Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr VI/40/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 marca 2007r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Gminę Przelewice w roku budżetowym 2007 Dawid Rogowicz 2007-03-29 12:35:54
Uchwała Nr VI/39/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 marca 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Lucin, Ślazowo - gmina Przelewice Dawid Rogowicz 2007-03-29 12:35:33
Uchwała Nr VI/38/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 marca 2007r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2010 Dawid Rogowicz 2007-03-29 12:34:49
Sesja VI Dawid Rogowicz 2007-03-29 12:34:32
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie magazynu zbożowego o powierzchni do 200 m2 na terenie działki nr 79, położonej w obrębie geodezyjnym Lucin Dawid Rogowicz 2007-03-27 11:22:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego o powierzchni do 140m2 na terenie działki nr 78, położonej w obrębie geodezyjnym Lucin Dawid Rogowicz 2007-03-27 11:22:23
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej zabudowy usługowej [o wymiarach około 7,0m x 4,0m] na terenie działki nr 215/5, położonej w obrębie geodezyjnym Przelewice Dawid Rogowicz 2007-03-26 10:49:29
Lista kandydatów na stanowisko „Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Przelewicach” spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze Dawid Rogowicz 2007-03-14 12:57:18
Lista kandydatów na stanowisko „Inspektor” spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze Dawid Rogowicz 2007-03-14 12:56:42
Ogłoszenie Wójta Gminy Przelewice o naborze na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach Dawid Rogowicz 2007-03-14 10:20:37
Zarządzenie nr 15/07 w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy Dawid Rogowicz 2007-03-14 10:02:56
Protokół nr IV/2007 z obrad IV Sesji Rady Gminy w Przelewicach Dawid Rogowicz 2007-03-13 14:27:21
Protokoły z sesji z 2007 r. Dawid Rogowicz 2007-03-13 14:26:57
Informacja o wynikach naboru na stanowisko "Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej" Dawid Rogowicz 2007-03-12 16:00:42
Zarządzenie nr 14/07 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tym związanych w Gminie Przelewice w 2007 roku Dawid Rogowicz 2007-03-09 15:23:24
Zarządzenie nr 14/07 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tym związanych w Gminie Przelewice w 2007 roku Dawid Rogowicz 2007-03-09 15:22:23
Zarządzenie nr 13/07 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy w Przelewicach Nr V/31/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 r. Dawid Rogowicz 2007-03-09 15:22:10
Zarządzenie nr 13/07 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy w Przelewicach Nr V/31/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 r. Dawid Rogowicz 2007-03-09 15:21:44
Zarządzenie nr 12/07 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy w Przelewicach Nr V/30/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. Dawid Rogowicz 2007-03-09 11:13:23
Zarządzenie nr 13/07 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy w Przelewicach Nr V/31/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 r. Dawid Rogowicz 2007-03-09 11:12:49
Zarządzenie nr 14/07 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tym związanych w Gminie Przelewice w 2007 roku Dawid Rogowicz 2007-03-09 11:12:19
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2007-03-08 09:12:28
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2007-03-08 09:12:12
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2007-03-08 09:12:03
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2007-03-08 09:09:59
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2007-03-07 14:11:27
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2007-03-07 14:10:37
Zarządzenie nr 4/07 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach w sprawie odwołania naboru kandydatów do pracy, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 2/2007 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach z dnia 01 lutego 2007 r Dawid Rogowicz 2007-03-07 14:07:26
Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach o odwołaniu naboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach Dawid Rogowicz 2007-03-07 14:06:54
Rada Gminy w Przelewicach V kadencja - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2007-03-07 14:06:01
Wykaz Sołtysów kadencja 2007-2011 Dawid Rogowicz 2007-03-07 14:03:22
Ogłoszenie o pierwszym publicznym, ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej z obrębu Laskowo Dawid Rogowicz 2007-03-07 09:36:54
Uchwała Nr V/37/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Dawid Rogowicz 2007-03-06 14:56:09
Uchwała Nr V/36/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok Dawid Rogowicz 2007-03-06 14:55:40
Uchwała Nr V/35/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do podpisywania Dawid Rogowicz 2007-03-06 14:55:07
Uchwała Nr V/34/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 lutego 2007r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów Dawid Rogowicz 2007-03-06 14:54:41
Uchwała Nr V/33/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Dawid Rogowicz 2007-03-06 14:54:09
Uchwała Nr V/32/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Dawid Rogowicz 2007-03-06 14:53:39
Uchwała Nr V/31/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 r. Dawid Rogowicz 2007-03-06 14:53:10
Uchwała Nr V/30/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. Dawid Rogowicz 2007-03-06 14:52:48