herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 11.02.2019 r. w sprawie zawiadomienia, że dnia 06.02.2019 r. została wydana decyzja odmawiająca określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej na działce nr 4/22 obręb Myśliborki. Zbigniew Kupisz 2019-02-12 08:42:41
Decyzja nr 1/OOS/2019 Wójta Gminy Przelewice z dnia 06.02.2019 r. w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej na działce 4/22 w obrębie Myśliborki, gmina Przelewice, powiat pyrzycki. Zbigniew Kupisz 2019-02-12 08:42:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 11.02.2019 r. w sprawie zawiadomienia, że dnia 06.02.2019 r. została wydana decyzja odmawiająca określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej na działce nr 4/22 obręb Myśliborki. Zbigniew Kupisz 2019-02-12 08:40:45
Druki wniosku o zwrot podatku akcyzowego 2019 r. Zbigniew Kupisz 2019-02-05 15:19:13
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego Zbigniew Kupisz 2019-02-05 15:17:12
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego Zbigniew Kupisz 2019-02-05 15:15:29
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego Zbigniew Kupisz 2019-02-05 15:13:20
Druki wniosku o zwrot podatku akcyzowego 2019 r. Zbigniew Kupisz 2019-02-05 15:11:52
Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Przelewicach d/s realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Przelewice. Katarzyna Jarosz 2019-02-05 09:11:02
Zarządzenie nr 6/2019 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przelewice.. Katarzyna Jarosz 2019-02-05 09:02:22
Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Przelewice z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Gminy Przelewice na 2019 r. Katarzyna Jarosz 2019-02-05 08:52:31
Transport dzieci po zajęciach dodatkowych w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce + Katarzyna Jarosz 2019-02-01 15:11:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 01.02.2019 r. w sprawie opracowania dokumentu pn.- Program ochrony środowiska dla Gminy Przelewice na lata 2018-2021 z perspektywą do 2024 r. Zbigniew Kupisz 2019-02-01 15:08:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 01.02.2019 r. w sprawie opracowania dokumentu pn.- Program ochrony środowiska dla Gminy Przelewice na lata 2018-2021 z perspektywą do 2024 r. Zbigniew Kupisz 2019-02-01 15:07:43
Program ochrony środowiska dla Gminy Przelewice na lata 2018-2021 z perspektywą do 2024 r. Zbigniew Kupisz 2019-02-01 14:50:16
Zarządzenie Wójta Gminy Przelewice nr 131/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Przelewice na 2018 rok. Zbigniew Kupisz 2019-01-31 09:40:41
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce +" Katarzyna Jarosz 2019-01-24 15:39:04
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce +" Katarzyna Jarosz 2019-01-24 07:37:14
Projekt decyzji w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej na działce nr 4/22 obręb Myśliborki, gmina Przelewice, powiat pyrzycki. Zbigniew Kupisz 2019-01-23 10:48:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 23.01.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej na działce nr 4/22 obręb Myśliborki. Zbigniew Kupisz 2019-01-23 10:40:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 23.01.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej na działce nr 4/22 obręb Myśliborki. Zbigniew Kupisz 2019-01-23 10:37:12
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce +" Katarzyna Jarosz 2019-01-22 14:47:42
Mieczysław Mularczyk - Wójt Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2019-01-22 07:54:18
Marian Świderski - Przewodniczący Rady Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2019-01-22 07:52:02
Krzysztof Grzegorz Żywicki Katarzyna Jarosz 2019-01-18 11:11:11
Zenon Franciszek Trzaskowski Katarzyna Jarosz 2019-01-18 11:09:26
Zenon Franciszek Trzaskowski - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2019-01-18 11:05:43
Zenon Franciszek Trzaskowski - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2019-01-18 11:04:41
Józef Swat Katarzyna Jarosz 2019-01-18 11:03:52
Emilian Skwarek Katarzyna Jarosz 2019-01-18 10:58:18
Bogusław Artur Pokorski Katarzyna Jarosz 2019-01-18 10:51:34
Ewa Połczyńska Katarzyna Jarosz 2019-01-18 10:49:03
Waldemar Pender Katarzyna Jarosz 2019-01-18 10:46:46
Grzegorz Paplicki Katarzyna Jarosz 2019-01-18 10:43:41
Henryk Nawój Katarzyna Jarosz 2019-01-18 10:40:20
Ewa Jadwiga Migdalska Katarzyna Jarosz 2019-01-18 10:35:18
Krzysztof Margiel Katarzyna Jarosz 2019-01-18 10:31:58
Zyta Olga Durka Katarzyna Jarosz 2019-01-18 10:29:23
Krzysztof Margiel - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2019-01-18 10:27:05
Zyta Olga Durka - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2019-01-18 10:27:02