Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XXIX/206/2006 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości w celu eksploatacji urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych z obrębu Przelewice Dawid Rogowicz 2006-03-06 13:44:01
Uchwała nr XXIX/205/2006 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006. Dawid Rogowicz 2006-03-06 13:43:16
Uchwała nr XXIX/204/2006 w sprawie ustalenia na 2006 r. jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego w Przelewicach. Dawid Rogowicz 2006-03-06 13:42:49
Uchwała nr XXIX/203/2006 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok Dawid Rogowicz 2006-03-06 13:42:06
Uchwała nr XXIX/202/2006 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 Dawid Rogowicz 2006-03-06 13:41:33
Uchwała nr XXIX/201/2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Dawid Rogowicz 2006-03-06 13:41:00
Sesja XXX Dawid Rogowicz 2006-03-06 13:39:35
Sesja XXIX Dawid Rogowicz 2006-03-06 13:39:22
Uchwały 2006 r. Dawid Rogowicz 2006-03-06 13:39:06
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy "Sekretarz - recepcjonista" Dawid Rogowicz 2006-03-01 22:37:31
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy "Specjalista d/s projektów" Dawid Rogowicz 2006-03-01 22:36:45
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy "Administrator sieci informatycznej" Dawid Rogowicz 2006-03-01 22:35:51
Ogłoszenia 2006 Dawid Rogowicz 2006-03-01 22:35:27
Zarządzenie nr 2/06 Dyrektora Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy Dawid Rogowicz 2006-03-01 22:34:23
Zarządzenie nr 1/06 Dyrektora Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej i wprowadzenia Regulaminu naboru Dawid Rogowicz 2006-03-01 22:33:04
Zarządzenie nr 12/06 w sprawie powołania biegłego do składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizual Dawid Rogowicz 2006-03-01 10:34:48
Zarządzenie nr 11/06 w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Ogrodu Dendrologicznego Zakład Budżetowy w Przelewicach Dawid Rogowicz 2006-02-28 09:32:39
Zarządzenie nr 10/06 w sprawie powołania Komisji d/s typowania kandydatów do pracy w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, staży i przygotowania zawodowego Dawid Rogowicz 2006-02-28 09:31:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie płyty fundamentowej pod silosy oraz montażu dwóch silosów zbożowych BIN 100WR wraz z Dawid Rogowicz 2006-02-16 16:16:53
Zarządzenie nr 9/06 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie „Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach budowy Botanic Dawid Rogowicz 2006-02-09 13:55:33
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO na zadanie "Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach budowy Botanicznego Centrum Badawczo – Wdr Dawid Rogowicz 2006-02-09 13:54:06
Zarządzenie nr 8/06 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przelewice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki i rozwiązywania p Dawid Rogowicz 2006-02-06 14:01:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji budynku kuźni i garażu na cele mieszkalne i biurowo-socjalne, budynek mieszkalny pi Dawid Rogowicz 2006-02-02 09:31:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wiaty na maszyny rolnicze o wymiarach 20m x 10m x 5,5m, dach kryty blachą na działce Dawid Rogowicz 2006-02-01 15:55:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego wolnostojącego, niepodpiwniczonego, parterowego z poddaszem użyt Dawid Rogowicz 2006-02-01 15:54:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania placu buraków cukrowych na plac składowania ścinków drewnianych [ Dawid Rogowicz 2006-02-01 13:22:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej – linia kablowa NN 0,4 kV przeznaczona do zas Dawid Rogowicz 2006-02-01 13:21:43
Zarządzenie nr 7/06 w sprawie powołania Komisji d/s kompleksowej kontroli w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przelewicach Dawid Rogowicz 2006-01-25 14:40:19
Zarządzenie nr 6/06 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum oraz maksymalnych kwot dofinansowaniaopłat z tym związanych w Gminie Dawid Rogowicz 2006-01-25 14:29:30
Zarządzenie nr 5/06 w sprawie powołania Komisji w celu zakwalifikowania do zniszczenia akt kategorii „B” i przeprowadzenia ich brakowania Dawid Rogowicz 2006-01-25 14:12:13
Zarządzenie nr 4/06 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006 do uchwały Rady Gminy w Przelewicach Nr XXVIII/192/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gmi Dawid Rogowicz 2006-01-25 14:11:19
Zarządzenie nr 3/06 w sprawie ustalenia zasad przygotowywania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy w Przelewicach Dawid Rogowicz 2006-01-11 12:02:17
Ogłoszenie o publicznym ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej z obrębu Przelewice, z przeznaczeniem na cele zabudowy jednorodzinnej z możliwością wprowadzenia usług Dawid Rogowicz 2006-01-05 14:33:41
Przetargi 2006 r. Dawid Rogowicz 2006-01-05 14:32:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zalesieniu działki nr 95 obręb geodezyjny Lucin Dawid Rogowicz 2006-01-05 13:50:20
Obwieszczenia 2006 r. Dawid Rogowicz 2006-01-05 13:50:04
Ogłoszenie o publicznym ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej z obrębu Przelewice, z przeznaczeniem na cele zabudowy jednorodzinnej z możliwością wprowadzenia usług - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2006-01-05 09:38:18
Ogłoszenie o publicznym ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej z obrębu Przelewice, z przeznaczeniem na cele zabudowy jednorodzinnej z możliwością wprowadzenia usług - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2006-01-04 15:19:12
Zarządzenie nr 2/06 w sprawie ogłoszenia ustnego nieograniczonego przetargu oraz przyjęcia jego regulaminu Dawid Rogowicz 2006-01-04 15:18:29
Uchwała nr XXVIII/200/2005 w sprawie skargi Pani Jadwigi Pieniążek na działalność Wójta Gminy Przelewice Dawid Rogowicz 2006-01-04 12:55:56