Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XXVIII/196/2005 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice. Dawid Rogowicz 2006-01-04 12:51:18
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przelewice na dzień 31 października 2005 r. Dawid Rogowicz 2006-01-03 14:42:05
Stan gruntów gminnych na dzień 31 października 2005 r. Dawid Rogowicz 2006-01-03 14:20:07
Uchwała nr XXVIII/195/2005 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dawid Rogowicz 2006-01-03 14:17:24
Uchwała nr XXVIII/194/2005 w sprawie zmiany w budżecie gminy Przelewice na 2005 r. Dawid Rogowicz 2006-01-03 14:17:01
Uchwała nr XXVIII/193/2005 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. Dawid Rogowicz 2006-01-03 14:16:36
Uchwała nr XXVIII/192/2005 w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Przelewice na 2006 rok. Dawid Rogowicz 2006-01-03 14:14:37
Sesja XXVIII Dawid Rogowicz 2006-01-03 14:14:20
Zarządzenie nr 1/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Dawid Rogowicz 2006-01-02 10:25:48
Zarządzenia 2006 r. Dawid Rogowicz 2006-01-02 10:22:55
Zarządzenie nr 78/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. oraz ustalenia układu wykonawczego Dawid Rogowicz 2005-12-30 09:59:18
Zarządzenie nr 77/05 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kłodzinie Dawid Rogowicz 2005-12-30 09:57:13
Zarządzenie nr 76/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy Przelewice na 2005 r, oraz ustalenia układu wykonawczego Dawid Rogowicz 2005-12-30 09:56:26
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie i modernizacji systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie’’ dla za Dawid Rogowicz 2005-12-30 09:03:23
Ogłoszenie o wynikach postępowania na zadanie "Ubezpieczenie majątku gminy Przelewice wraz z jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej". Dawid Rogowicz 2005-12-30 08:56:37
Ogłoszenie o wynikach postępowania na zadanie "Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach budowy Botanicznego Centrum Badawczo – Wdrożeniowego w Przelewicach" Dawid Rogowicz 2005-12-30 08:52:20
Zarządzenie nr 75/05 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanej z obrębu Laskowo. Dawid Rogowicz 2005-12-14 11:15:58
Zarządzenie nr 74/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/187/2005 r. z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. Dawid Rogowicz 2005-12-14 10:55:33
Zarządzenie nr 73/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/186/2005 r. z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. Dawid Rogowicz 2005-12-14 10:54:06
Zarządzenie nr 72/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/187/2005 r. z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. Dawid Rogowicz 2005-12-14 10:51:14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Ubezpieczenie majątku gminy Przelewice wraz z jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości pr Janusz Wójtowicz 2005-12-07 12:37:06
Zarządzenie nr 71/05 w sprawie ogłoszenia przetargu ieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie „Ubezpieczenie majątku gminy Przelewice wraz z jednostkami organizacyjny Janusz Wójtowicz 2005-12-07 12:36:21
Zarządzenie nr 70/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego w wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie „Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach budowy Botani Dawid Rogowicz 2005-12-06 15:20:59
Zarządzenie nr 69/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. oraz ustalenia układu wykonawczego. Dawid Rogowicz 2005-12-06 15:19:43
Zarządzenie nr 68/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy Przelewice na 2005 r, oraz ustalenia układu wykonawczego. Dawid Rogowicz 2005-12-06 15:18:58
Zarządzenie nr 67/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. oraz ustalenia układu wykonawczego. Dawid Rogowicz 2005-12-06 15:18:23
Zarządzenie nr 66/05 w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu użytkowania gruntów będących własnością Gminy Przelewice a dzierżawione przez Spółkę ,,ARKA’’ w Karsku . Dawid Rogowicz 2005-12-06 15:17:55
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach budowy Botanicznego Centrum Badawczo – Wdr Dawid Rogowicz 2005-12-06 14:22:34
Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej z obrębu Laskowo. Dawid Rogowicz 2005-12-05 11:15:24
Uchwała nr XXVII/185/2005 w sprawie przyjęcia programu współpracy między Gminą Przelewice a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006. - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2005-12-02 12:36:15
Uchwała nr XXVII/191/2005 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Janusz Wójtowicz 2005-12-01 14:04:16
Uchwała nr XXVII/190/2005 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Janusz Wójtowicz 2005-12-01 14:03:33
Uchwała nr XXVII/189/2005 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2005-12-01 14:01:54
Uchwała nr XXVII/189/2005 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie Janusz Wójtowicz 2005-12-01 14:01:19
Uchwała nr XXVII/188/2005 w sprawie w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r Janusz Wójtowicz 2005-12-01 14:01:06
Uchwała nr XXVII/187/2005 w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. Janusz Wójtowicz 2005-12-01 14:00:37
Uchwała nr XXVII/186/2005 w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. Janusz Wójtowicz 2005-12-01 14:00:22
Uchwała nr XXVII/185/2005 w sprawie przyjęcia programu współpracy między Gminą Przelewice a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006. Dawid Rogowicz 2005-12-01 13:59:58
Uchwała nr XXVII/184/2005 w sprawie o zmianie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przelewice. Janusz Wójtowicz 2005-12-01 13:59:43
Uchwała nr XXVII/183/2005 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niekt Dawid Rogowicz 2005-12-01 13:59:18