Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 14/07 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tym związanych w Gminie Przelewice w 2007 roku Dawid Rogowicz 2007-03-09 15:22:23
Zarządzenie nr 13/07 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy w Przelewicach Nr V/31/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 r. Dawid Rogowicz 2007-03-09 15:22:10
Zarządzenie nr 13/07 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy w Przelewicach Nr V/31/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 r. Dawid Rogowicz 2007-03-09 15:21:44
Zarządzenie nr 12/07 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy w Przelewicach Nr V/30/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. Dawid Rogowicz 2007-03-09 11:13:23
Zarządzenie nr 13/07 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy w Przelewicach Nr V/31/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 r. Dawid Rogowicz 2007-03-09 11:12:49
Zarządzenie nr 14/07 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tym związanych w Gminie Przelewice w 2007 roku Dawid Rogowicz 2007-03-09 11:12:19
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2007-03-08 09:12:28
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2007-03-08 09:12:12
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2007-03-08 09:12:03
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2007-03-08 09:09:59
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2007-03-07 14:11:27
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2007-03-07 14:10:37
Zarządzenie nr 4/07 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach w sprawie odwołania naboru kandydatów do pracy, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 2/2007 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach z dnia 01 lutego 2007 r Dawid Rogowicz 2007-03-07 14:07:26
Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach o odwołaniu naboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach Dawid Rogowicz 2007-03-07 14:06:54
Rada Gminy w Przelewicach V kadencja - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2007-03-07 14:06:01
Wykaz Sołtysów kadencja 2007-2011 Dawid Rogowicz 2007-03-07 14:03:22
Ogłoszenie o pierwszym publicznym, ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej z obrębu Laskowo Dawid Rogowicz 2007-03-07 09:36:54
Uchwała Nr V/37/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Dawid Rogowicz 2007-03-06 14:56:09
Uchwała Nr V/36/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok Dawid Rogowicz 2007-03-06 14:55:40
Uchwała Nr V/35/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do podpisywania Dawid Rogowicz 2007-03-06 14:55:07
Uchwała Nr V/34/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 lutego 2007r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów Dawid Rogowicz 2007-03-06 14:54:41
Uchwała Nr V/33/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Dawid Rogowicz 2007-03-06 14:54:09
Uchwała Nr V/32/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Dawid Rogowicz 2007-03-06 14:53:39
Uchwała Nr V/31/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 r. Dawid Rogowicz 2007-03-06 14:53:10
Uchwała Nr V/30/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. Dawid Rogowicz 2007-03-06 14:52:48
Uchwała Nr V/29/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Przelewicach Dawid Rogowicz 2007-03-06 14:52:24
Uchwała Nr V/28/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Przelewice Dawid Rogowicz 2007-03-06 14:52:04
Uchwała Nr V/28/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Przelewice Dawid Rogowicz 2007-03-06 14:51:42
Uchwała Nr V/27/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok Dawid Rogowicz 2007-03-06 14:51:17
Uchwała Nr V/26/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 Dawid Rogowicz 2007-03-06 14:50:49
Sesja V Dawid Rogowicz 2007-03-06 14:50:33
Zarządzenie nr 11/07 w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu oraz przyjęcia jego regulaminu Dawid Rogowicz 2007-03-06 14:01:49
Zarządzenie nr 10/07 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych Dawid Rogowicz 2007-03-06 14:01:18
Zarządzenie nr 10/07 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych Dawid Rogowicz 2007-03-06 14:00:54
Rada Gminy w Przelewicach V kadencja - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2007-02-27 12:32:13
Uchwała Nr XXII/051/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego Gminy Przelewice na 2007 r. Dawid Rogowicz 2007-02-27 11:32:34
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku sakralnego [zabudowie tarasu i zmianie części konstrukcji dachu z płaskiego na stromy], usytuowanego na terenie działki nr 242, położonej w obrębie geodezyjnym Kosin Dawid Rogowicz 2007-02-23 12:26:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowy w zakresie usług gastronomicznych na terenie działki nr 211, położonej w obrębie geodezyjnym Żuków Dawid Rogowicz 2007-02-22 11:43:55
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego [przebudowie konstrukcji dachowej, wymianie pokrycia dachowego], usytuowanego na terenie działki nr 300, położonej w obrębie geodezyjnym Przelewice Dawid Rogowicz 2007-02-22 11:28:20
Zdzisław Pijewski – Przewodniczący Rady Gminy Dawid Rogowicz 2007-02-20 14:35:44