Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia pracowników gminy do podejmowania czynności związanych ze zwrotem podatku akcyzowego. Anna Wolniakowska 2021-08-04 07:59:21
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZELEWICE z dnia 03 sierpnia 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Przelewice w dniu 11.08.2021 r. Katarzyna Jarosz 2021-08-03 13:31:01
Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Przelewice z dnia 03 sierpnia 2021 r.w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Przelewice. Katarzyna Jarosz 2021-08-03 13:27:00
Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2021 rok. Katarzyna Jarosz 2021-08-03 13:23:47
Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2021 rok. Katarzyna Jarosz 2021-08-03 13:23:22
Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia pracowników gminy do podejmowania czynności związanych ze zwrotem podatku akcyzowego. Katarzyna Jarosz 2021-08-03 13:22:56
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i obiektów użyteczności publicznej na ternie Gminy Przelewice w okresie od 01.10.2021 r. do 31.12.2022 r. Izabela Kolańczyk 2021-07-30 21:38:25
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i obiektów użyteczności publicznej na ternie Gminy Przelewice w okresie od 01.10.2021 r. do 31.12.2022 r. Izabela Kolańczyk 2021-07-30 21:33:14
Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt w 2022 roku z terenu gminy Przelewice Anna Wolniakowska 2021-07-30 14:26:39
Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt w 2022 roku z terenu gminy Przelewice - dokument usunięty Anna Wolniakowska 2021-07-30 14:23:56
Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt w 2022 roku z terenu gminy Przelewice - dokument usunięty Anna Wolniakowska 2021-07-30 12:42:09
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż drewna wraz z wycinką drzewa rosnącego na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 128 obręb Bylice stanowiącą własność Gminy Przelewice. Anna Wolniakowska 2021-07-28 14:47:11
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż drewna wraz z wycinką drzewa rosnącego na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 128 obręb Bylice stanowiącą własność Gminy Przelewice. Anna Wolniakowska 2021-07-28 14:46:51
Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Przelewice z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2021 Anna Wolniakowska 2021-07-28 12:53:19
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu stanowiącego własność Gminy Przelewice Anna Wolniakowska 2021-07-28 10:00:05
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania uproszczonego planu urządzenia lasu dla gruntów leśnych znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 220 oraz 218/8 obręb Żuków Anna Wolniakowska 2021-07-28 09:58:54
Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Przelewice z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Anna Wolniakowska 2021-07-28 09:29:20
Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Przelewice z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2021 Anna Wolniakowska 2021-07-28 09:18:45
Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Przelewice z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2021 Anna Wolniakowska 2021-07-28 09:18:28
Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Przelewice z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2021-2037. Anna Wolniakowska 2021-07-26 14:57:10
Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Przelewice z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Przelewice na 2021 rok Anna Wolniakowska 2021-07-26 14:46:57
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z DNIA 20 LIPCA 2021 R. ZNAK AP-4.7840.1.9-2.2021.PM ZAWIADAMIAJĄCE, ŻE NA WNIOSEK Z 12.07.2021 R. OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ SYSTEM S.A., DZIAŁAJĄCEGO POPRZEZ PEŁNOMOCNIKA PANIĄ MARTĘ WARTALSKĄ, ZOSTAŁO WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE WS. POZWOLENIA NA BUDOWĘ INWESTYCJI W ZAKRESIE TERMINALU, DLA ZADANIA PN. ,,BUDOWA GAZOCIĄGU w/c DN700 MOP 8,4 MPa RELACJI ZZU PRZYWODZIE-DOLNA ODRA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ ELEKTROWNI DOLNA ODRA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI NA TERENIE WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO" Anna Wolniakowska 2021-07-23 13:26:59
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z DNIA 20 LIPCA 2021 R. ZNAK AP-4.7840.1.9-2.2021.PM ZAWIADAMIAJĄCE, ŻE NA WNIOSEK Z 12.07.2021 R. OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ SYSTEM S.A., DZIAŁAJĄCEGO POPRZEZ PEŁNOMOCNIKA PANIĄ MARTĘ WARTALSKĄ, ZOSTAŁO WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE WS. POZWOLENIA NA BUDOWĘ INWESTYCJI W ZAKRESIE TERMINALU, DLA ZADANIA PN. ,,BUDOWA GAZOCIĄGU w/c DN700 MOP 8,4 MPa RELACJI ZZU PRZYWODZIE-DOLNA ODRA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ ELEKTROWNI DOLNA ODRA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI NA TERENIE WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO" Anna Wolniakowska 2021-07-23 13:26:18
Rozporządzenie Nr 21/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2021r w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa Anna Wolniakowska 2021-07-20 12:12:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Play na terenie części działki nr 1/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Karsko, gmina Przelewice. Izabela Kolańczyk 2021-07-20 09:37:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 Play na terenie części działki nr 1/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Karsko, gmina Przelewice. Izabela Kolańczyk 2021-07-20 09:36:21
Rozporządzenie Nr 20/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09 lipca 2021r w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego w sprawie UCHYLENIA zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków Anna Wolniakowska 2021-07-12 08:47:15
ZARZĄDZENIE NR 43/2021 WÓJTA GMINY PRZELEWICE z dnia 09 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 14 z obrębu Karsko, stanowiącego własność Gminy Przelewice Zbigniew Kupisz 2021-07-09 14:19:17
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy Nr 4/2021 Anna Wolniakowska 2021-07-09 13:23:16
Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Przelewice z dnia 06 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2021 rok. Zbigniew Kupisz 2021-07-09 09:40:14
Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Przelewice z dnia 06 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2021 rok. Zbigniew Kupisz 2021-07-09 09:39:41
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przelewice, ich umieszczenie, opieka i utrzymanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku. Marcin Tinelt 2021-07-08 09:05:41
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przelewice, ich umieszczenie, opieka i utrzymanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku. Marcin Tinelt 2021-07-08 07:51:17
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Przelewice, z udziałem zwierząt bezdomnych. Marcin Tinelt 2021-07-08 07:49:44
Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Przelewice z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia przerwy wakacyjnej w punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych w Przelewicach. Zbigniew Kupisz 2021-07-06 14:36:49
Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Przelewice z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2021 rok. Zbigniew Kupisz 2021-07-06 14:36:05
Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Przelewice na 2021 rok. Zbigniew Kupisz 2021-07-06 14:35:23
Informacja z działalności międzysesyjnej z dnia 21.06.2021 r. Zbigniew Kupisz 2021-07-05 12:32:03
Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Przelewice z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Przelewice. Zbigniew Kupisz 2021-06-29 15:51:30
Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Przelewice z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2021 rok. Zbigniew Kupisz 2021-06-29 15:50:44