herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +. Zbigniew Kupisz 2018-09-12 14:28:50
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +. Zbigniew Kupisz 2018-09-12 14:28:22
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +. Zbigniew Kupisz 2018-09-12 14:27:30
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę sprzętu gimnastycznego w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +. Zbigniew Kupisz 2018-09-12 14:25:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 11.09.2018 r. o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej na działce nr 4/22 obręb Myśliborki. Zbigniew Kupisz 2018-09-11 15:16:52
Zarządzenie nr 82/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2018-09-11 07:41:30
Zarządzenie nr 75/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 3 sierpnia 2018r. W sprawie ogłoszenia IV ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 234/4 z obrębu Żuków oraz przyjęcia jego regulaminu. Zbigniew Kupisz 2018-09-07 14:09:07
Zarządzenie nr 74/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 3 sierpnia 2018r. W sprawie ogłoszenia II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/6 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. Zbigniew Kupisz 2018-09-07 14:08:40
Zarządzenie nr 73/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 3 sierpnia 2018r. W sprawie ogłoszenia II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/5 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. Zbigniew Kupisz 2018-09-07 14:08:13
Protokół z IV ustnego nieograniczonego przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej , działki nr 234/4 z obrębu Żuków o pow. 0,1745 ha. Zbigniew Kupisz 2018-09-07 14:06:55
Protokół z II ustnego nieograniczonego przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/6 z obrębu Przelewice o pow. 0,1864 ha. Zbigniew Kupisz 2018-09-07 14:06:24
Protokół z II ustnego nieograniczonego przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/5 z obrębu Przelewice o pow. 0,1441 ha. Zbigniew Kupisz 2018-09-07 14:05:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Nr 7/2018 Zbigniew Kupisz 2018-09-07 14:05:19
Dostawa kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży chodnikowych na potrzeby Gminy Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-09-06 16:34:23
Dostawa kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży chodnikowych na potrzeby Gminy Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-09-06 16:34:04
Dostawa kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży chodnikowych na potrzeby Gminy Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-09-06 16:33:55
Dostawa kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży chodnikowych na potrzeby Gminy Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-09-06 16:33:35
Dostawa kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży chodnikowych na potrzeby Gminy Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-09-06 16:33:00
Dostawa kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży chodnikowych na potrzeby Gminy Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-09-06 16:32:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 04 września 2018 r. o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej w obrębie Myśliborki, organizacji pozarządowej na prawach strony Zbigniew Kupisz 2018-09-06 07:51:48
Protokół z IV ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko. Zbigniew Kupisz 2018-09-05 14:26:52
Protokół z II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/3 z obrębu Przelewice. Zbigniew Kupisz 2018-09-05 14:26:26
Dostawa kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży chodnikowych na potrzeby Gminy Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-09-05 14:23:54
Dostawa kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży chodnikowych na potrzeby Gminy Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-09-05 14:23:38
Zarządzenie nr 71/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 3 sierpnia 2018r. w sprawie ogłoszenia IV ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko oraz przyjęcia jego regulaminu. Zbigniew Kupisz 2018-09-05 14:19:00
Zarządzenie nr 72/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 3 sierpnia 2018r. W sprawie ogłoszenia II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 77/3 z obrębu Przelewice oraz przyjęcia jego regulaminu. Zbigniew Kupisz 2018-09-05 14:18:25
Zakup i dostawa pomocy dydakycznych oraz sprzętu i narzędzi technologii informacyjnej w ramach projektu pn ,,Pyrzyce+" Zbigniew Kupisz 2018-09-04 10:07:04
Informacja w sprawie przetargu nieograniczonego na zadanie Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz narzędzi Technologii Informacyjnej w ramach projektu Pyrzyce +. Zbigniew Kupisz 2018-09-04 10:05:36
Informacja w sprawie przetargu nieograniczonego na zadanie Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz narzędzi Technologii Informacyjnej w ramach projektu Pyrzyce +. Zbigniew Kupisz 2018-09-04 10:04:56
Informacja Komisji przetargowej w sprawie IV ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko. Zbigniew Kupisz 2018-09-04 07:47:12
Zarządzenie nr 71/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 3 sierpnia 2018r. w sprawie ogłoszenia IV ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 29 z obrębu Płońsko oraz przyjęcia jego regulaminu. Zbigniew Kupisz 2018-09-04 07:44:59
Dostawa kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży chodnikowych na potrzeby Gminy Przelewice Izabela Kolańczyk-Michałko 2018-08-31 12:59:59
Dokumentacja sprawy Katarzyna Jarosz 2018-08-30 15:07:59
Dokumentacja sprawy Katarzyna Jarosz 2018-08-30 15:06:43
Dokumentacja sprawy Katarzyna Jarosz 2018-08-30 15:06:29
Zarządzenie nr 81/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia opiekuna aplikanta odbywającego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Przelewicach. Katarzyna Jarosz 2018-08-30 14:46:14
Zarządzenie nr 80/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku. Katarzyna Jarosz 2018-08-30 14:40:58
Obwieszczenie o wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,polegającego na budowie fermy do hodowli i chowu trzody chlewnej w obrębie Myśliborki. Katarzyna Jarosz 2018-08-30 14:25:06
Zarządzenie nr 80/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku. Katarzyna Jarosz 2018-08-30 14:15:13
Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia zajęć dla dzieci w ramach KS "Pyrzyce +" Zbigniew Kupisz 2018-08-29 15:28:45