Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: - rozbudowie wiaty na maszyny rolnicze i zboże o wymiarach 12m x 13,5m x 5,6m, dach dwuspadowy, - budowie wiaty o wymiarach 11m x 8m x 4,5m, - rozbiórce istniejącego budynku i budowie magazynu na płody rolne o wymiarach 9m x 24m x 5m, na terenie działki nr 352/2 położonej w obrębie geodezyjnym Jesionowo Dawid Rogowicz 2008-02-06 08:51:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektu magazynowego w formie baterii silosów o konstrukcji stalowej i pojemności jednorazowej 10000 Mg wraz urządzeniami towarzyszącymi na działce o nr 342/2 obręb Kłodzino Dawid Rogowicz 2008-02-06 08:50:46
Zarządzenie nr 13/08 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Dawid Rogowicz 2008-02-05 14:04:08
Zarządzenie nr 12/08 w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Przelewice na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Dawid Rogowicz 2008-02-04 13:12:02
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Dawid Rogowicz 2008-01-30 09:36:31
Zarządzenie nr 11/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych. Dawid Rogowicz 2008-01-30 09:36:01
Ogłoszenie o konkursie na roboty rozbiórkowe Dawid Rogowicz 2008-01-30 08:58:51
Zarządzenie nr 10/08 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na roboty rozbiórkowe. Dawid Rogowicz 2008-01-30 08:58:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie ,,Budowie gazowej stacji pomiarowej Q = 3 tyś m3 /h w gminie Przelewice w miejscowości Żuków’’ Dawid Rogowicz 2008-01-28 11:08:09
Obwieszczenie o przesłanianiu do odpowiednich organów wniosków o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Budowie gazowej stacji pomiarowej Q = 3 tyś m3 /h w gminie Przelewice w miejscowości Żuków Dawid Rogowicz 2008-01-28 11:07:37
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy młodszy referent w Urzędzie Gminy w Przelewicach Dawid Rogowicz 2008-01-24 11:11:54
Zarządzenie nr 9/08 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tym związanych w Gminie Przelewice w 2008 roku. Dawid Rogowicz 2008-01-24 11:11:06
Zarządzenie nr 8/08 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników Dawid Rogowicz 2008-01-24 11:10:25
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy młodszy referent w Urzędzie Gminy w Przelewicach Dawid Rogowicz 2008-01-23 20:36:02
Ogłoszenia 2008 Dawid Rogowicz 2008-01-23 20:35:40
Zarządzenie nr 7/08 w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2008-01-23 20:35:00
Zarządzenie nr 7/08 w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2008-01-23 20:34:56
Zarządzenie nr 7/08 w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy Dawid Rogowicz 2008-01-23 20:34:48
Zarządzenie nr 6/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach Dawid Rogowicz 2008-01-22 15:34:28
Zarządzenie nr 5/08 w sprawie powołania Komisji Dawid Rogowicz 2008-01-21 15:15:09
Zarządzenie nr 4/08 w sprawie powołania Komisji Dawid Rogowicz 2008-01-21 10:52:32
Zarządzenie nr 3/08 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008 do uchwały Rady Gminy w Przelewicach Nr XII/90/07 r. z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2008 Dawid Rogowicz 2008-01-21 10:52:06
Zarządzenie nr 3/08 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008 do uchwały Rady Gminy w Przelewicach Nr XII/90/07 r. z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2008 Dawid Rogowicz 2008-01-21 10:50:59
Zarządzenie nr 3/08 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008 do uchwały Rady Gminy w Przelewicach Nr XII/90/07 r. z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2008 Dawid Rogowicz 2008-01-21 10:50:25
Zarządzenie nr 2/08 w sprawie rokowań na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej - budynku Oranżerii, położonej na działce Nr 9/48 w obrębie Przelewice, z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe oraz przyjęcia jego regulaminu. Dawid Rogowicz 2008-01-17 15:56:05
Zarządzenie nr 2/08 w sprawie rokowań na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej – budynku Oranżerii, położonej na działce Nr 9/48 w obrębie Przelewice, z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe oraz przyjęcia jego regulaminu - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2008-01-17 15:55:03
Zarządzenie nr 2/08 w sprawie rokowań na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej – budynku Oranżerii, położonej na działce Nr 9/48 w obrębie Przelewice, z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe oraz przyjęcia jego regulaminu - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2008-01-17 15:53:29
Zarządzenie nr 2/08 w sprawie rokowań na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej – budynku Oranżerii, położonej na działce Nr 9/48 w obrębie Przelewice, z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe oraz przyjęcia jego regulaminu - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2008-01-17 15:52:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych na mieszkalne wraz z kompleksowym remontem na terenie działki nr 39/12 położonej w obrębie geodezyjnym Topolinek Dawid Rogowicz 2008-01-17 08:45:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie ganku o wymiarach 2,40 m x 2,60 m na terenie działki nr 236 położonej w obrębie geodezyjnym Kosin Dawid Rogowicz 2008-01-17 08:45:08
Zarządzenie nr 2/08 w sprawie rokowań na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej – budynku Oranżerii, położonej na działce Nr 9/48 w obrębie Przelewice, z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe oraz przyjęcia jego regulaminu - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2008-01-11 15:14:38
Zarządzenie nr 1/08 w sprawie powierzenia Pani Emilii Cegłowskiej pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłodzinie Dawid Rogowicz 2008-01-11 14:43:58
Zarządzenia 2008 r. Dawid Rogowicz 2008-01-11 14:43:44
Zarządzenie nr 96/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy Przelewice na 2007 r. oraz ustalenia układu wykonawczego Dawid Rogowicz 2008-01-11 13:36:37
Zarządzenie nr 95/07 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy w Przelewicach Nr XII/93/07 r. z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. Dawid Rogowicz 2008-01-11 13:36:15
Zarządzenie nr 94/07 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy w Przelewicach Nr XII/92/07 r. z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. Dawid Rogowicz 2008-01-11 13:35:44
Zarządzenie nr 93/07 w sprawie zmian budżetu gminy Przelewice na 2007 r. oraz ustalenia układu wykonawczego Dawid Rogowicz 2008-01-11 13:35:16
Stan gruntów gminnych na dzień 29.10.2007 r. Dawid Rogowicz 2008-01-11 12:24:58
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przelewice na dzień 29.10.2007 r. Dawid Rogowicz 2008-01-11 12:18:48
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu magazynów zbożowych (silosy zbożowe, suszarnie do zboża) dwóch wiat magazynowych na nawozy mineralne oraz budynku socjalnego – biurowego na terenie działki nr 7/19 położonej w obrębie geodezyjnym Ślazowo Dawid Rogowicz 2008-01-11 10:46:31