herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Anna Danielak Katarzyna Jarosz 2018-05-28 10:23:14
Halina Szagańska Katarzyna Jarosz 2018-05-28 10:21:34
Danuta Ostrowska Katarzyna Jarosz 2018-05-28 10:19:38
Zbigniew Kupisz - Z-ca Wójta Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2018-05-24 15:25:56
Małgorzata Kędziora Katarzyna Jarosz 2018-05-24 15:08:23
Magdalena Soska Katarzyna Jarosz 2018-05-24 15:06:37
Beata Osińska Katarzyna Jarosz 2018-05-24 14:57:52
Renata Bochan-Bochanowicz Katarzyna Jarosz 2018-05-24 14:55:45
Renata Kozicka Katarzyna Jarosz 2018-05-24 14:46:04
Lucjan Kowalczyk Katarzyna Jarosz 2018-05-24 14:43:58
Iwona Krakowska Katarzyna Jarosz 2018-05-24 14:42:19
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2018-05-24 14:40:39
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2018-05-24 14:40:13
Henryk Nawój Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:56:53
Grzegorz Paplicki Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:54:54
Damian Janasik Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:47:33
Ewa Połczyńska Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:44:14
Anna Nowak Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:41:58
Krzysztof Margiel Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:32:40
Grażyna Hes Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:29:41
Michał Sokół Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:27:19
Józef Swat Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:21:00
Anna Benka Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:17:47
Marek Kibała Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:14:00
Lech Halarewicz Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:07:23
Waldemar Pender Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:05:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na świetlicę wiejską z punktem bibliotecznym [budynek użyteczności publicznej] na terenie działki nr 99, położonej w Przywodziu, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-05-24 13:04:39
Marcelina Górna Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:01:24
Radni Rady Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:00:18
Oświadczenia majątkowe 2018 Katarzyna Jarosz 2018-05-24 12:59:28
Oświadczenia majątkowe 2018r. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-05-24 12:58:14
Oświadczenia majątkowe 2018r. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-05-24 12:58:10
Komisja Społeczna 22.05.2018r Katarzyna Jarosz 2018-05-24 10:20:13
Komisja Rolnictwa 23.05.2018r Katarzyna Jarosz 2018-05-24 10:17:22
Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wraz z odsetkami. Katarzyna Jarosz 2018-05-23 11:32:12
Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na umorzenie Pani* należności pieniężnej z tytułu zaległości w czynszu najmu lokalu mieszkalnego. Katarzyna Jarosz 2018-05-23 11:22:31
Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2018-2037. Katarzyna Jarosz 2018-05-23 09:57:48
Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2018-05-23 09:57:30
Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2018-2037. Katarzyna Jarosz 2018-05-23 09:56:52
Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2018-05-23 09:52:09