herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice Zbigniew Kupisz 2018-11-27 16:01:53
Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice Zbigniew Kupisz 2018-11-27 16:01:36
Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice Zbigniew Kupisz 2018-11-27 16:01:20
Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice Zbigniew Kupisz 2018-11-27 16:00:59
Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice Zbigniew Kupisz 2018-11-27 16:00:35
Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice Zbigniew Kupisz 2018-11-27 15:57:46
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce +" Katarzyna Jarosz 2018-11-27 10:55:45
Wójt Gminy - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-11-26 07:46:09
Wójt Gminy - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-11-26 07:44:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 21.11.2018 r. o przedłużeniu do dnia 15.02.2019 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej na działce nr 4/22 obręb Myśliborki. Zbigniew Kupisz 2018-11-21 09:53:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 21.11.2018 r. o przedłużeniu do dnia 15.02.2019 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej na działce nr 4/22 obręb Myśliborki. Zbigniew Kupisz 2018-11-21 09:53:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 21.11.2018 r. o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej w obrębie Myśliborki. Zbigniew Kupisz 2018-11-21 09:41:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 21.11.2018 r. o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej w obrębie Myśliborki. Zbigniew Kupisz 2018-11-21 09:40:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Myśliborki. Katarzyna Jarosz 2018-11-16 13:44:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Myśliborki. Katarzyna Jarosz 2018-11-16 13:44:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Myśliborki. Katarzyna Jarosz 2018-11-16 13:43:34
Wykaz nr 10/2018 nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy. Katarzyna Jarosz 2018-11-16 13:39:07
Wykaz nr 10/2018 nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-11-16 13:37:17
Wykaz nr 10/2018 nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-11-16 13:33:47
Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice Zbigniew Kupisz 2018-11-16 08:45:15
Ogłoszenie Wójta Gminy Przelewice w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. Zbigniew Kupisz 2018-11-15 15:52:19
Zarządzenie nr 110/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. Zbigniew Kupisz 2018-11-15 15:46:23
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce +" Katarzyna Jarosz 2018-11-15 11:29:58
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce +" Katarzyna Jarosz 2018-11-15 11:15:49
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce+" - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-11-15 11:12:27
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce+" - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-11-15 11:10:55
XLII Sesja Rady Gminy 14.11.2018r. Katarzyna Jarosz 2018-11-15 10:59:37
Zapytanie ofertowe na wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice. - dokument usunięty Zbigniew Kupisz 2018-11-08 11:33:41
Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice Zbigniew Kupisz 2018-11-08 08:53:25
Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice Zbigniew Kupisz 2018-11-08 08:53:04
Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice Zbigniew Kupisz 2018-11-08 08:52:42
Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice Zbigniew Kupisz 2018-11-08 08:52:23
Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice Zbigniew Kupisz 2018-11-08 08:52:04
Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice Zbigniew Kupisz 2018-11-08 08:51:38
Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice Zbigniew Kupisz 2018-11-08 08:51:10
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich dla budowy gazociągu o średnicy DN1000 w powiecie pyrzyckim, stargardzkim oraz choszczeńskim w województwie zachodniopomorskim. Zbigniew Kupisz 2018-11-06 07:48:44
Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów. Katarzyna Jarosz 2018-11-05 13:48:32
Zapytanie ofertowe na wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-11-05 08:46:17
Zapytanie ofertowe na wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-11-05 08:41:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 31.10.2018 r. w sprawie wezwania Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej w obrębie Myśliborki. Zbigniew Kupisz 2018-10-31 13:42:21