herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia raportu o odziaływaniu inwestycji na środowisko - przedsięwzięcie polegające na budowie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Gardziec na działce nr 19/1 obręb Gardziec, gmina Przelewice, powiat pyrzycki. Katarzyna Jarosz 2017-09-28 14:21:20
Obwieszczenie o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia raportu o odziaływaniu inwestycji na środowisko - przedsięwzięcie polegające na budowie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Gardziec na działce nr 19/1 obręb Gardziec, gmina Przelewice, powiat pyrzycki. Katarzyna Jarosz 2017-09-28 14:20:52
Regina Wieczorkiewicz Katarzyna Jarosz 2017-09-28 13:52:36
Komisja Rolnictwa 26.09.2017r Katarzyna Jarosz 2017-09-27 12:38:16
Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Przelewice w kadencji 2015-2019 Katarzyna Jarosz 2017-09-26 15:19:04
Zarządzenie nr 73/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-09-25 13:36:22
Zarządzenie nr 72/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-09-25 13:30:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania ws.przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na terenie działki nr 134/2 obręb Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-09-25 12:44:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania ws.przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na terenie działki nr 134/2 obręb Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-09-25 12:43:37
Komisja Budżetowa 21.09.2017r Katarzyna Jarosz 2017-09-25 10:23:53
Zarządzenie nr 71/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-09-22 11:52:18
Zarządzenie nr 70/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-09-22 11:51:11
Komisja Społeczna 19.09.2017r Katarzyna Jarosz 2017-09-21 08:33:39
Nagranie ze spotkania Rady Gminy z Wójtem z dnia 6 września 2017 Katarzyna Jarosz 2017-09-21 08:32:50
Nagranie ze spotkania Rady Gminy z Wójtem z dnia 6 września 2017 Katarzyna Jarosz 2017-09-20 13:14:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Jesionowo. Katarzyna Jarosz 2017-09-18 15:18:08
Zarządzenie nr 69/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 18 września 2017r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Jesionowo. Katarzyna Jarosz 2017-09-18 15:17:00
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji w sprawie projektu "Program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018". Katarzyna Jarosz 2017-09-15 15:56:10
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji w sprawie projektu "Program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017". - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2017-09-15 15:55:48
Zarządzenie nr 68/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-09-15 14:06:35
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji w sprawie projektu "Program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017". - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2017-09-15 12:45:24
Protokół ze spotkania odbytego w dniu 13 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy skwerowi w miejscowości Jesionowo. Katarzyna Jarosz 2017-09-15 08:15:32
Zarządzenie nr 67/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 05 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy skwerowi w miejscowości Jesionowo. Katarzyna Jarosz 2017-09-15 08:10:40
Marlena Żelaskowska Katarzyna Jarosz 2017-09-13 15:24:03
Krzysztof Jessa Katarzyna Jarosz 2017-09-13 15:21:09
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołdowo Katarzyna Jarosz 2017-09-11 12:23:36
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołdowo Katarzyna Jarosz 2017-09-11 12:23:17
Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przelewice do 2023 roku. Katarzyna Jarosz 2017-09-11 09:30:13
Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przelewice do 2023 roku. Katarzyna Jarosz 2017-09-11 09:29:56
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Przelewice. Katarzyna Jarosz 2017-09-08 15:06:05
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Przelewice. Katarzyna Jarosz 2017-09-08 15:05:06
Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu RPZP.04.09.00-32-0023/16-00 Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach miejscem spotkań i rekreacji dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego RPO WZ 2014-2020 Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-09-08 13:12:28
Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu RPZP.04.09.00-32-0023/16-00 Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach miejscem spotkań i rekreacji dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego RPO WZ 2014-2020 Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-09-08 13:10:26
Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu RPZP.04.09.00-32-0023/16-00 Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach miejscem spotkań i rekreacji dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego RPO WZ 2014-2020 Katarzyna Jarosz 2017-09-06 15:21:44
Zarządzenie nr 67/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 05 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy skwerowi w miejscowości Jesionowo. Katarzyna Jarosz 2017-09-06 12:37:25
Przebudowa drogi w miejscowości Płońsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-09-06 12:37:15
Przebudowa drogi w miejscowości Płońsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-09-06 12:35:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 05 września 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Jesionowo. Katarzyna Jarosz 2017-09-05 14:58:31
Zarządzenie nr 67/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 05 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy skwerowi w miejscowości Jesionowo. Katarzyna Jarosz 2017-09-05 14:55:02
Zarządzenie nr 66/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 05 września 2017r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Jesionowo. Katarzyna Jarosz 2017-09-05 14:47:23