Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dane teleadresowe Dawid Rogowicz 2008-01-08 12:11:20
Załączniki do Uchwały Nr XII/90/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 Dawid Rogowicz 2008-01-04 11:19:35
Załączniki do Uchwały Nr XII/90/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 Dawid Rogowicz 2008-01-04 11:19:15
Uchwała Nr XII/90/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 Dawid Rogowicz 2008-01-04 11:16:58
Budżet 2008 r. Dawid Rogowicz 2008-01-04 11:16:45
Uchwała Nr XII/103/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2008 r. Dawid Rogowicz 2008-01-04 11:15:56
Uchwała Nr XII/102/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy w Przelewicach oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami Dawid Rogowicz 2008-01-04 11:15:35
Uchwała Nr XII/101/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przelewicach Dawid Rogowicz 2008-01-04 11:15:16
Uchwała Nr XII/100/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny, znajdującego się w Publicznym Gimnazjum w Przelewicach Dawid Rogowicz 2008-01-04 11:11:23
Uchwała Nr XII/99/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia wójtowi gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości Dawid Rogowicz 2008-01-04 11:11:01
Uchwała Nr XII/98/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych Dawid Rogowicz 2008-01-04 11:10:39
Uchwała Nr XII/98/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2008-01-04 11:10:22
Uchwała Nr XII/98/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2008-01-04 11:09:43
Uchwała Nr XII/97/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Przelewice od Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości z obrębu Ślazowo Dawid Rogowicz 2008-01-04 10:54:22
Uchwała Nr XII/96/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia na 2008 r. jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego w Przelewicach Dawid Rogowicz 2008-01-04 10:47:05
Uchwała Nr XII/95/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych Dawid Rogowicz 2008-01-04 10:40:33
Uchwała Nr XII/94/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zabezpieczenia środków budżetowych w budżecie 2008 r. Dawid Rogowicz 2008-01-04 10:39:26
Uchwała Nr XII/93/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. Dawid Rogowicz 2008-01-04 10:38:57
Uchwała Nr XII/92/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2008-01-04 10:38:37
Uchwała Nr XII/92/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. Dawid Rogowicz 2008-01-04 10:38:31
Uchwała Nr XII/92/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2008-01-04 10:37:47
Uchwała Nr XII/91/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 Dawid Rogowicz 2008-01-04 10:37:02
Uchwała Nr XII/90/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przelewice na rok 2008 Dawid Rogowicz 2008-01-04 10:34:36
Uchwała Nr XII/90/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przelewice na rok 2008 Dawid Rogowicz 2008-01-04 10:33:34
Uchwała Nr XII/90/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przelewice na rok 2008 Dawid Rogowicz 2008-01-04 10:33:16
Uchwała Nr XII/89/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 2008 rok Dawid Rogowicz 2008-01-04 09:13:47
Sesja XII Dawid Rogowicz 2008-01-04 09:13:11
Protokół nr XI/2007 z obrad XI Sesji Rady Gminy w Przelewicach Dawid Rogowicz 2008-01-04 09:12:21
Zarządzenie nr 92/07 w sprawie powołania Komisji Dawid Rogowicz 2007-12-17 11:47:53
Zarządzenie nr 91/07 w sprawie ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych stanowiących własność Gminy Przelewice Dawid Rogowicz 2007-12-13 13:41:09
Przetarg nieograniczony na zadanie „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Przelewice oraz jej jednostek organizacyjnych” Dawid Rogowicz 2007-12-13 08:50:41
Zarządzenie nr 90/07 w sprawie zmian budżetu gminy Przelewice na 2007 r. oraz ustalenia układu wykonawczego Dawid Rogowicz 2007-12-03 12:41:02
Zarządzenie nr 89/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy Przelewice na 2007 r. oraz ustalenia układu wykonawczego Dawid Rogowicz 2007-12-03 12:40:36
Zarządzenie nr 88/07 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy w Przelewicach Nr XI/86/2007 r. z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 r. Dawid Rogowicz 2007-12-03 12:30:53
Zarządzenie nr 88/07 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy w Przelewicach Nr XI/86/2007 r. z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 r. Dawid Rogowicz 2007-12-03 12:30:36
Zarządzenie nr 87/07 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy w Przelewicach Nr XI/85/2007 r. z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. Dawid Rogowicz 2007-12-03 12:30:16
Protokół nr X/2007 z obrad X Sesji Rady Gminy w Przelewicach Dawid Rogowicz 2007-12-03 11:46:35
Przetarg nieograniczony na zadanie „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Przelewice oraz jej jednostek organizacyjnych” Dawid Rogowicz 2007-12-03 09:46:24
Uchwała Nr XI/83/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach Dawid Rogowicz 2007-11-30 12:42:28
Uchwała Nr XI/83/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach Dawid Rogowicz 2007-11-30 12:40:50