Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu wewnętrznego o charakterze kontrolnym oraz doradczym w Urzędzie Gminy w Przelewicach i jednostkach organizacyjnych Gminy Przelewice w okresie od 01.05.2024 r. do 30.12.2025 r., zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 2024-04-10 15:17
dokument Zapytanie ofertowe na zakup samochodu dostawczego 2024-03-28 14:26
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Przelewice 2024-03-04 16:05
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą - Utworzenie Eko ogrodu edukacyjnego w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłodzinie. 2024-02-02 10:54
dokument Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kłodzinie w ramach - Poprawy energetycznej w budynkach szkolnych. 2024-02-02 10:47
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie inwentaryzacji budynków na terenie gminy Przelewice oraz wprowadzenie danych do CEEB w systemie ZONE - ponowne 2024-01-19 14:58
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie inwentaryzacji budynków na terenie gminy Przelewice oraz wprowadzenie danych do CEEB w systemie ZONE 2024-01-18 08:31
dokument Zapytanie ofertowe na zadanie ,,Wykonywania akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej , pitnej, ścieków, osadów i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice". 2023-12-08 11:37
dokument Zapytanie ofertowe na zadnie pn. ,,Utworzenie Eko ogrodu edukacyjnego w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłodzinie". 2023-11-27 15:27
dokument Zapytanie ofertowe dot. Modernizacja pomieszczeń dla utworzenia Regionalnego Centrum Szkoleniowego OSP w Gminie Przelewice 2023-11-28 10:20
dokument Zapytanie ofertowe na zadanie dot. Przebudowa drogi na dz. 175/2 obr. Kłodzino 2023-11-27 12:22
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Wycinka i korekta drzew na nieruchomościach stanowiących własność gminy Przelewic" 2023-11-13 14:03
dokument Zapytanie ofertowe na zadanie: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Przelewice z udziałem zwierząt bezdomnych 2023-11-10 09:20
dokument Zapytanie ofertowe na zadanie: Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt w 2024 roku z terenu gminy Przelewice. 2023-11-10 09:19
dokument Zapytanie ofertowe na zadanie: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przelewice oraz przewożenie wyłapanych zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. 2023-11-10 09:18
dokument Zapytanie ofertowe w postępowaniu : Zakup i dostawa wyposażenia lokali wyborczych na terenie Gminy Przelewice w związku z wyborami do parlamentu. 2023-09-15 12:17
dokument Zapytanie ofertowe pn. Wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń kotłowni gazowych na terenie Gminy Przelewice. 2023-08-30 09:45
dokument Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kłodzinie w ramach ,,Poprawy energetycznej w budynkach szkolnych". 2023-08-10 12:27
dokument Remont pokrycia dachowego wraz z jego dociepleniem na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie w ramach ,,Poprawy efektywności energetycznej w budynkach szkolnych" 2023-07-31 10:37
dokument Zapytanie ofertowe pn. Modernizacja oświetlenia w budynku hali sportowej w kompleksie sportowym im. Wojciecha Matusiaka w Przelewicach nr 95A 2023-07-31 10:48
dokument Zapytanie ofertowe na zadanie pn. ,,Utworzenie EKOPRACOWNI OZE w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłodzinie". 2023-06-07 13:17
dokument Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Przelewice na lata 2023 - 2026 z uwzględnieniem perspektywy do 2030 r. 2023-03-13 15:56
dokument Zapytanie ofertow pn. - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przelewice 2023-03-07 09:12
dokument Zapytanie ofertowe pn. Zakup nagród rzeczowych w ramach realizacji edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych na terenie gminy Przelewice. 2023-01-20 10:27
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Przelewice o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej -Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Przelewice w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 2022-12-13 08:49
dokument Zapytanie ofertowe pn. ,,Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice" 2022-12-12 15:09
dokument Obsługa bankowa budżetu Gminy Przelewice i jednostek organizacyjnych Gminy Przelewice przez okres 2 lat. 2023-01-11 10:53
dokument Zapytanie ofertowe na zakup samochodu dostawczego 2022-11-09 10:39
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie: usługi pn. ,,Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt w 2023 roku" 2022-10-28 11:21
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. ,,Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Przelewice oraz przewożenie wyłapywanych zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie" 2022-10-28 08:38
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą - Wycinka i korekta drzew na nieruchomościach stanowiących własność gminy Przelewice. 2022-09-15 09:06
dokument Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 2022-08-09 10:43
dokument Zapytanie ofertowe: Zakup wraz z dostawą i montażem elementów placów zabaw 2022-07-06 15:19
dokument Zapytanie ofertowe : Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 2022-05-30 11:37
dokument Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Remont poszycia dachowego z blachy wraz z niezbędnymi robotami ciesielskimi konstrukcji więźby dachowej budynku magazynowego w Przelewicach na działce nr 246/7 obręb Przelewice" 2022-03-21 15:26