herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 31.10.2018 r. w sprawie wezwania Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej w obrębie Myśliborki. Zbigniew Kupisz 2018-10-31 13:41:47
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce+" Katarzyna Jarosz 2018-10-31 12:54:27
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę mebli w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +. Katarzyna Jarosz 2018-10-30 11:24:20
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę mebli w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +. Katarzyna Jarosz 2018-10-30 11:17:44
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia V ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 234/4 z obrębu Żuków oraz przyjęcia jego regulaminu Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-10-29 15:33:02
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia V ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 234/4 z obrębu Żuków oraz przyjęcia jego regulaminu Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-10-29 15:30:34
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia V ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 234/4 z obrębu Żuków oraz przyjęcia jego regulaminu Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-10-29 15:21:12
Protokół z V ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej tj. działki nr 234/4 z obrębu Żuków Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-10-29 15:20:04
Zarządzenie nr 109/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach. Zbigniew Kupisz 2018-10-29 14:47:10
Zarządzenie nr 108/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Przelewice na 2018 rok. Zbigniew Kupisz 2018-10-29 14:46:42
Zarządzenie nr 107/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Przelewice na 2018 rok. Zbigniew Kupisz 2018-10-29 14:46:12
Zarządzenie nr 106/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia opiekuna aplikanta odbywającego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przelewicach. Zbigniew Kupisz 2018-10-29 14:45:33
Uchwała Nr XLI/339/18 Rady Gminy Przelewice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019". Katarzyna Jarosz 2018-10-29 11:41:56
Uchwała Nr XLI/338/18 Rady Gminy Przelewice z dnia 16 października 2018 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Katarzyna Jarosz 2018-10-29 11:35:25
Uchwała Nr XLI/337/18 Rady Gminy Przelewice z dnia 16 października 2018 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. Katarzyna Jarosz 2018-10-29 11:34:55
Uchwała Nr XLI/336/18 Rady Gminy Przelewice z dnia 16 października 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane prowadzone przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Katarzyna Jarosz 2018-10-29 11:34:21
Uchwała Nr XLI/334/18 Rady Gminy Przelewice z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-10-29 11:33:40
Uchwała Nr XLI/335/18 Rady Gminy Przelewice z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-10-29 11:33:26
Uchwała Nr XLI/334/18 Rady Gminy Przelewice z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-10-29 11:32:35
Uchwała Nr XLI/339/18 w sprawie przyjęcia - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-10-29 11:31:20
Uchwała Nr XLI/339/18 w sprawie przyjęcia - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-10-29 11:31:17
Uchwała Nr XLI/339/18 w sprawie przyjęcia - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-10-29 11:31:09
Uchwała Nr XLI/338/18 Rady Gminy Przelewice z dnia 16 października 2018 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Katarzyna Jarosz 2018-10-29 11:28:42
Uchwała Nr XLI/337/18 Rady Gminy Przelewice z dnia 16 października 2018 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. Katarzyna Jarosz 2018-10-29 11:26:24
Uchwała Nr XLI/336/18 Rady Gminy Przelewice z dnia 16 października 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane prowadzone przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Katarzyna Jarosz 2018-10-29 11:24:40
Uchwała Nr XLI/335/18 Rady Gminy Przelewice z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-10-29 11:22:48
Uchwała Nr XLI/334/18 Rady Gminy Przelewice z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-10-29 11:21:42
XLI Sesja Katarzyna Jarosz 2018-10-29 11:19:43
XLI Sesja Katarzyna Jarosz 2018-10-29 11:19:25
Sesja XLI Katarzyna Jarosz 2018-10-29 11:19:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 października 2018 r. w związku z przedłużeniem terminu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej na działce nr 4/22 obręb Myśliborki. Zbigniew Kupisz 2018-10-29 08:54:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 października 2018 r. w związku z przedłużeniem terminu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej na działce nr 4/22 obręb Myśliborki. Zbigniew Kupisz 2018-10-29 08:44:04
Protokół z III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej tj. działki nr 77/6 z obrębu Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-10-26 13:47:05
Protokół z III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej tj. działki nr 77/5 z obrębu Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-10-26 13:46:08
Zarządzenie nr 89/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 września 2018r. w sprawie ogłoszenia III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/5 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-10-26 13:44:56
Zarządzenie nr 90/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 września 2018r. w sprawie ogłoszenia III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/6 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-10-26 13:44:42
Zarządzenie nr 90/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 września 2018r. w sprawie ogłoszenia III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/6 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-10-26 13:44:09
Zarządzenie nr 89/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 września 2018r. w sprawie ogłoszenia III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/5 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-10-26 13:36:37
Zarządzenie nr 88/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 września 2018r. w sprawie ogłoszenia III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/3 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-10-25 12:40:23
Protokół z III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej tj. działki nr 77/3 z obrębu Przelewice - dokument usunięty Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-10-25 12:39:06