herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie" Katarzyna Jarosz 2017-12-28 15:44:10
Nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie" Katarzyna Jarosz 2017-12-28 15:43:42
Nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie" Katarzyna Jarosz 2017-12-28 15:39:50
Zarządzenie nr 110/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 15:34:35
Zarządzenie nr 109/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej i napojów. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 15:31:07
Zarządzenie nr 108/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 15:28:05
Zarządzenie nr 107/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 15:26:06
Zarządzenie nr 106/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 15:24:33
Uchwała Nr XXXII/280/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Przelewice na 2018 r. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 12:42:51
Uchwała Nr XXXII/279/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 12:37:45
Uchwała Nr XXXII/278/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 12:29:10
Uchwała Nr XXXII/277/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 12:21:39
Uchwała Nr XXXII/276/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania przez Gminę Przelewice dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 12:18:01
Uchwała Nr XXXII/275/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 12:10:45
Uchwała Nr XXXII/273/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przelewice na lata 2018-2022. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 12:04:12
Uchwała Nr XXXII/273/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przelewice na lata 2018-2022. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2017-12-28 12:02:59
Uchwała Nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przelewice. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 12:02:47
Uchwała Nr XXXII/270/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przelewice na lata 2018-2037. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 11:58:51
Uchwała Nr XXXII/273/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przelewice na lata 2018-2022. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2017-12-28 11:58:11
Uchwała Nr XXXII/273/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkoniowym zasobem Gminy Przelewice na lata 2018-2022. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2017-12-28 11:56:59
Uchwała Nr XXXII/273/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkoniowym zasobem Gminy Przelewice na lata 2018-2022. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2017-12-28 11:56:34
Uchwała Nr XXXII/272/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2017. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 10:44:36
Uchwała Nr XXXII/271/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na rok 2017. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 10:41:52
Uchwała Nr XXXII/270/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przelewice na lata 2018-2037. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 10:39:26
Uchwała Nr XXXII/269/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2018. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 09:38:07
Uchwała Nr XXXII/268/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Przelewicach. Katarzyna Jarosz 2017-12-28 09:01:56
XXXII Sesja Katarzyna Jarosz 2017-12-28 08:57:03
Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Zbigniew Kupisz 2017-12-22 12:48:15
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 12:02:12
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 12:01:41
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 12:01:26
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 12:01:13
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 12:00:55
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 12:00:41
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 12:00:25
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 12:00:15
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 12:00:05
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 11:59:53
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 11:59:27
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Jesionowie przy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-12-22 11:59:17