herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Krzysztof Margiel - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2019-01-18 10:26:18
Zyta Olga Durka - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2019-01-18 10:24:10
Agnieszka Barbara Czogała Katarzyna Jarosz 2019-01-18 10:22:05
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce +" Katarzyna Jarosz 2019-01-18 10:21:57
Anna Magdalena Benka Katarzyna Jarosz 2019-01-18 10:18:48
Radni Gminy Przelewice Katarzyna Jarosz 2019-01-18 10:17:14
Oświadczenia majątkowe 2019 Katarzyna Jarosz 2019-01-18 10:16:23
Oświadczenia majątkowe 2019 Katarzyna Jarosz 2019-01-18 10:16:16
Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Przelewice z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 15 z obrębu Laskowo. Katarzyna Jarosz 2019-01-18 10:11:59
Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Przelewice z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 14 z obrębu Laskowo. Katarzyna Jarosz 2019-01-18 10:09:42
Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Przelewice z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia I ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki nr 11 z obrębu Laskowo. Katarzyna Jarosz 2019-01-18 09:59:08
Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Przelewice z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie treningowego uruchamiania syren w jednostkach OSP Gminy Przelewice, w m. Przelewice, Lubiatowo, Jesionowo i Płońsko w dniu 19 stycznia 2019 r. Katarzyna Jarosz 2019-01-18 09:53:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 14.01.2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o dodatkowym polowaniu zbiorowym Koła Łowieckiego Sokół Szczecin w obwodzie 265 Zbigniew Kupisz 2019-01-15 09:34:03
Zarządzenie nr 130/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Przelewice na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2019-01-14 10:14:36
Informacja z działalności międzysesyjnej z dnia 14.12.2018 r. Katarzyna Jarosz 2019-01-11 12:58:52
Wykaz nr 1/2019 nieruchomości przeznaczonych do najmu. Katarzyna Jarosz 2019-01-11 08:32:10
Uchwała nr 9 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania i ustalenia liczbowego i osobowego składu stałych Komisji Rady Gminy. Katarzyna Jarosz 2019-01-10 14:33:58
Uchwała nr 9 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania i ustalenia liczbowego i osobowego składu stałych Komisji Rady Gminy. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2019-01-10 14:32:38
Transport dzieci po zajęciach dodatkowych w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce + Katarzyna Jarosz 2019-01-09 12:50:23
Zarządzenie nr 129/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Przelewice na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2019-01-09 08:23:26
Zarządzenie nr 128/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Przelewice na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2019-01-09 08:21:11
Zarządzenie nr 127/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Przelewice na 2018 rok. Katarzyna Jarosz 2019-01-09 08:19:36
Transport dzieci po zajęciach dodatkowych w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce + Katarzyna Jarosz 2019-01-08 20:01:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 07.01.2019 r. w sprawie zawiadomienia o terminie polowania zbiorowego w obwodzie łowieckim nr 222 Nadleśnictwo Choszczno. Zbigniew Kupisz 2019-01-08 14:50:28
Uchwała nr 5 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywnośći oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Katarzyna Jarosz 2019-01-08 11:17:12
Uchwała nr 15 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy. Katarzyna Jarosz 2019-01-08 11:15:32
Uchwała nr 14 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Przelewice z dnia 8 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy. Katarzyna Jarosz 2019-01-08 11:14:57
Uchwała nr 13 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Przelewice na 2019 rok. Katarzyna Jarosz 2019-01-08 11:13:24
Uchwała nr 12 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok. Katarzyna Jarosz 2019-01-08 11:12:51
Uchwała nr 11 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącej Rady Gminy. Katarzyna Jarosz 2019-01-08 11:12:16
Uchwała nr 10 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Katarzyna Jarosz 2019-01-08 11:11:46
Uchwała nr 9 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania i ustalenia liczbowego i osobowego składu stałych Komisji Rady Gminy. - dokument usunięty Katarzyna Jarosz 2019-01-08 11:11:13
Uchwała nr 8 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy. Katarzyna Jarosz 2019-01-08 11:10:39
Uchwała nr 7 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości z obrębu Przelewice oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Katarzyna Jarosz 2019-01-08 11:10:09
Uchwała nr 6 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Przelewice ,,Posiłek w szkole i w domu". Katarzyna Jarosz 2019-01-08 11:08:54
Uchwała nr 5 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywnośći oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Katarzyna Jarosz 2019-01-08 11:07:39
Uchwała nr 4 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. Katarzyna Jarosz 2019-01-08 11:04:06
Uchwała nr 3 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2018r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2018 dla Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego zakładu budżetowego w Przelewicach. Katarzyna Jarosz 2019-01-08 11:03:25
SESJA II - VIII kadencja Katarzyna Jarosz 2019-01-08 11:00:21
SESJA I - VIII kadencja Katarzyna Jarosz 2019-01-08 11:00:12