herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenia 2019 r. Zbigniew Kupisz 2019-01-07 12:32:57
Zarządzenia 2019 r. Zbigniew Kupisz 2019-01-07 12:32:42
Ogłoszenia 2019 Zbigniew Kupisz 2019-01-07 12:31:47
Ogłoszenia 2019 Zbigniew Kupisz 2019-01-07 12:31:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 07.01.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nemrod Lipiany w obwodzie nr 257. Zbigniew Kupisz 2019-01-07 12:31:05
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce +" Katarzyna Jarosz 2019-01-04 12:20:58
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce +" Katarzyna Jarosz 2019-01-04 09:58:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 02.01.2019 r. w sprawie przedłużenia do dnia 28.02.2019 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej na działce nr 4/22 obręb Myśliborki. Zbigniew Kupisz 2019-01-03 15:05:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 02.01.2019 r. w sprawie przedłużenia do dnia 28.02.2019 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej na działce nr 4/22 obręb Myśliborki. Zbigniew Kupisz 2019-01-03 15:05:04
Obwieszczenia 2019 r. Zbigniew Kupisz 2019-01-03 15:04:22
Obwieszczenia 2019 r. Zbigniew Kupisz 2019-01-03 15:04:05
Rada Gminy Przelewice VIII kadencja - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2019-01-02 09:32:04
Rada Gminy Przelewice VIII kadencja - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2019-01-02 09:31:59
Rada Gminy Przelewice VIII kadencja Katarzyna Jarosz 2019-01-02 09:31:54
PROTOKÓŁ Nr I/2018 z I Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Przelewice w dniu 20 listopada 2018r. Katarzyna Jarosz 2019-01-02 08:36:16
PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY VIII KADENCJA Katarzyna Jarosz 2019-01-02 08:32:00
Zarządzenie nr 126/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Przelewice na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2019-01-02 08:26:41
- dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2019-01-02 08:24:05
- dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2019-01-02 08:23:55
Zarządzenie nr 125/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Urzędu Gminy Przelewice na 2018 roku Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-12-31 13:07:43
Zarządzenie nr 124/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. Katarzyna Jarosz 2018-12-28 14:47:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 8/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Katarzyna Jarosz 2018-12-27 14:36:56
Zakup wraz z dostawą oleju napędowego Ekodiesel (ON) oraz zakup benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 na potrzeby Gminy Przelewice w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-12-21 14:58:31
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce +" Katarzyna Jarosz 2018-12-21 09:05:56
Zarządzenie nr 122/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 14 grudnia 2018r. W sprawie zmiany budżetu Gminy Przelewice na 2018 rok. Zbigniew Kupisz 2018-12-19 09:50:40
Zarządzenie nr 123/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 17 grudnia 2018r. W sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zdań publicznych w 2019 r. i ustalenia regulaminu jej prac. Zbigniew Kupisz 2018-12-19 08:07:03
Zarządzenie nr 121/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 14 grudnia 2018r. W sprawie zmiany budżetu Gminy Przelewice na 2018 rok. Zbigniew Kupisz 2018-12-19 08:02:35
Dane teleadresowe Katarzyna Jarosz 2018-12-17 11:45:20
Rada Gminy Przelewice VIII kadencja Katarzyna Jarosz 2018-12-17 11:43:18
Rada Gminy Przelewice VIII kadencja Katarzyna Jarosz 2018-12-17 11:38:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 17.12.2018 r. o wystąpieniu do organów współdziałających w związku ze sprzecznymi postanowieniami w zakresie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej na działce 4/22 obręb Myśliborki. Zbigniew Kupisz 2018-12-17 09:05:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 17.12.2018 r. o wystąpieniu do organów współdziałających w związku ze sprzecznymi postanowieniami w zakresie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej na działce 4/22 obręb Myśliborki. Zbigniew Kupisz 2018-12-17 09:05:21
Zarządzenie nr 120/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 grudnia 2018r. W sprawie zmiany budżetu Gminy Przelewice na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2018-12-14 13:06:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-12-14 11:31:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-12-14 11:30:50
Zakup wraz z dostawą oleju napędowego Ekodiesel (ON) oraz zakup benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 na potrzeby Gminy Przelewice w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-12-12 14:25:44
Zakup wraz z dostawą oleju napędowego Ekodiesel (ON) oraz zakup benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 na potrzeby Gminy Przelewice w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-12-12 14:25:38
Obwieszczenie o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nemrod Lipiany w obwodzie 257. Zbigniew Kupisz 2018-12-12 07:38:33
Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice Zbigniew Kupisz 2018-12-10 16:05:40
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce +" Katarzyna Jarosz 2018-12-07 10:12:06