herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa drogi w m. Płońsko wraz z towarzyszącą infarstrukturą techniczną Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-26 13:10:42
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. gospodarki komunalnej w zakresie gospodarki odpadami. Zbigniew Kupisz 2018-06-25 15:25:47
Zarządzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18, I18 i J18. Katarzyna Jarosz 2018-06-25 15:20:36
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki komunalnej w zakresie gospodarki odpadami. Zbigniew Kupisz 2018-06-25 14:48:54
Komisja Rolnictwa 20.06.2018r. Katarzyna Jarosz 2018-06-22 10:16:36
Zarządzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, działki nr 9/52 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. Zbigniew Kupisz 2018-06-22 08:41:11
Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej. Katarzyna Jarosz 2018-06-21 15:28:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 86, położonej w Topolinku, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-21 13:00:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej kontenerowej stanowiącej jednocześnie zaplecze socjalne dla boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną instalacji zewnętrznej i przyłączy wod. ? kan. ? energia, na terenie części działek nr: 4/12, 4/11, 4/20 położonych w Myśliborkach, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-21 12:59:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej kontenerowej stanowiącej jednocześnie zaplecze socjalne dla boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną instalacji zewnętrznej i przyłączy wod. ? kan. i energetycznych na terenie działek nr 4/5, 7/2 położonych w Wołdowie, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-21 12:56:42
Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Przelewice na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Katarzyna Jarosz 2018-06-21 10:13:53
Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przygotowania głównego stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny. Katarzyna Jarosz 2018-06-21 09:46:12
Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Przelewicach d/s realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Przelewice. Katarzyna Jarosz 2018-06-21 09:26:09
Zarządzenie nr 49/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Przelewicach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Katarzyna Jarosz 2018-06-21 09:21:41
Komisja Społeczna 19.06.2018r. Katarzyna Jarosz 2018-06-20 07:40:16
Informacja z działalności międzysesyjnej z dnia 14.05.2018 r. Katarzyna Jarosz 2018-06-19 14:38:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na świetlicę wiejską z punktem bibliotecznym [budynek użyteczności publicznej] na terenie działki nr 99, położonej w Przywodziu, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-19 13:48:33
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną 19/1 obręb Gardziec. Katarzyna Jarosz 2018-06-15 14:01:24
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną 19/1 obręb Gardziec. Katarzyna Jarosz 2018-06-15 14:00:59
Zarządzenie nr 48/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. Katarzyna Jarosz 2018-06-14 11:39:47
Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2018-06-14 09:05:25
Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia III ustnego ograniczonego przetargi na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrebu Płońsko oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-06-13 10:10:31
Zarządzenie nr 45/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia III ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 234/4 z obrebu Żuków oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-06-12 15:11:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej kontenerowej stanowiącej jednocześnie zaplecze socjalne dla boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną instalacji zewnętrznej i przyłączy wod. ? kan. ? energia, na terenie działek nr: 4/5, 7/2 położonych w Wołdowie, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-06 15:12:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 86, położonej w Topolinku, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-06 15:10:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej kontenerowej stanowiącej jednocześnie zaplecze socjalne dla boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną instalacji zewnętrznej i przyłączy wod. kan.energia na terenie części działek nr: 4/12, 4/11, 4/20 położonych w Myśliborkach, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-06 15:08:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej kontenerowej stanowiącej jednocześnie zaplecze socjalne dla boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną instalacji zewnętrznej i przyłączy wod. kan.energia na terenie części działek nr: 4/12, 4/11, 4/20 położonych w Myśliborkach, gm. Przelewice. Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-06 15:07:21
Zarządzenie nr 44/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2018-06-06 14:58:23
Komisja Budżetowa 24.05.2018r Katarzyna Jarosz 2018-06-05 10:22:46
Komisja Rewizyjna 28.05.2018r Katarzyna Jarosz 2018-06-05 10:22:21
Komisja Rewizyjna 04.06.2018r Katarzyna Jarosz 2018-06-05 10:22:02
Protokół Nr XXXVI/2018 Sesji Rady Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2018-06-05 08:46:14
Wykaz nr 4/2018 nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-06-01 07:35:26
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej Katarzyna Jarosz 2018-05-30 15:44:49
Zarządzenie nr 43/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/6 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-05-30 15:41:21
Zarządzenie nr 42/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/5 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-05-30 15:38:56
Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/4 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-05-30 15:36:27
Zarządzenie nr 40/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/3 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. Katarzyna Jarosz 2018-05-30 15:33:18
Zarządzenie nr 39/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Kluki. Katarzyna Jarosz 2018-05-30 15:30:57
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Nabycie przez Gminę Przelewice praw do lokalu mieszkalnego". Katarzyna Jarosz 2018-05-30 15:15:59