Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VI/43/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 marca 2007r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r.


UCHWAŁA NR VI/43/2007

RADY GMINY PRZELEWICE

z dnia 27 marca 2007 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Gminy Przelewice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 66.410

w tym:

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.935 zł

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 Biblioteki

§ 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 63.475 zł

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 159.067

w tym:

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 146.807 zł

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 12.260 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 66.410

w tym:

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45.000 zł

z przeznaczeniem na karosację samochodu pożarniczego

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21.410 zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 159.067 zł

w tym:

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91.131 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80110 Gimnazja

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55.676 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowisko

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4300 Zakup usług pozostałych 7.000 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowisko

rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.260 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 29-03-2007 12:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2007 12:37