Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o wynikach postępowania o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych i obiektów użyteczności publicznej oraz surowców wtórnych w Gminie Przel - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2005-09-22 11:53:46
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Wykonanie specjalistycznej zabudowy pożarniczej GBA na podwoziu samochodu Star 244". Dawid Rogowicz 2005-09-15 15:48:24
Zarządzenie nr 45/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Wykonanie specjalistycznej zabudowy pożarniczej GBA na podwoziu samochodu Star 244. Dawid Rogowicz 2005-09-15 15:47:29
Zarządzenie nr 44/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. oraz ustalenia układu wykonawczego. Dawid Rogowicz 2005-09-15 15:46:41
II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (Namyślin Chwarszczany) - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2005-09-14 15:12:38
II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (Chlewice) - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2005-09-14 15:12:13
Zarządzenie nr 43/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie Dawid Rogowicz 2005-09-07 15:53:58
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wołdowo". Janusz Wójtowicz 2005-09-07 15:15:25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych i obiektów użyteczności publicznej oraz surowców wtórnych w Gminie P Janusz Wójtowicz 2005-09-07 15:14:52
Zarządzenie nr 42/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych i obiektów użyteczności publicznej ora Janusz Wójtowicz 2005-09-07 15:13:52
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przelewice oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie" Dawid Rogowicz 2005-09-07 11:34:58
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wołdowo" Dawid Rogowicz 2005-09-07 11:34:28
Zarządzenie nr 41/05 w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy. Dawid Rogowicz 2005-09-05 10:55:47
Zarządzenie nr 40/05 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Dawid Rogowicz 2005-09-05 10:55:09
Zarządzenie nr 39/05 w sprawie powołania Komisji ds. odbioru robót wykonanych w ramach inwestycji pt. „Budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2005-09-05 10:54:29
Zarządzenie nr 38/05 o zmianie zarządzenia Wójta Gminy Przelewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Dawid Rogowicz 2005-09-05 10:50:10
Zarządzenie nr 37/05 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przelewice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu Dawid Rogowicz 2005-08-02 13:40:23
Zarządzenie nr 36/05 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowycych Dawid Rogowicz 2005-08-02 12:56:23
Zarządzenie nr 35/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Dawid Rogowicz 2005-08-02 12:55:57
Zarządzenie nr 34/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Dawid Rogowicz 2005-08-02 12:55:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zainstalowaniu przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności 2000 litrów na dzia Dawid Rogowicz 2005-07-25 13:48:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego z poddaszem użytkowym (niepodpiwniczony) na działce o numerze ew Dawid Rogowicz 2005-07-25 13:47:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Przelewice na terenie miejscowości : Jesionow Janusz Wójtowicz 2005-07-21 09:28:43
Uchwała nr XXV/176/2005 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2007. Janusz Wójtowicz 2005-07-20 09:36:29
Uchwała nr XXV/170/2005 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych zlewni jeziora Miedwie” Janusz Wójtowicz 2005-07-20 09:36:08
Uchwała nr XXV/171/2005 w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie z majątku Gminy Przelewice i nieodpłatne przekazanie ruchomości i nieruchomości na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie Janusz Wójtowicz 2005-07-20 09:35:45
Uchwała nr XXV/172/2005 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. Janusz Wójtowicz 2005-07-20 09:35:27
Uchwała nr XXV/173/2005 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Przelewice na 2005 rok Janusz Wójtowicz 2005-07-20 09:35:05
Uchwała nr XXV/174/2005 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Przelewice od Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości z obrębu Laskowo Janusz Wójtowicz 2005-07-20 09:34:43
Uchwała nr XXV/175/2005 w sprawie zatwierdzenia programów gospodarczych miejscowości: Przelewice i Kłodzino na lata 2005-2015 Janusz Wójtowicz 2005-07-20 09:33:55
Sesja XXV Janusz Wójtowicz 2005-07-20 09:33:31
Zarządzenie nr 33/05 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Opiniująco - Doradczej Janusz Wójtowicz 2005-07-19 10:00:45
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kosza zasypowego do odbioru na magazyn zbóż, wiata o wymiarach 11m x 4,9m na działce Janusz Wójtowicz 2005-07-15 10:25:03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie do budynku mieszkalnego tarasu o wymiarach 4m x 5m oraz ganku ze zmianą części kons Janusz Wójtowicz 2005-07-15 10:24:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie magazynu przeznaczonego na przechowywanie płodów rolnych lub maszyn rolniczych w miej Janusz Wójtowicz 2005-07-15 10:24:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego na działce o numerze ewidencyjnym Janusz Wójtowicz 2005-07-15 10:24:02
Anna Danielak Dawid Rogowicz 2005-07-14 12:03:44
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wołdowo" Dawid Rogowicz 2005-07-06 10:59:53
Zarządzenie nr 32/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wołdowo" Dawid Rogowicz 2005-07-06 10:59:09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wołdowo" - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2005-07-05 13:38:24