herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa oleju napędowego (ON) oraz benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby Gminy Przelewice w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-11-30 15:03:37
Dostawa oleju napędowego (ON) oraz benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby Gminy Przelewice w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-11-30 15:03:20
Zarządzenie nr 97/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-11-29 11:39:37
Uchwała Nr XXXI/262/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. Zbigniew Kupisz 2017-11-27 13:14:01
Uchwała Nr XXXI/261/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów za inkaso. Zbigniew Kupisz 2017-11-27 13:13:37
Uchwała Nr XXXI/260/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2017. Zbigniew Kupisz 2017-11-27 13:13:13
Uchwała Nr XXXI/259/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2017. Zbigniew Kupisz 2017-11-27 13:12:26
Uchwała Nr XXXI/258/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Zbigniew Kupisz 2017-11-27 13:11:36
Uchwała Nr XXXI/257/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. Zbigniew Kupisz 2017-11-27 13:09:20
Uchwała Nr XXXI/256/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Zbigniew Kupisz 2017-11-27 10:40:59
Uchwała Nr XXX/251/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2017. Zbigniew Kupisz 2017-11-27 10:39:57
Uchwała Nr XXX/250/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2017. Zbigniew Kupisz 2017-11-27 10:39:31
Uchwała Nr XXX/249/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2017 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Przelewicach. Zbigniew Kupisz 2017-11-27 10:39:03
Uchwała Nr XXX/248/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. Zbigniew Kupisz 2017-11-27 10:38:32
Uchwała Nr XXX/247/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Zbigniew Kupisz 2017-11-27 10:38:10
Uchwała Nr XXXI/262/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. Zbigniew Kupisz 2017-11-27 10:36:20
Uchwała Nr XXXI/261/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów za inkaso. Zbigniew Kupisz 2017-11-27 10:35:58
Uchwała Nr XXXI/258/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Zbigniew Kupisz 2017-11-27 10:35:36
Uchwała Nr XXXI/257/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. Zbigniew Kupisz 2017-11-27 10:35:14
Uchwała Nr XXXI/256/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Zbigniew Kupisz 2017-11-27 10:34:32
Uchwała Nr XXX/248/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. Zbigniew Kupisz 2017-11-27 10:20:54
Uchwała Nr XXX/247/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Zbigniew Kupisz 2017-11-27 10:20:16
Uchwała Nr XXVII/222/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Przelewice. Zbigniew Kupisz 2017-11-27 10:15:59
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie Katarzyna Jarosz 2017-11-27 09:07:46
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jesionowie Katarzyna Jarosz 2017-11-27 09:07:00
Gminna Biblioteka Publiczna w Przelewicach Katarzyna Jarosz 2017-11-27 09:06:11
Zarządzenie nr 96/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-11-24 12:11:36
Komisja Rewizyjna 21.11.2017r. Katarzyna Jarosz 2017-11-23 11:44:18
Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Przelewice w kadencji 2015-2019 Katarzyna Jarosz 2017-11-22 14:33:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-11-21 13:57:27
Zarządzenie nr 95/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-11-21 13:06:55
Zarządzenie nr 94/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-11-17 09:51:43
Zarządzenie nr 93/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie regulaminu zakładoewgo funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Przelewice, powołania Komisji Socjalnej oraz ustalenia jej regulaminu. Katarzyna Jarosz 2017-11-17 09:46:00
Zarządzenie nr 92/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków wraz z odsetkami. Katarzyna Jarosz 2017-11-17 09:25:53
Zarządzenie nr 91/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. Katarzyna Jarosz 2017-11-14 14:33:34
Nagranie obrad XXV Sesji Rady Gminy 28.02.2017r. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2017-11-14 09:25:10
Nagranie obrad XXX Sesji Rady Gminy 26.09.2017r. Katarzyna Jarosz 2017-11-14 09:23:16
Nagranie obrad XXXI Sesji Rady Gminy 24.10.2017r. Katarzyna Jarosz 2017-11-14 09:22:46
Nagranie obrad XXVII Sesji Rady Gminy 25.04.2017r. Katarzyna Jarosz 2017-11-14 09:22:10
XVI Sesja Rady Gminy Przelewice 23.02.2016r. Katarzyna Jarosz 2017-11-13 12:55:52