny pościelowej i łazienkowej oraz elementów wystroju okien w ramach budowy Botanicznego Cen Dawid Rogowicz 2006-03-10 14:33:22
Zarządzenie nr 13/06 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na zadanie "Dostawa bielizny pościelowej i łazienkowej oraz elementów wystroju okien w r Dawid Rogowicz 2006-03-10 14:32:20
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy "specjalista d/s mikropropagacji" Dawid Rogowicz 2006-03-08 15:09:57
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy "biolog" Dawid Rogowicz 2006-03-08 15:09:21
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy "Chemik" Dawid Rogowicz 2006-03-08 15:08:46
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy "Główny księgowy" Dawid Rogowicz 2006-03-08 15:07:45
Zarządzenie nr 3/06 Dyrektora Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy Dawid Rogowicz 2006-03-08 15:05:10
Uchwała nr XXIX/208/2006 w sprawie zmiany w budżecie gminy Przelewice na 2006 rok. Dawid Rogowicz 2006-03-06 13:45:18
Uchwała nr XXIX/207/2006 w sprawie zmian do statutu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach Dawid Rogowicz 2006-03-06 13:44:47
Uchwała nr XXIX/206/2006 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości w celu eksploatacji urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych z obrębu Przelewice Dawid Rogowicz 2006-03-06 13:44:01
Uchwała nr XXIX/205/2006 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006. Dawid Rogowicz 2006-03-06 13:43:16
Uchwała nr XXIX/204/2006 w sprawie ustalenia na 2006 r. jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego w Przelewicach. Dawid Rogowicz 2006-03-06 13:42:49
Uchwała nr XXIX/203/2006 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok Dawid Rogowicz 2006-03-06 13:42:06
Uchwała nr XXIX/202/2006 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 Dawid Rogowicz 2006-03-06 13:41:33
Uchwała nr XXIX/201/2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Dawid Rogowicz 2006-03-06 13:41:00