herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie oferowe na świadczenie usługi pn. Odwóz dzieci z dodatkowych zajęć edukacyjnych. Katarzyna Jarosz 2018-03-28 15:39:56
Zapytanie oferowe na świadczenie usługi pn. Odwóz dzieci z dodatkowych zajęć edukacyjnych. Katarzyna Jarosz 2018-03-28 15:39:29
Zapytanie oferowe na świadczenie usługi pn. Odwóz dzieci z dodatkowych zajęć edukacyjnych. Katarzyna Jarosz 2018-03-28 15:38:20
Zapytanie oferowe na świadczenie usługi pn. Odwóz dzieci z dodatkowych zajęć edukacyjnych. Katarzyna Jarosz 2018-03-28 15:37:26
Zapytanie oferowe na świadczenie usługi pn. Odwóz dzieci z dodatkowych zajęć edukacyjnych. Katarzyna Jarosz 2018-03-28 15:36:24
Zapytanie oferowe na świadczenie usługi pn. Odwóz dzieci z dodatkowych zajęć edukacyjnych. Katarzyna Jarosz 2018-03-28 15:35:14
Zapytanie oferowe na świadczenie usługi pn. Odwóz dzieci z dodatkowych zajęć edukacyjnych. Katarzyna Jarosz 2018-03-28 15:34:52
Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków wraz z odsetkami. Katarzyna Jarosz 2018-03-28 15:03:40
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice w 2017 roku. Katarzyna Jarosz 2018-03-28 14:59:22
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-03-28 14:32:05
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-03-28 14:31:25
Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-03-28 14:30:44
Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tym związanych w Gminie Przelewice w 2018 roku. Katarzyna Jarosz 2018-03-21 13:37:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2018 Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-03-20 15:13:13
Imformacja o stanie mienia Gminy Przelewice 2017r. Katarzyna Jarosz 2018-03-19 13:54:21
Informacja o stanie mienia komunalnego 2017 r. Katarzyna Jarosz 2018-03-19 13:53:06
Informacja o stanie mienia komunalnego 2017 r. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-03-19 13:52:40
Informacja o stanie mienia komunalnego 2017 r. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-03-19 13:52:09
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Katarzyna Jarosz 2018-03-12 13:40:10
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku kotłowni na świetlicę wiejską wraz z jego przebudową na terenie działki nr 95/2 położonej w Ślazowie gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-03-12 11:57:57
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku kotłowni na świetlicę wiejską wraz z jego przebudową na terenie działki nr 95/2 położonej w Ślazowie gm. Przelewice. - dokument usunięty Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-03-12 11:57:30
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku kotłowni na świetlicę wiejską wraz z jego przebudową na terenie działki nr 95/2 położonej w Ślazowie gm. Przelewice. - dokument usunięty Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-03-12 11:57:26
Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Katarzyna Jarosz 2018-03-09 09:51:28
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7011.10.2015/2018 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną". Katarzyna Jarosz 2018-03-09 09:50:16
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Katarzyna Jarosz 2018-03-09 09:49:51
Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Katarzyna Jarosz 2018-03-09 09:49:40
Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Katarzyna Jarosz 2018-03-09 09:49:17
Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Katarzyna Jarosz 2018-03-09 09:48:10
Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Katarzyna Jarosz 2018-03-09 09:45:47
Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Katarzyna Jarosz 2018-03-09 09:45:38
Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w miejscowości Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-03-07 12:15:17
Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-03-07 12:14:52
Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-03-07 12:14:39
Komisja Rewizyjna 06.03.2018r Katarzyna Jarosz 2018-03-07 11:08:59
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7011.10.2015/2018 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną". Katarzyna Jarosz 2018-03-06 15:05:56
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7011.10.2015/2018 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną". Katarzyna Jarosz 2018-03-06 15:05:03
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7011.10.2015/2018 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną". Katarzyna Jarosz 2018-03-06 15:04:44
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7011.10.2015/2018 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną". Katarzyna Jarosz 2018-03-06 15:03:54
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7011.10.2015/2018 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną". Katarzyna Jarosz 2018-03-06 14:58:29
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7011.10.2015/2018 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną". Katarzyna Jarosz 2018-03-06 14:58:09