herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół z I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 234/4 z obrębu Żuków. Katarzyna Jarosz 2018-05-22 08:53:08
Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 234/4 z obrębu Żuków oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-05-22 08:44:15
Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ograniczenia II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 162/3 z obrębu Kluki oraz przyjęcia jego regulaminu. Zbigniew Kupisz 2018-05-18 14:45:37
Informacja odnośnie II ustnego przetargu nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Przelewice, położonej w obrębie Kluki oznaczonej jako działka Nr 162/3 o pow. 0,2903 ha. Zbigniew Kupisz 2018-05-18 14:44:56
Protokół z II ustnego ograniczonego przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej, działki nr 29 o pow. 0,5600 ha z obrębu Płońsko, będącej własnością Gminy Przelewice. Zbigniew Kupisz 2018-05-18 12:48:22
Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia II ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko oraz przyjęcia jego regulaminu. Zbigniew Kupisz 2018-05-18 12:41:32
Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. Katarzyna Jarosz 2018-05-16 15:05:15
Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Katarzyna Jarosz 2018-05-16 14:12:26
Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Katarzyna Jarosz 2018-05-16 14:12:15
Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszy za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-05-16 14:11:04
Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszy za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-05-16 14:09:02
Zapytanie ofertowe na "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przelewice na lata 2018-2021, z perspektywą do 2024 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii". Katarzyna Jarosz 2018-05-16 12:34:44
Zapytanie ofertowe na "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przelewice na lata 2018-2021, z perspektywą do 2024 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii". Katarzyna Jarosz 2018-05-16 12:34:21
Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia II ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-05-16 11:45:44
Zapytanie ofertowe na "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przelewice na lata 2018-2021, z perspektywą do 2024 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii". Katarzyna Jarosz 2018-05-15 13:11:27
Zapytanie ofertowe na "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przelewice na lata 2018-2021, z perspektywą do 2024 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii". Katarzyna Jarosz 2018-05-15 13:10:40
Zapytanie ofertowe na "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przelewice na lata 2018-2021, z perspektywą do 2024 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii". Katarzyna Jarosz 2018-05-15 13:09:53
Obwieszczenie dotyczące dzaiłki nr 364/5 o pow.0,13 ha z obr. 0021 - Jesionowo Katarzyna Jarosz 2018-05-14 14:12:28
Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2018-05-09 13:31:03
Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-05-09 13:30:02
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-05-09 13:29:09
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7011.10.2015/2018 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną". Katarzyna Jarosz 2018-05-09 13:16:02
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowa stacji demontażu pojazdów w m. Gardziec na działce 19/1 obręb 0012 Gardziec, gmina Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-05-09 07:56:29
Informacja z działalności międzysesyjnej z dnia 12.04.2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-05-08 09:09:20
Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2018-05-07 12:15:50
Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wraz z odsetkami. Katarzyna Jarosz 2018-05-07 12:12:42
Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2018-05-07 12:05:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Nr 3/2018 Katarzyna Jarosz 2018-05-04 07:58:18
Zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2018-05-02 15:17:20
Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2018-05-02 15:03:20
Uchwała Nr XXXVI/307/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/2009 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-04-30 09:50:36
Uchwała Nr XXXVI/306/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania przez Gminę Przelewice dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. Katarzyna Jarosz 2018-04-30 09:43:45
Uchwała Nr XXXVI/305/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Przelewice oraz wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Katarzyna Jarosz 2018-04-30 09:38:04
Uchwała Nr XXXVI/304/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kłodzino. Katarzyna Jarosz 2018-04-30 09:27:36
Uchwała Nr XXXVI/303/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości z obrębu Myśliborki. Katarzyna Jarosz 2018-04-30 09:18:33
Uchwała Nr XXXVI/302/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Przelewice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Katarzyna Jarosz 2018-04-30 09:12:10
Uchwała Nr XXXVI/301/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2018-2037. Katarzyna Jarosz 2018-04-30 09:04:29
Uchwała Nr XXXVI/300/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy PPrzelewice na rok 2018. Katarzyna Jarosz 2018-04-30 08:53:54
Uchwała Nr XXXVI/299/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy PPrzelewice na rok 2018. Katarzyna Jarosz 2018-04-30 08:52:06
XXXVI Sesja Katarzyna Jarosz 2018-04-30 08:48:29