Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 51/06 w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego Dawid Rogowicz 2006-09-19 13:34:28
Zarządzenie nr 50/06 w sprawie harmonogramu kontroli realizacji dochodów budżetu państwa Dawid Rogowicz 2006-09-19 13:33:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie magazynu zbożowego o wymiarach 24m x 30m x 8m na terenie działek nr 1/16; 1/17 położonych w Przelewicach Dawid Rogowicz 2006-09-12 15:58:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu wolnostojącego o wymiarach 8,0 m x 8,0 m i wysokości do 3,5 m na terenie działki nr 1/19, położonej w obrębie geodezyjnym Przelewice Dawid Rogowicz 2006-09-12 15:58:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia poprzez: przebudowę istniejącego złącza kablowego przy budynku nr 20 na terenie działki nr 9/48, budowę odcinka kablowej linii 0,4 kV na terenie działek nr 9/1 i 9/48, zabudowę złącza kablowego przy budynku nr 43 na terenie działki nr 9/1, położonych w obrębie geodezyjnym Przelewice Dawid Rogowicz 2006-09-12 15:57:33
Zarządzenie nr 49/06 w sprawie upoważnienia pracowników gminy do podejmowania czynności związanych ze zwrotem podatku akcyzowego Dawid Rogowicz 2006-08-31 15:58:40
Zarządzenie nr 48/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2006 r. oraz ustalenia układu wykonawczego Dawid Rogowicz 2006-08-31 15:57:51
Zarządzenie nr 37/06 w sprawie ustalenia „Polityki Bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Przelewice” Dawid Rogowicz 2006-08-30 11:12:08
Marek Kibała Dawid Rogowicz 2006-08-23 15:12:48
Henryk Milewski – Wójt Gminy Dawid Rogowicz 2006-08-23 12:02:08
Przetarg nieograniczony na zadanie „Rozbudowa i pierwszy etap modernizacji budynków szkolnych w Jesionowie” Dawid Rogowicz 2006-08-18 15:32:34
Zarządzenie nr 47/06 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 60.000 Euro na zadanie „Rozbudowa i pierwszy etap modernizacji budynków szkolnych w Jesionowie” Dawid Rogowicz 2006-08-18 15:30:42
Zarządzenie nr 46/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2006 r. oraz ustalenia układu wykonawczego Dawid Rogowicz 2006-08-18 13:00:47
Zarządzenie nr 45/06 w sprawie programów komputerowych, stosowanych w księgowości Urzędu Gminy Przelewice Dawid Rogowicz 2006-08-18 13:00:21
Zarządzenie nr 44/06 w sprawie polityki rachunkowości w jednostkach budżetowych Gminy Dawid Rogowicz 2006-08-18 12:42:04
Zarządzenie nr 43/06 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego Dawid Rogowicz 2006-08-18 12:41:35
Zarządzenie nr 42/06 w sprawie instrukcji kasowej Dawid Rogowicz 2006-08-18 12:41:11
Zarządzenie nr 41/06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Dawid Rogowicz 2006-08-18 12:40:52
Zarządzenie nr 40/06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Dawid Rogowicz 2006-08-18 12:40:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie pokrycia dachowego z dachówki na onduline, wymianie belek i krokwi dachu oraz podniesienie przodu budynku chlewni o 0,5 m - na terenie działki nr 336, położonej w obrębie geodezyjnym Jesionowo Dawid Rogowicz 2006-08-17 15:38:14
Mapa Gminy Przelewice - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2006-08-16 12:40:34
Charakterystyka i stan środowiska naturalnego Gminy Przelewice Dawid Rogowicz 2006-08-16 10:26:05
Plan Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Przelewice na lata 2004-2017 Dawid Rogowicz 2006-08-16 10:25:35
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przelewice na lata 2004-2007 Dawid Rogowicz 2006-08-16 10:24:57
Uchwała Nr XIX/129/2004 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Przelewice na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2008 -2011 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Przelewice Dawid Rogowicz 2006-08-16 10:24:05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zespołu zaporowo-upustowego na gazociągu w/c DN 500 Skwierzyna-Barlinek-Police wraz z drogą dojazdową – na terenie działki nr 4/1 w Wołdowie Dawid Rogowicz 2006-08-08 12:16:58
Uchwała Nr XXXIII/220/2006 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Przelewice - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2006-07-26 12:43:38
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dawid Rogowicz 2006-07-26 11:16:11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy płyty obornikowej o powierzchni 43,03 m2 i zbiornika na gnojowicę o pojemności 42,03 m3 na terenie działki nr 114 położonej w Przelewicach Dawid Rogowicz 2006-07-24 11:01:32
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowie magazynu zbożowego (murowanego) o wymiarach 24m x 15m x 6m, dach kryty blachą na terenie działek nr 1/16; 1/17 położonych w Przelewicach Dawid Rogowicz 2006-07-24 11:01:07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie podniesienia budynku o 1,5 m oraz wykorzystanie poddasza użytkowego jako mieszkanie, zmiana pokrycia dachowego z dachówki na blachę, na terenie działki nr 132 położonej w Lubiatowie Dawid Rogowicz 2006-07-24 11:00:27
Odpowiedzi na zapytania wykonawców Dawid Rogowicz 2006-07-18 14:16:31
Dane teleadresowe Dawid Rogowicz 2006-07-12 14:36:26
SIWZ Dawid Rogowicz 2006-07-07 15:18:57
Ogłoszenie o przetargu Dawid Rogowicz 2006-07-07 15:18:41
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na wykonanie zadania „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego” Dawid Rogowicz 2006-07-07 15:18:25
Zarządzenie nr 39/06 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego” Dawid Rogowicz 2006-07-07 15:03:03
SIWZ Dawid Rogowicz 2006-07-06 14:47:07
Ogłoszenie o przetargu Dawid Rogowicz 2006-07-06 14:45:02
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60.000 euro na wykonanie zadania „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przelewice oraz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno ̵ Dawid Rogowicz 2006-07-06 14:44:23