Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VI/41/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 marca 2007r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso


UCHWAŁA NR VI/41/2007

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 27 marca 2007 roku

o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175,poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181, poz. 1337) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz U z 2006r. Nr 136 poz. 969, Nr 191 poz. 1412,Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825 ), w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz U z 2006r. Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz U Nr 200 poz. 1682, Nr 216 poz.1826, z 2005r. Nr 143 poz.1199, Nr 164 poz.1365, Nr 179 poz. 1484, z 2006r. Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1825) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr V/33/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie

poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia

inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w § 2 dodaje

się treść:

„ - sołectwo Przelewice - Pan Jan Maciążek

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przelewice.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 29-03-2007 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2007 12:36