herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 65/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 05 września 2017r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Przelewicach d/s realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Przelewice. Katarzyna Jarosz 2017-09-05 14:34:14
Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. "Leśna Ścieżka Edukacyjna - wycieczka do lasu". Katarzyna Jarosz 2017-09-05 14:29:44
Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. "Leśna Ścieżka Edukacyjna - wycieczka do lasu". Katarzyna Jarosz 2017-09-05 14:29:05
Zarządzenie nr 64/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-09-05 09:06:27
Zarządzenie nr 63/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków wraz z odsetkami. Katarzyna Jarosz 2017-09-05 09:01:02
Zarządzenie nr 58/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 03 sierpnia lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej, stanowiącej działkę nr 34/2 z obrębu Przelewice z przeznaczeniem na stawy rybne. Zbigniew Kupisz 2017-09-04 15:34:01
Ogłoszenie rozstrzygające w sprawie I przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej, stanowiącej działkę Nr 34/2 z obrębu Przelewice z przeznaczeniem na stawy rybne. Zbigniew Kupisz 2017-09-04 15:30:16
Ogłoszenie w sprawie I przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej, stanowiącej działkę Nr 34/2 z obrębu Przelewice z przeznaczeniem na stawy rybne. Katarzyna Jarosz 2017-09-01 15:03:24
Zarządzenie nr 58/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 03 sierpnia lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej, stanowiącej działkę nr 34/2 z obrębu Przelewice z przeznaczeniem na stawy rybne. Katarzyna Jarosz 2017-09-01 14:50:25
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołdowo". Katarzyna Jarosz 2017-09-01 14:41:22
Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu RPZP.04.09.00-32-0023/16-00 Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach miejscem spotkań i rekreacji dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego RPO WZ 2014-2020 Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-08-31 14:48:42
Przygotowanie i dostawa posiłków do szkół i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Przelewice od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. - usługa cateringowa. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-08-30 15:26:51
Komisja Rewizyjna 29.08.2017r. Katarzyna Jarosz 2017-08-30 12:24:26
Zarządzenie nr 62/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-08-30 08:23:12
Zarządzenie nr 61/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek Gminy Przelewice na 2017 rok. Katarzyna Jarosz 2017-08-30 08:16:03
Zarządzenie nr 60/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Przelewicach za 2016 rok. Katarzyna Jarosz 2017-08-28 09:06:03
Zarządzenie nr 59/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu "Program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018". Katarzyna Jarosz 2017-08-28 09:02:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 23 lipca 2017 roku o uzupełnieniu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedsięwziecia "Budowa stacji demontażu pojazdów w miejscowości Gardziec na działce nr 19/1 obreb Gardziec, gmina Przelewice". Katarzyna Jarosz 2017-08-25 14:10:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 23 lipca 2017 roku o uzupełnieniu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedsięwziecia "Budowa stacji demontażu pojazdów w miejscowości Gardziec na działce nr 19/1 obreb Gardziec, gmina Przelewice". Katarzyna Jarosz 2017-08-25 14:09:51
Zarządzenie nr 59/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu "Program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018". Katarzyna Jarosz 2017-08-25 08:37:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej Lubiatowo wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w gminach Warnice, Dolice i Przelewice, w województwie zachodniopomorskim". Katarzyna Jarosz 2017-08-24 10:33:14
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołdowo". Katarzyna Jarosz 2017-08-24 07:52:25
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołdowo". Katarzyna Jarosz 2017-08-23 15:38:23
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołdowo". Katarzyna Jarosz 2017-08-23 15:37:04
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołdowo". Katarzyna Jarosz 2017-08-23 15:36:06
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołdowo". Katarzyna Jarosz 2017-08-23 15:35:52
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołdowo". Katarzyna Jarosz 2017-08-23 15:34:06
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołdowo". Katarzyna Jarosz 2017-08-23 15:33:43
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołdowo". Katarzyna Jarosz 2017-08-23 15:33:29
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołdowo". Katarzyna Jarosz 2017-08-23 15:33:14
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołdowo". Katarzyna Jarosz 2017-08-23 15:26:16
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołdowo". Katarzyna Jarosz 2017-08-23 15:25:31
Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przelewice do 2023 roku. Katarzyna Jarosz 2017-08-23 15:06:11
Przebudowa drogi w miejscowości Płońsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-08-22 18:38:52
Przebudowa drogi w miejscowości Płońsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-08-22 18:38:04
Przebudowa drogi w miejscowości Płońsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-08-22 18:37:36
Przebudowa drogi w miejscowości Płońsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-08-22 18:37:11
Przebudowa drogi w miejscowości Płońsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-08-22 18:36:56
Przebudowa drogi w miejscowości Płońsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-08-22 18:36:44
Przebudowa drogi w miejscowości Płońsko wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Izabela Kolańczyk-Michałko 2017-08-22 18:36:30