herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 81/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia opiekuna aplikanta odbywającego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przelewicach. Katarzyna Jarosz 2018-08-30 14:46:14
Zarządzenie nr 80/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku. Katarzyna Jarosz 2018-08-30 14:40:58
Obwieszczenie o wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej w obrębie Myśliborki. Katarzyna Jarosz 2018-08-30 14:25:06
Zarządzenie nr 80/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku. Katarzyna Jarosz 2018-08-30 14:15:13
Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia zajęć dla dzieci w ramach KS "Pyrzyce +" Zbigniew Kupisz 2018-08-29 15:28:45
Dokumentacja sprawy Zbigniew Kupisz 2018-08-29 09:43:01
Dokumentacja sprawy Zbigniew Kupisz 2018-08-29 09:41:41
- dokument usunięty Zbigniew Kupisz 2018-08-29 09:40:33
- dokument usunięty Zbigniew Kupisz 2018-08-29 09:40:22
- dokument usunięty Zbigniew Kupisz 2018-08-29 09:37:29
- dokument usunięty Zbigniew Kupisz 2018-08-29 09:37:27
- dokument usunięty Zbigniew Kupisz 2018-08-29 09:36:57
- dokument usunięty Zbigniew Kupisz 2018-08-29 09:35:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 sierpnia 2018 r. o przedłużeniu terminu konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej w obrębie Myśliborki. Zbigniew Kupisz 2018-08-29 09:33:09
Zarządzenie nr 79/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 sierpnia2018 r. w sprawie przedłużenia terminu konsultacji społecznych dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy hodowli i chowu trzody chlewnej na działce nr 4/22 obręb Myśliborki. Zbigniew Kupisz 2018-08-29 09:31:09
Komisja Rewizyjna 28.08.2018r. Katarzyna Jarosz 2018-08-29 08:08:16
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Zbigniew Kupisz 2018-08-29 07:43:52
Uchwała Nr XXXVI/307/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/2009 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-08-28 15:06:54
Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia zajęć dla dzieci w ramach KS "Pyrzyce +" Katarzyna Jarosz 2018-08-28 12:47:37
Dostawa kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży chodnikowych na potrzeby Gminy Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-08-23 16:04:39
Dostawa kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży chodnikowych na potrzeby Gminy Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-08-23 16:03:28
Dostawa kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży chodnikowych na potrzeby Gminy Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-08-23 16:03:15
Dostawa kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży chodnikowych na potrzeby Gminy Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-08-23 16:03:00
Dostawa kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży chodnikowych na potrzeby Gminy Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-08-23 16:02:46
Dostawa kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży chodnikowych na potrzeby Gminy Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-08-23 16:02:30
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o podziale na okręgi wyborcze Katarzyna Jarosz 2018-08-23 11:29:48
Obwieszczenie Starosty Pyrzyckiego o okręgach wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Katarzyna Jarosz 2018-08-23 10:41:58
Zarządzenie nr 78/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu "Program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019". Katarzyna Jarosz 2018-08-23 08:04:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 22 sierpnia 2018 r. informujące o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Przelewicach. Katarzyna Jarosz 2018-08-22 13:51:10
Zarządzenie nr 77/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia opiekuna aplikanta odbywającego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przelewicach. Katarzyna Jarosz 2018-08-22 07:31:06
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Katarzyna Jarosz 2018-08-16 09:36:39
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-08-16 09:35:16
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-08-16 09:33:42
Wybory samorządowe zarządzone na dzień 21 października 2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-08-16 09:29:11
Zakup i dostawa pomocy dydakycznych oraz sprzętu i narzędzi technologii informacyjnej w ramach projektu pn ,,Pyrzyce+" Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-08-14 13:42:17
Zarządzenie nr 76/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenia zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Przelewice w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS Pyrzyce+ Katarzyna Jarosz 2018-08-13 10:12:02
Zarządzenie nr 76/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenia zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Przelewice w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS Pyrzyce+ Katarzyna Jarosz 2018-08-13 10:11:49
Zarządzenie nr 76/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenia zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Przelewice w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS Pyrzyce+ Katarzyna Jarosz 2018-08-13 10:11:38
Zarządzenie nr 76/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenia zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Przelewice w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS Pyrzyce+ Katarzyna Jarosz 2018-08-13 10:10:57
Zarządzenie nr 76/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenia zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Przelewice w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS Pyrzyce+ Katarzyna Jarosz 2018-08-13 10:10:13