Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół nr XII/2007 z obrad XII Sesji Rady Gminy w Przelewicach Dawid Rogowicz 2008-03-18 10:21:27
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłodzinie. Dawid Rogowicz 2008-03-17 10:44:22
ZARZĄDZENIE Nr 21/08 WÓJTA GMINY PRZELEWICE z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy. Dawid Rogowicz 2008-03-13 14:45:22
ZARZĄDZENIE NR 20/08 WÓJTA GMINY PRZELEWICE z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przelewicach. Dawid Rogowicz 2008-03-13 14:44:31
ZARZĄDZENIE NR 20/08 WÓJTA GMINY PRZELEWICE z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przelewicach. Dawid Rogowicz 2008-03-13 14:44:13
ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY PRZELEWICE z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy w Przelewicach Nr XIII/107/08 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. Dawid Rogowicz 2008-03-13 14:43:24
Zarządzenie nr 18/08 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej – budynku Oranżerii, położonej na działce Nr 9/48 w obrębie Przelewice, z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe oraz przyjęcia jego regulaminu oraz przeznaczeniu jej do dzierżawy w drodze rokowań Dawid Rogowicz 2008-03-12 09:45:49
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-03-06 15:58:56
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-03-06 15:58:46
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przelewice na rok 2008 Dawid Rogowicz 2008-03-06 14:50:39
Zarządzenie nr 17/08 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych Dawid Rogowicz 2008-03-05 14:59:45
Zarządzenie nr 16/08 w sprawie powołania Komisji d/s przejęcia i przekazania nieruchomości Dawid Rogowicz 2008-03-05 14:59:25
Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro na budowę oczyszczalni przyobiektowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jesionowie Dawid Rogowicz 2008-03-05 12:37:15
Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro na budowę oczyszczalni przyobiektowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jesionowie Dawid Rogowicz 2008-03-05 12:36:19
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-03-04 15:40:37
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-02-28 15:59:53
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego o ganek, na terenie działki nr 108 położonej w obrębie geodezyjnym Laskowo Dawid Rogowicz 2008-02-28 12:15:56
Uchwała Nr XIII/111/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie podjęcia wspólnych działań, na rzecz rozwoju Gminy Przelewice i Gminy Pyrzyce. Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:22:47
Uchwała Nr XIII/110/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:21:57
Uchwała Nr XIII/109/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2008 rok Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:21:15
Uchwała Nr XIII/108/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:16:13
Uchwała Nr XIII/107/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:09:33
Uchwała Nr XIII/106/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Przelewice Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:09:06
Uchwała Nr XIII/106/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Przelewice Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:07:43
Uchwała Nr XIII/105/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:07:11
Uchwała Nr XIII/104/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:06:37
Sesja XIII Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:06:00
Uchwały 2008 r. Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:05:48
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-02-25 12:12:20
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-02-25 12:12:12
Lista kandydatów na stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Gminy w Przelewicach, spełniających wymogi formalne Dawid Rogowicz 2008-02-20 09:14:34
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-02-18 15:57:59
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-02-18 15:57:20
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-02-18 15:56:38
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-02-18 15:55:45
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-02-18 15:52:31
Zarządzenie nr 15/08 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-02-18 12:37:11
Zarządzenie nr 14/08 w sprawie powołania Komisji Dawid Rogowicz 2008-02-13 10:52:05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działki nr 76/4 położonej w obrębie geodezyjnym Lucin Dawid Rogowicz 2008-02-06 13:03:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazowej stacji pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=3 tyś. m3/h na działkach o nr 215/19 i 215/25 obręb geodezyjny Żuków Dawid Rogowicz 2008-02-06 09:01:11