herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół z I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/6 z obrębu Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-07-03 14:47:57
Protokół z I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/5 z obrębu Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-07-03 14:45:57
Zarządzenie nr 42/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/5 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-07-03 14:45:09
Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/4 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-07-03 11:11:59
Protokół z I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/4 z obrębu Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-07-03 11:11:13
Protokół z I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/3 z obrębu Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-07-03 11:06:48
Zarządzenie nr 40/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/3 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-07-03 11:05:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 3/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej kontenerowej stanowiącej jednocześnie zaplecze socjalne dla boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną instalacji zewnętrznej i przyłączy wod. kan. energia na terenie części działek nr: 4/11, 4/12, 4/20 położonych w Myśliborkach, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-07-02 14:03:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 3/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej kontenerowej stanowiącej jednocześnie zaplecze socjalne dla boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną instalacji zewnętrznej i przyłączy wod. kan. energia na terenie części działek nr: 4/11, 4/12, 4/20 położonych w Myśliborkach, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-07-02 14:02:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 4/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 86, położonej w Topolinku, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-07-02 13:55:44
Informacja z działalności międzysesyjnej z dnia 14.06.2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-06-29 15:29:03
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół na terenie Gminy Przelewice w 2018 r. Zbigniew Kupisz 2018-06-28 14:29:26
Komisja Budżetowa 21.06.2018r. Katarzyna Jarosz 2018-06-27 09:49:11
Zarządzenie nr 57/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia przerwy wakacyjnej w Punkcie Przedszkolnym w Przelewicach. Katarzyna Jarosz 2018-06-26 15:06:26
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-26 13:14:27
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-26 13:14:03
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-26 13:13:34
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-26 13:13:13
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-26 13:13:01
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-26 13:12:50
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-26 13:12:39
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-26 13:12:28
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-26 13:12:08
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-26 13:11:55
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-26 13:11:44
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-26 13:11:34
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-26 13:11:23
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-26 13:11:00
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-26 13:10:42
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ? młodszy referent ds. gospodarki komunalnej w zakresie gospodarki odpadami. Zbigniew Kupisz 2018-06-25 15:25:47
Zarządzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18, I18 i J18. Katarzyna Jarosz 2018-06-25 15:20:36
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki komunalnej w zakresie gospodarki odpadami. Zbigniew Kupisz 2018-06-25 14:48:54
Komisja Rolnictwa 20.06.2018r. Katarzyna Jarosz 2018-06-22 10:16:36
Zarządzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, działki nr 9/52 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. Zbigniew Kupisz 2018-06-22 08:41:11
Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej. Katarzyna Jarosz 2018-06-21 15:28:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 86, położonej w Topolinku, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-21 13:00:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej kontenerowej stanowiącej jednocześnie zaplecze socjalne dla boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną instalacji zewnętrznej i przyłączy wod. ? kan. ? energia, na terenie części działek nr: 4/12, 4/11, 4/20 położonych w Myśliborkach, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-21 12:59:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej kontenerowej stanowiącej jednocześnie zaplecze socjalne dla boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną instalacji zewnętrznej i przyłączy wod. ? kan. i energetycznych na terenie działek nr 4/5, 7/2 położonych w Wołdowie, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-21 12:56:42
Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Przelewice na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Katarzyna Jarosz 2018-06-21 10:13:53
Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przygotowania głównego stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny. Katarzyna Jarosz 2018-06-21 09:46:12