herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przelewice. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 12:02:47
Uchwała Nr XXXII/270/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przelewice na lata 2018-2037. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 11:58:51
Uchwała Nr XXXII/273/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przelewice na lata 2018-2022. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2017-12-28 11:58:11
Uchwała Nr XXXII/273/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkoniowym zasobem Gminy Przelewice na lata 2018-2022. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2017-12-28 11:56:59
Uchwała Nr XXXII/273/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkoniowym zasobem Gminy Przelewice na lata 2018-2022. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2017-12-28 11:56:34
Uchwała Nr XXXII/272/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2017. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 10:44:36
Uchwała Nr XXXII/271/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2017. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 10:41:52
Uchwała Nr XXXII/270/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przelewice na lata 2018-2037. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 10:39:26
Uchwała Nr XXXII/269/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2018. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 09:38:07
Uchwała Nr XXXII/268/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Przelewicach. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 09:01:56
XXXII Sesja Katarzyna Jarosz 2017-12-28 08:57:03
Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Zbigniew Kupisz 2017-12-22 12:48:15
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 12:02:12
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 12:01:41
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 12:01:26
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 12:01:13
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 12:00:55
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 12:00:41
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 12:00:25
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 12:00:15
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 12:00:05
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 11:59:53
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 11:59:27
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 11:59:17
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 11:58:53
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 11:58:34
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 11:58:22
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 11:50:52
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie i odtworzeniem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej (etap I i II) Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 11:48:57
Protokół Nr XXXI/2017 Sesji Rady Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2017-12-22 09:11:40
Formularze w formacie PDF Katarzyna Jarosz 2017-12-22 08:42:56
Formularze w formacie PDF Katarzyna Jarosz 2017-12-22 08:42:26
Katarzyna Jarosz 2017-12-22 08:40:47
Katarzyna Jarosz 2017-12-22 08:40:10
Formularze w formacie Word Katarzyna Jarosz 2017-12-22 08:39:09
Formularze w formacie PDF Katarzyna Jarosz 2017-12-22 08:38:57
Formularze podatkowe Katarzyna Jarosz 2017-12-22 08:38:24
Formularze obowiązujące od 1.01.2018r. Katarzyna Jarosz 2017-12-22 08:37:43
Formularze obowiązujące do 31.12.2017r. Katarzyna Jarosz 2017-12-22 08:37:17
Nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie" Katarzyna Jarosz 2017-12-21 12:57:50