herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 36/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzania "Procedury nabywania własności lokali mieszkalnych oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego lub własności gruntu do zasobu Gminy Przelewice". Katarzyna Jarosz 2018-05-30 14:44:24
Zapytanie ofertowe na "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przelewice na lata 2018-2021, z perspektywą do 2024 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii". Katarzyna Jarosz 2018-05-30 14:03:04
Zapytanie ofertowe na "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przelewice na lata 2018-2021, z perspektywą do 2024 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii". Katarzyna Jarosz 2018-05-30 14:02:32
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej Katarzyna Jarosz 2018-05-30 14:00:42
Dorota Margiel Katarzyna Jarosz 2018-05-28 10:33:21
Lucyna Krzyżanowska Katarzyna Jarosz 2018-05-28 10:30:19
Irena Niedzielska Katarzyna Jarosz 2018-05-28 10:28:03
Sylwia Ostrowska Katarzyna Jarosz 2018-05-28 10:25:30
Anna Danielak Katarzyna Jarosz 2018-05-28 10:23:14
Halina Szagańska Katarzyna Jarosz 2018-05-28 10:21:34
Danuta Ostrowska Katarzyna Jarosz 2018-05-28 10:19:38
Zbigniew Kupisz - Z-ca Wójta Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2018-05-24 15:25:56
Małgorzata Kędziora Katarzyna Jarosz 2018-05-24 15:08:23
Magdalena Soska Katarzyna Jarosz 2018-05-24 15:06:37
Beata Osińska Katarzyna Jarosz 2018-05-24 14:57:52
Renata Bochan-Bochanowicz Katarzyna Jarosz 2018-05-24 14:55:45
Renata Kozicka Katarzyna Jarosz 2018-05-24 14:46:04
Lucjan Kowalczyk Katarzyna Jarosz 2018-05-24 14:43:58
Iwona Krakowska Katarzyna Jarosz 2018-05-24 14:42:19
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2018-05-24 14:40:39
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2018-05-24 14:40:13
Henryk Nawój Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:56:53
Grzegorz Paplicki Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:54:54
Damian Janasik Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:47:33
Ewa Połczyńska Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:44:14
Anna Nowak Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:41:58
Krzysztof Margiel Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:32:40
Grażyna Hes Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:29:41
Michał Sokół Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:27:19
Józef Swat Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:21:00
Anna Benka Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:17:47
Marek Kibała Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:14:00
Lech Halarewicz Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:07:23
Waldemar Pender Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:05:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na świetlicę wiejską z punktem bibliotecznym [budynek użyteczności publicznej] na terenie działki nr 99, położonej w Przywodziu, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-05-24 13:04:39
Marcelina Górna Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:01:24
Radni Rady Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2018-05-24 13:00:18
Oświadczenia majątkowe 2018 Katarzyna Jarosz 2018-05-24 12:59:28
Oświadczenia majątkowe 2018r. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-05-24 12:58:14
Oświadczenia majątkowe 2018r. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2018-05-24 12:58:10