herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną 19/1 obr. Gardziec.ści Gardziec na działce nr 19/1 obr. Gardziec, Gmina Przelewice". Katarzyna Jarosz 2018-01-10 12:08:51
Obwieszczenia 2018 - decyzje środowiskowe Katarzyna Jarosz 2018-01-10 12:04:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia palegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną 19/1 obr. Gardziec. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-01-10 12:04:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia palegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną 19/1 obr. Gardziec. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-01-10 11:59:32
Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Przelewicach. Katarzyna Jarosz 2018-01-09 15:24:12
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-01-09 14:16:40
Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na rok 2018. Katarzyna Jarosz 2018-01-09 09:18:54
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie Katarzyna Jarosz 2018-01-09 08:10:06
Zarządzenia 2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-01-08 15:18:23
Zarządzenia 2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-01-08 15:18:14
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice". Katarzyna Jarosz 2018-01-08 14:04:34
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice". Katarzyna Jarosz 2018-01-08 13:49:23
Ogłoszenia 2018 Katarzyna Jarosz 2018-01-08 13:42:56
Nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie" Katarzyna Jarosz 2018-01-04 15:30:27
Zarządzenie nr 115/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2018-01-03 14:37:40
Zarządzenie nr 114/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2018-01-03 09:23:20
Zarządzenie nr 113/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2018-01-03 09:18:05
Zarządzenie nr 112/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2018-01-03 09:15:26
Zarządzenie nr 111/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2018-01-03 09:08:33
Nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie" Katarzyna Jarosz 2018-01-02 09:30:15
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie i odtworzeniem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej (etap I i II) Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-29 13:58:15
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie i odtworzeniem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej (etap I i II) Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-29 13:58:08
Nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie" Katarzyna Jarosz 2017-12-28 15:44:33
Nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie" Katarzyna Jarosz 2017-12-28 15:44:30
Nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie" Katarzyna Jarosz 2017-12-28 15:44:10
Nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie" Katarzyna Jarosz 2017-12-28 15:43:42
Nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie" Katarzyna Jarosz 2017-12-28 15:39:50
Zarządzenie nr 110/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 15:34:35
Zarządzenie nr 109/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej i napojów. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 15:31:07
Zarządzenie nr 108/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 15:28:05
Zarządzenie nr 107/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 15:26:06
Zarządzenie nr 106/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 15:24:33
Uchwała Nr XXXII/280/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Przelewice na 2018 r. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 12:42:51
Uchwała Nr XXXII/279/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 12:37:45
Uchwała Nr XXXII/278/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 12:29:10
Uchwała Nr XXXII/277/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 12:21:39
Uchwała Nr XXXII/276/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania przez Gminę Przelewice dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 12:18:01
Uchwała Nr XXXII/275/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 12:10:45
Uchwała Nr XXXII/273/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przelewice na lata 2018-2022. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 12:04:12
Uchwała Nr XXXII/273/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przelewice na lata 2018-2022. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2017-12-28 12:02:59