herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-15 16:28:13
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-15 16:28:01
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-15 16:27:44
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-15 16:27:34
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-15 16:27:22
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-15 16:24:01
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-15 16:21:58
Komisja Rolnictwa 14.02.2018r. Katarzyna Jarosz 2018-02-15 08:30:09
Komisja Rolnictwa Katarzyna Jarosz 2018-02-15 08:27:18
Komisja Społeczna 13.02.2018r. Katarzyna Jarosz 2018-02-14 11:26:00
Komisja Społeczna Katarzyna Jarosz 2018-02-14 11:25:10
Komisja Rewizyjna 12.02.2018r. Katarzyna Jarosz 2018-02-13 12:05:18
Ogłoszenie naboru na stanowisko młodszego referenta ds. obsługi informatycznej. Zbigniew Kupisz 2018-02-06 14:50:42
Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy. Zbigniew Kupisz 2018-02-06 14:46:20
Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 06 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przelewicach. Zbigniew Kupisz 2018-02-06 14:45:16
Uchwała Nr XXXIII/281/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przelewice do roku 2023. Katarzyna Jarosz 2018-02-06 08:47:56
XXXIII Sesja Katarzyna Jarosz 2018-02-06 08:44:47
Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2018-02-06 08:14:52
Komisja Rewizyjna 30.01.2018r. Katarzyna Jarosz 2018-02-05 10:54:28
Komisja Rewizyjna Katarzyna Jarosz 2018-02-05 10:54:14
2018 Katarzyna Jarosz 2018-02-05 10:53:51
Obwieszczenia 2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-02-02 09:28:02
Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków wraz z odsetkami. Katarzyna Jarosz 2018-02-01 15:13:10
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-02-01 11:54:10
Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2018-01-31 15:16:26
Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2018-01-31 15:16:09
Nagranie z XXXIII - Nadzwyczajnej Sesji z dnia 29.01.2018r. Katarzyna Jarosz 2018-01-30 08:11:30
2018 Katarzyna Jarosz 2018-01-30 08:11:17
Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-01-29 15:15:33
Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-01-29 15:11:07
Obwieszczenie o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Gardziec na działce nr 19/1 obręb Gardziec, gmina Przelewice, powiat pyrzycki. Katarzyna Jarosz 2018-01-29 10:01:46
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice". Katarzyna Jarosz 2018-01-25 08:07:03
Informacja z działalności międzysesyjnej z dnia 11.12.2017 r. Katarzyna Jarosz 2018-01-18 11:01:26
Uchwała Nr XXXI/258/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Zbigniew Kupisz 2018-01-18 08:55:55
Uchwała Nr XXXI/257/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. Zbigniew Kupisz 2018-01-18 08:55:10
Uchwała Nr XXXIX/332/2014 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 października 2014 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. Zbigniew Kupisz 2018-01-18 08:54:25
Uchwały na rok 2018 Zbigniew Kupisz 2018-01-18 08:53:13
Uchwały 2018 r. Zbigniew Kupisz 2018-01-17 15:03:24
Uchwała Nr X.26.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przelewice. Zbigniew Kupisz 2018-01-17 15:02:15
Uchwała Nr X.25.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Przelewice na 2018 rok. Zbigniew Kupisz 2018-01-17 15:01:50