Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice w 2023 r. 2024-05-24 12:29
dokument Opinia do Planu Ruchu Zakładu Górniczego, Lubiatowo IV na lata 2023-2029. 2023-06-14 15:35
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice w 2022 r. 2023-04-28 14:01
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice w 2021 r. 2022-04-29 10:24
dokument Opinia do planu ruchu 2022-03-01 08:47
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice w 2020 r. 2021-04-30 13:58
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice w 2019 r. 2020-11-30 12:40
dokument Przeciwdziałanie skutkom suszy_ przyjmowanie zgłoszeń wodnoprawnych przez miejscowo właściwy Nadzór Wodny _ informacja dla rolników 2020-07-07 11:48
dokument Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 2020-05-12 16:12
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice w 2018 r. 2019-04-30 15:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 01.02.2019 r. w sprawie opracowania dokumentu pn.- Program ochrony środowiska dla Gminy Przelewice na lata 2018-2021 z perspektywą do 2024 r. 2019-02-01 15:07
dokument Program ochrony środowiska dla Gminy Przelewice na lata 2018-2021 z perspektywą do 2024 r. 2019-02-01 14:50
katalog Decyzja środowiskowa - budowa chlewni - KATALOG -
dokument Zapytanie ofertowe na "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przelewice na lata 2018-2021, z perspektywą do 2024 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii". 2018-05-30 14:03
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice w 2017 roku. 2018-03-28 14:59
dokument Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2018-03-12 13:40
katalog Obwieszczenia 2018 - decyzje środowiskowe - KATALOG -
dokument Obwieszczenie o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia raportu o odziaływaniu inwestycji na środowisko - przedsięwzięcie polegające na budowie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Gardziec na działce nr 19/1 obręb Gardziec, gmina Przelewice, powiat pyrzycki. 2017-09-28 14:21
dokument Postanowienie w sprawie Planu Ruchu Zakładu Górniczego "Lubiatowo IV". 2017-06-22 14:44
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice w 2016 roku. 2017-03-14 09:06
katalog Obwieszczenia 2017 - decyzje środowiskowe - KATALOG -
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia o nazwie "Budowa sieci kanalizacyjnej oraz 2 lokalnych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Jesionowo, na terenie działek ewid. nr 269, 2/1, 2/2, 12, 43, 68, 186, 108/1, 108/2, 88/1, 39, 162/2, 82, 81, 84, 83, 80, 28, 26, 24, 16, 459, 18, 17, 166, 163 obręb Jesionowo, gmina Przelewice, powiat pyrzycki". 2016-12-15 15:31
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej oraz 2 lokalnych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Jesionowo, na terenie działek ewid. nr 269, 2/1, 2/2, 12, 43, 68, 186, 108/1, 108/2, 88/1, 39, 162/2, 82, 81, 84, 83, 80, 28, 26, 24, 16, 459, 18, 17, 166, 163 obręb Jesionowo, gmina Przelewice, powiat pyrzycki. 2016-11-25 08:10
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZELEWICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przelewice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-09-30 10:30
dokument Obwieszczenie o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia braków w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej oraz 2 lokalnych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Jesionowo na działkach ewid. nr 269, 2/1, 2/2, 12, 43, 68, 186, 108/1, 108/2, 88/1, 39, 162/2, 82, 81, 84, 83, 80, 28, 26, 24, 16, 459, 18, 17, 166, 163 obręb Jesionowo, gmina Przelewice, powiat pyrzycki. 2016-09-26 10:18
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej w Lucinie. 2016-09-13 08:29
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej oraz 2 lokalnych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Jesionowo. 2016-09-07 08:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice informujące o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. : Posadowienie dwunastu elektrowni wiatrowych o mocy do 54 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 49, 515/2, 4/12, 23/2, 23/3, 10, 5, 1/2, 2/14, 2/13 w obrębach geodezyjnych Topolinek, Laskowo, Ślazowo, Płońsko, Jesionowo gmina Przelewice, powiat pyrzycki. 2016-08-02 14:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice z dnia 12 lipca 2016 r. informujące o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, placami montażowymi, kablowymi sieciami średniego napięcia, sieciami telekomunikacyjnymi oraz niezbędnymi instalacjami, obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi związanymi z budową oraz funkcjonowaniem przedsięwzięcia pod nazwą "Farma Wiatrowa Mostkowo". 2016-07-13 14:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na montażu jednego zbiornika do magazynowania oleju napędowego (mobilnego) oraz dwóch zbiorników do magazynowania wysokoskoncentrowanych nawozów w formie wodnych roztworów saletrzano-mocznikowych na działce ewid. nr 163 obręb Kosin, gmina Przelewice, powiat pyrzycki. 2016-06-15 09:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Przelewice informujące o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. 2016-06-03 14:49
katalog DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA - KATALOG -
dokument REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 2016-05-12 08:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na montażu jednego zbiornika do magazynowania oleju napędowego (mobilnego) oraz dwóch zbiorników do magazynowania wysokosko-ncentrowanych nawozów w formie wodnych roztworów saletrzano-mocznikowych na działce ewid. nr 163 obręb Kosin, gmina Przelewice, powiat pyrzycki. 2016-04-18 14:40
dokument REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 2016-02-11 11:07
dokument DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA 2015-06-26 08:57
katalog INFORMACJE NA TEMAT AZBESTU - KATALOG -
katalog Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - KATALOG -
dokument Rejestr Informacji o Środowisku 2008-12-11 09:16