Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 72/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/187/2005 r. z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. Dawid Rogowicz 2005-12-14 10:51:14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Ubezpieczenie majątku gminy Przelewice wraz z jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości pr Janusz Wójtowicz 2005-12-07 12:37:06
Zarządzenie nr 71/05 w sprawie ogłoszenia przetargu ieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie „Ubezpieczenie majątku gminy Przelewice wraz z jednostkami organizacyjny Janusz Wójtowicz 2005-12-07 12:36:21
Zarządzenie nr 70/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego w wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie „Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach budowy Botani Dawid Rogowicz 2005-12-06 15:20:59
Zarządzenie nr 69/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. oraz ustalenia układu wykonawczego. Dawid Rogowicz 2005-12-06 15:19:43
Zarządzenie nr 68/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy Przelewice na 2005 r, oraz ustalenia układu wykonawczego. Dawid Rogowicz 2005-12-06 15:18:58
Zarządzenie nr 67/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. oraz ustalenia układu wykonawczego. Dawid Rogowicz 2005-12-06 15:18:23
Zarządzenie nr 66/05 w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu użytkowania gruntów będących własnością Gminy Przelewice a dzierżawione przez Spółkę ,,ARKA’’ w Karsku . Dawid Rogowicz 2005-12-06 15:17:55
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach budowy Botanicznego Centrum Badawczo – Wdr Dawid Rogowicz 2005-12-06 14:22:34
Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej z obrębu Laskowo. Dawid Rogowicz 2005-12-05 11:15:24
Uchwała nr XXVII/185/2005 w sprawie przyjęcia programu współpracy między Gminą Przelewice a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006. - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2005-12-02 12:36:15
Uchwała nr XXVII/191/2005 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Janusz Wójtowicz 2005-12-01 14:04:16
Uchwała nr XXVII/190/2005 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Janusz Wójtowicz 2005-12-01 14:03:33
Uchwała nr XXVII/189/2005 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2005-12-01 14:01:54
Uchwała nr XXVII/189/2005 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie Janusz Wójtowicz 2005-12-01 14:01:19
Uchwała nr XXVII/188/2005 w sprawie w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r Janusz Wójtowicz 2005-12-01 14:01:06
Uchwała nr XXVII/187/2005 w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. Janusz Wójtowicz 2005-12-01 14:00:37
Uchwała nr XXVII/186/2005 w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. Janusz Wójtowicz 2005-12-01 14:00:22
Uchwała nr XXVII/185/2005 w sprawie przyjęcia programu współpracy między Gminą Przelewice a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006. Dawid Rogowicz 2005-12-01 13:59:58
Uchwała nr XXVII/184/2005 w sprawie o zmianie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przelewice. Janusz Wójtowicz 2005-12-01 13:59:43
Uchwała nr XXVII/183/2005 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niekt Dawid Rogowicz 2005-12-01 13:59:18
Sesja XXVII Janusz Wójtowicz 2005-12-01 13:59:11
Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Ubezpieczenie majątku gminy Przelewice wraz z jednostkami organizacyjnymi Dawid Rogowicz 2005-11-24 12:12:05
Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wołdowo". Dawid Rogowicz 2005-11-23 15:12:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji "Rozbiórka istniejącej części budynku i dobudowa budynku mieszkalnego na działce o numerze ewidencyjnym 174/ Dawid Rogowicz 2005-11-14 13:49:10
Zarządzenie nr 65/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego w wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie „Ubezpieczenie majątku gminy Przelewice wraz z jednostkami organizacyjn Dawid Rogowicz 2005-11-08 15:46:50
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Ubezpieczenie majątku gminy Przelewice wraz z jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości pra Dawid Rogowicz 2005-11-08 15:46:10
Ogłoszenie o drugim publicznym ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej z obrębu Laskowo oraz nieruchomości rolnej z obrębu Przywodzie. Dawid Rogowicz 2005-11-08 12:27:15
Zarządzenie nr 64/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego w wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wołdowo” Dawid Rogowicz 2005-11-08 10:16:09
Zarządzenie nr 63/05 w sprawie ogłoszenia II ustnego nieograniczonego przetargu oraz przyjęcia jego regulaminu. Dawid Rogowicz 2005-11-08 10:15:34
Zarządzenie nr 62/05 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej z obrębu Laskowo. Dawid Rogowicz 2005-11-08 10:15:13
Zarządzenie nr 61/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy Przelewice na 2005 r, oraz ustalenia układu wykonawczego. Dawid Rogowicz 2005-11-08 10:14:39
Zarządzenie nr 60/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. oraz ustalenia układu wykonawczego. Dawid Rogowicz 2005-11-08 10:14:03
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wołdowo". Dawid Rogowicz 2005-11-07 16:01:32
Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntó rolnych w obrębie Wołdowo". Janusz Wójtowicz 2005-11-07 08:57:03
Henryk Milewski - Wójt Gminy Janusz Wójtowicz 2005-11-04 09:21:07
Informacja o wynikach naboru na stanowisko "Inspektor d/s podatków" Dawid Rogowicz 2005-11-04 08:49:22
Marek Kibała Janusz Wójtowicz 2005-10-21 09:18:51
Marek Kibała - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2005-10-21 09:08:19
Zarządzenie nr 59/05 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących w posiadaniu Gminy Przelewice oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Janusz Wójtowicz 2005-10-19 09:44:54