herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Przelewice w kadencji 2015-2019 Katarzyna Jarosz 2017-11-22 14:33:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-11-21 13:57:27
Zarządzenie nr 95/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-11-21 13:06:55
Zarządzenie nr 94/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-11-17 09:51:43
Zarządzenie nr 93/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie regulaminu zakładoewgo funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Przelewice, powołania Komisji Socjalnej oraz ustalenia jej regulaminu. Katarzyna Jarosz 2017-11-17 09:46:00
Zarządzenie nr 92/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków wraz z odsetkami. Katarzyna Jarosz 2017-11-17 09:25:53
Zarządzenie nr 91/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. Katarzyna Jarosz 2017-11-14 14:33:34
Nagranie obrad XXV Sesji Rady Gminy 28.02.2017r. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2017-11-14 09:25:10
Nagranie obrad XXX Sesji Rady Gminy 26.09.2017r. Katarzyna Jarosz 2017-11-14 09:23:16
Nagranie obrad XXXI Sesji Rady Gminy 24.10.2017r. Katarzyna Jarosz 2017-11-14 09:22:46
Nagranie obrad XXVII Sesji Rady Gminy 25.04.2017r. Katarzyna Jarosz 2017-11-14 09:22:10
XVI Sesja Rady Gminy Przelewice 23.02.2016r. Katarzyna Jarosz 2017-11-13 12:55:52
Nagranie z obrad XXI Sesji Rady Gminy Przelewice 27.09.2016r. Katarzyna Jarosz 2017-11-13 12:53:18
Nagranie obrad XVII Sesji Rady Gminy 26.04.2016r. Katarzyna Jarosz 2017-11-13 12:53:08
Nagranie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Przelewice 24.05.2016r. Katarzyna Jarosz 2017-11-13 12:52:55
Nagranie obrad XIX Sesji Rady Gminy 28.06.2016r. Katarzyna Jarosz 2017-11-13 12:51:49
Nagranie obrad XXII Sesji Rady Gminy 25.10.2016r. Katarzyna Jarosz 2017-11-13 12:51:25
Nagranie obrad XXII Sesji Rady Gminy 28.12.2016r. Katarzyna Jarosz 2017-11-13 12:48:44
Nagranie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy 23.05.2017r. Katarzyna Jarosz 2017-11-13 12:47:43
Nagranie obrad XXV Sesji Rady Gminy 28.02.2017r. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2017-11-13 12:46:47
Nagranie obrad XXIX Sesji Rady Gminy 27.06.2017r. Katarzyna Jarosz 2017-11-13 12:45:46
Remont drogi gminnej Jesionowo - Rutnica, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-11-09 15:20:28
Obwieszczenie Wójta gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego, polegającego na posadowieniu słupa oświetleniowego wraz z oprawą na działce nr 249, ułożeniu kablowej linii zasilającej nn. 0,4 kV, zasileniu sieci z istniejącego słupa na działce nr 249 [dr] linią kablową nn. 0,4 kV - na terenie działek nr: 249, 250/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubiatowo, gmina Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-11-09 14:28:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wydaniu decyzji nr 10/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na adaptacji terenu w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach na edukacyjny plac zabaw wraz z obiektami kubaturowymi i elementami małej architektury - na terenie działki nr 9/50 położonej w obrębie ewidencyjnym Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-11-09 14:27:51
Nagranie obrad XXV Sesji Rady Gminy 28.02.2017r. Katarzyna Jarosz 2017-11-08 13:07:05
Nagranie obrad XXII Sesji Rady Gminy 25.10.2016r. Katarzyna Jarosz 2017-11-08 13:05:27
Nagranie obrad XIX Sesji Rady Gminy 28.06.2016r. Katarzyna Jarosz 2017-11-08 13:04:09
Nagranie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Przelewice 24.05.2016r. Katarzyna Jarosz 2017-11-08 13:02:40
Nagranie obrad XVII Sesji Rady Gminy 26.04.2016r. Katarzyna Jarosz 2017-11-08 13:01:33
Nagranie z obrad XXI Sesji Rady Gminy Przelewice 27.09.2016r. Katarzyna Jarosz 2017-11-08 12:59:37
Zarządzenie nr 90/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 07 listopada 2017r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków wraz z odsetkami. Katarzyna Jarosz 2017-11-08 12:30:58
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. "Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach". Katarzyna Jarosz 2017-11-08 08:08:12
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. "Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach". Katarzyna Jarosz 2017-11-06 15:34:19
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. "Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach". Katarzyna Jarosz 2017-11-06 15:32:20
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. "Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach". Katarzyna Jarosz 2017-11-06 15:30:35
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. "Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach". Katarzyna Jarosz 2017-11-06 15:26:23
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. "Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach". Katarzyna Jarosz 2017-11-06 15:25:06
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. "Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach". Katarzyna Jarosz 2017-11-06 15:23:57
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. "Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach". Katarzyna Jarosz 2017-11-06 15:22:44
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. "Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach". Katarzyna Jarosz 2017-11-06 15:22:26